Jdi na obsah Jdi na menu

1.PRVNÍ PŘÍPRAVA PRO MAPU ČESKÉHO BDSMÁCTVÍ.6.5.2014

  První v České zemi pokus o dějepisné ztvárnění dějin Českého BDSMáctví,

-přiznám se nebyl napsán šťastným způsobem.
 
Nicméně není třeba od tohoto experimentu ztvárňování v České zemi dějin Českého BDSMáctví
ustupuvoat.
Dané ztvárňování v České zemi dějin Českého BDSMáctví se klidně může prolínat s 
MAPOU ČESKÉHO BDSMáctví.
 
V mapě Českého BDSMáctví hodlám uvádět všechny VDDočkovské a proti genderské 
pistácijní i femdom záležitosti.
 
K minulé větě je třeba bodově udát několik faktů.
 
1.Emacipace BDSMáctví se postupem času rozdělila na faktografickou a názvoslovní část.
  V počátcích obecné emancipace BDSMáctví(1830 po Kristu až 1918 po Kristu), se zjistilo, 
  že BDSMáctví (tehdy se ještě nenazývalo konzensuální),není nebezpečné společnosti 
 a že individua postižená touto sexuální nemocí,(odchylovací, čili deviantní nemocí),nemusí 
ani být po řádném soudu automaticky zatýkána a dokonce, že ani nemusí být po řádném soudu
segregována do převýchovných, či jiných ghet.
 
V té době se kříženě počal budovat trend dělení obecné emancipace BDSMáctva, ve faktografickou
 a názvoslovní emancipaci.
Do roku 1945 po Kristu v podstatě toto dělení bylo dokončeno víťězstvím BDSMáctva, jenž slavilo 
úspěchů v tom, že v daném údobí konzensuální BDSAMáctvo, mohlo mít oporu v již opravdu silném
tlaku dokončit pro BDSMáctvo s pozitivním výsledkem faktografickou emancipaci BDSMáctva,
jenž by znamenala absolutní skandalizaci i při pomýšlení na jakékoliv  gheto pro BDSMáky.
 
O deset let později ovšem postupně začíná hlavní síla tlaku na pozitivní výsledek pro BDSMáctvo,
boje za emancipaci BDSMáctva, přecházet v NÁZVOSLOVNÍ TREND.
 
 
Během tohoto boje, do zhruba roku 1970 po Kristu bylo zfinalizované faktografické vítězství,
emancipace BDSMáctva, ať se nazývalo, či nenazývalo za DEVIANTNÍ.
 
V reálu to vypadalo tak, že konzensuální BDSMák, musel v roce 1870 po Kristu opustit,
při vyzrazení a po řádném soudu, práci, město a rodinu.
 
V reálu to vypadalo  tak, že při téměř neexistenci různých sokolů a podobně, v roce 1880 po Kristu,
počíná v sexistickém, čili hampejzním prostředí BDSMácká pornografie.
 
V reálu to vypadalo tak, že v roce 1920 po Kristu se vyzrazený konzensuální BDSMák, i výjmečně 
po řádném soudu mohl obhájit při slovech" já jsem ten nezlý sadomasochista i když jsem 
stále SEXUÁLNĚ A MOŽNĚ I JINAK DUŠEVNĚ, MENTÁLNĚ DEVIANTNÍ".A to tak obhájit, 
že nemusel opouštět firmu, či město, či rodinu. 
 
V reálu to vypadalo tak, že tím pádem mohli vznikat i pornografické legální živnosti,
čili první, zásilkové, neveřejné, zasvěcenecké, nicméně legální katalogy BDSMácké(povětšinou
kreslené pornografie), začly  vznikat (v USA) po ukončení prohibice.(1932).
 
V reálu to vypadalo tak, že v roce 1950 po Kristu, již Západní civilizace opustila od vůbec 
jakéhokoliv řádného soudění se s KONZENSUÁLNÍM SADOMASOCHISMEM,
JENŽ SE TEHDY NAZÝVAL ZA NEPATOLOGICKÝ, NEAGRESIVNÍ,SPOLEČENSKY,
NÉ NEBEZPEČNÝ,NEMENTÁLNÍ, SEXUÁLNĚ DEVIANTNÍ-SEXUÁLNĚ NEMOCNÝ, 
SADOMASOCHISMUS-UŽ SE NEMUSELO ŘÍKAT, ŽE TO JE TEN NEZLÝ, DOBRÝ 
SADOMASOCHISMUS.
 
 
V reálu to vypadalo tak, že již nezasvěceně, ale veřejně se BDSM PORN ART, prezentovaný,
MARYLIN MONROU SOUPUTNICEMI,(BETY PAGE),a to fotografických fotografií,(nikoliv 
fotografií kreseb),mohl začít tvořit specializované, zasvěcenecké PORN BDSM, FOTOGRAFICKÉ,
PORN ART KNIHY.( prostě a jednoduše zasvěcencům se již zasílaly v podstatě běžně distribuční,
porna, která nebyla běžně dostupná,ale která již byla BDSmáckým fotografickým porno magazínem)
V současnosti se dá díky googlování(přes hesla BETY PAGE) a podobně k těmto materiálům dostat 
ladně.
 
Doporučuji  pomocníka.
 
Mezi ""připomínací"" krále ba císaře, této dávné scenérie,( či císařovny), náleží 
 
http://(www.) femdom- resource.com( femdom artwork)
 
 
z výše, ( či jiných), uvedené adresy pochopíte, že kanoid opět nelže
 
že když kanoid napíše, že první bdsmporn fota byla již v roce 
1880 po Kristu( tak jako první jakékoliv, čili vanilkové neoporno, fotografické porno,
ukonal talbot pro kancléře Meternicha na Kunžvartském zámku z ofotografování nymf, soch,
roku 1830 po Kristu, že první na planetě lidí jakékoliv, čili vanilkové PORNO FOTO a bylo 
ztvořeno TALBOTEM v roce 1847 po Kristu,-stačí googlovat po Britské
netové scenérii muzejní, sekcích first photography,)že když kanoid napíše, že první bdsmporn fota byla 
již v roce 1880 po Kristu tak je to pravdou, že když kanoid napíše, že když první 
( pro zasvěcence a kreslené)bdsmácke neo, kvazi,pseudo, semi ,před,porn magazín byl v USA ztvořen
(prohibice, neprohibice), již po roce 1920 po Kristu, tak je to pravdou, že když kanoid napíše,
že králem BDSM art porn zasílkových, zasvěcenců, kreseb v Německy mluvících zemích a v centrální 
Evropě, po roce 1918 po Kristu byl haličsko chasidský?-aškenázský?(rakousko-uherský, polský, ukrajinský,videňský)
literát, profesor kresby, SCHULTZ Bruno,( v podstatě praotec 
bdsmáckého artu pro České území,-maloval pro gestapo, jímž i byl zastřelen, jako žid,-návrat k jeho 
tvorbě,- The street of crocodiles,Cinnamon Shops,Sklepy cynamonowe,Skořicové krámy,učinil 
až Bohumil HRABAL,)že když takto kanoid píše tak je to pravdou, že když kanoid napíše 
že když králové BDSM ART KRESEB, měli před krále tak je to pravdou, že když kanoid napíše,
 že po roce 1918 po Kristu do roku 1955 po Kristu byli (PŘED)KRÁLOVÉ BDSM ART PORNA,
GENE BILBREW,BERNARD MONTORGUEIL,-KRESLÍŘI, TAK JE TO PRAVDOU, ŽE KDYŽ 
KANOID NAPÍŠE, ŽE PRO CELOU PLANETU LIDÍ JE KRÁLEM( A BYL MEZI LÉTY 
1965 AŽ 1985 -100%) KRESLENÉHO ART BDSMÁCTVÍ ERIC STANTON,TAK JE TO PRAVDOU,
že když kanoid napíše, že v daném údobí mezi rokem 1945 po Kristu a rokem 1955 po Kristu,
se PRVNÍ BDSMÁCKÉ PORNO MAGAZÍNY PRO ZASVĚCENÉ PŘEDĚLÁVALY S KRESEB VE
FOTOGRAFIE, TAK JE TO PRAVDOU.(PRVNÍ TAKOVÉ BDSMÁCKÉ,NEDISTRIBUČNÍ,
PORN ART KRESLENÉ KATALOGY, BYLI PISTÁCIJNÍ A SPÍŠE LEZDOM,DO ROKU 1940,
A PRVNÍ FOTOGRAFICKÉ DISTRIBUČNÍ LEČ STÁLE ZASVĚCENECKÉ, PORN ART PORNO MAGAZÍNY 
KRESLENÉ A FOTOGRAFICKÉ DO ROKU 1960 PO KRISTU BYLI STÁLE SPÍŠE V BDSM MALEDOM,
PISTÁCIJNÍ, NEBO SPÍŠE PONEJVÍCE LEZDOM).
 
(Po roce 1960 po Kristu již i pro fotografické záležitosti, v BDSmáctví, v pornu v artu, přestaly  existovat
 zasvěcenecké, zasílatelsko zasvěcenecké distribuce-,vznikla běžná open, otevřená, distribuce 
BDSMáckého porna FOTOGRAFICKÉHO, JEMUŽ VE FEMDOM SCENÉRII,VŮČI CELÉ PLANETĚ LIDÍ,
ZAČAL  KRALOVAT-OD  POČÁTKU 60 TÝCH LET 20 TÉHO STOLETÍ, BDSMÁCKÝ, HARD PORN ,
HIPIÉS, FEMDOM MAGAZÍN,-BIZZARE, COŽ SI LZE TAKÉ OVĚŘIT NA ADRESE,HTTP://,
WWW.FEMDOM-RESOURCE.COM,FEMDOM ARTWORK.)
 
 
V REÁLU TO TEDY VYPADALO TAK, ŽE V NORMÁLNÍCH, ČILI EUROAMERICKÉ, ZÁPADNÍ,
KAPITALISTICKÉ, DEMOKRATICKÉ, SVOBODNÉ, MODERNÍ, PRÁVNÍCH STÁTŮ, CIVILIZACE,-
ZEMÍCH, OD ROKU 1960 PO KRISTU BYLO BĚŽNÉ A NETRESTNÉ, POKUD VÁM BYLO NAD 18, LET,
A V PŘÍPADĚ PRODEJE POKUD JSTE MĚL NA TO ŽIVNOST, V SEX SHOPECH, NAKUPOVAT A 
PRODÁVAT BDSMÁCKÉ PORNO,ANIŽ BY JSTE VŮBEC MUSELI DOCHÁZET DO SOUDNÍ SÍNĚ.
(TO BETY PAGE JEŠTĚ DO TÉ SOUDNÍ SÍNĚ MUSELA-, NIC SE JÍ NESTALO, PŮSOBILA 
PŘECI V NEJSVOBODNĚJŠÍ ZEMI SVĚTA, SOUD BYL ŘÁDNÝ ,-PRÁVNÍHO
 NETOTALITNÉHO STÁTU,NICMÉNĚ DO SOUDNÍ SÍNĚ ZA SVÉ LEZDOM, BDSMÁCKÉ
FOTOGRAFICKÉ PORNO MUSELA,-BYLA POTRESTÁNA SEGREGACÍ,-SAMO PORNO OVŠEM 
V ŠÍŘENÍ ZASVĚCENÉM, NE OPEN, TRESTNÉ NEBYLO).
 
-Volný prodej (LOGICKY V SEX SHOPECH), BDSMáckého porna, byl znakem pozitivního výsledku,
boje v emancipování FAKTOGRAFICKÉM,ČI OBECNÉM, KONZENSUÁLNÍHO BDSMÁCTVA.-
 
-JEN DODÁVÁM, ŽE BDSMÁCKÉMU,-SPÍŠE FEMDOM, A SPÍŠE, PORNU NEŽ ARTU,
VE FOTOGRAFII PAPÍROVÉ PO ROCE 1980 PO KRISTU POČALA VLÁDNOT VE SVĚTĚ
,- V BRITÁNII, ...CRUELLA.-
 
-JEN DODÁVÁM, ŽE BDSMÁCKÉMU, SPÍŠE FEMDOM, A SPÍŠE PORNU NEŽ ARTU,
V NETOVÉ SFÉŘE PO ROCE 1995 PO KRISTU DO ROKU 2005 PO KRISTU,
PRO SVĚT ZAČLA VLÁDNOUT ADRESA,..(HTTP://)WWW.CRUELLA.CO.UK,-
 
-JEN DODÁVÁM, ŽE BDSMÁCKÉ,PAPÍROVÉ PORNO, BĚŽNĚ DISTRIBUOVANÉ,
DOSTALO RÁNU PO ROCE 1980 PO KRISTU, V TVORBĚ, PORN A SPÍŠE ART,
V ART A SPÍŠE FETISH, VE FEMDOM A SPÍŠE OBECNÉM, LEZDOM, MALEDOM, 
PISTÁCIJNÍM, FEMDOM, BDSMÁCKÉM MAGAZÍNU...DO ROKU 1995 PO KRISTU,
JEN PAPÍROVÉM...SKIN TWO,(MARQUIZ), KDE TYTO REDAKCE TĚCHTO BDSMÁCKÝCH,
 MAGAZÍNŮ, NASEKALI NA PRDEL, PRIMITIVNOSTI A NEKULTURNOSTI, HUMUSÁCKOSTI,
 A MALÉMU FETISH PROSTORU, V BDSMÁCKÝCH PORN MAGAZÍNŮ  60 TÝCH A 
70 TÝCH LET 20 TÉHO STOLETÍ PO KRISTU.-
  
 
-A NETŘEBA DODÁVAT, ŽE JAK V PAPÍROVÉ TAK V NETOVÉ PODOBĚ JE PRO CELOU 
PLANETU LIDÍ NA CÍSAŘSKÉMVRCHOLU FETISH, PREZENTACE, PORN I ART, BDSMÁCKÉ,
 ČI GOTIC,JIŽ OD ROKU 1980 PO KRISTU, NADÁLE DO SOUČASNOSTI A NADÁLE 
DO BUDOUCNOSTI, DVOJICE REDAKCÍ,..SKIN TWO A MARQUIZ,- 
 
-ALE TOJE JIŽ DOBA NÁZVOSLOVNÍ EMANCIPACE BDSMÁCTVA,-
 
Jak jsem již zmínil, po roce 1955 po Kristu se těžiště boje za emancipaci konzensuálního 
 BDSMáctva začíná přelévat v názvoslovní zonu.
 
První pozitivní výsledky tohoto jen bdsmáckého, či fetish jen, boje , tohoto jen
 názvoslovního, ale vždy jen  EMANCIPAČNÍHO boje, byli známy, až po roce 1980 po Kristu,
kdy se konzensuální BDSMáctví, postupně přestalo nazývat sadomasochismem,
(ještě tak se mohlo nazývat konzensuálním sadomasochismem), PERVERZÍ,
-ČILI ZVRÁCENOSTÍ, SEXUÁLNÍ PERVERZÍ-ČILI SEXUÁLNÍ ZVRÁCENOSTÍ, DEVIACÍ,-
ČILI ODLIŠNOSTÍ,-ÚCHYLNOSTÍ, SEXUÁLNÍ DEVIACÍ,-ČILI SEXUÁLNÍ NEMOCÍ ÚCHYLNOU,..
 A Z ČÁSTI JAKOUKOLIV I NEÚCHYLNOU SEXUÁLNÍ NEMOCÍ.
 
PRVNÍ VÝZNAMNÉ, AŽ FINÁLNÍ POZITIVNÍ VÝSLEDKY TOHOTO NÁZVOSLOVNÍHO BOJE ,
BDSMÁCKÉHO, EMANCIPAČNÍHO BYLI ZNÁMY, AŽ PO ROCE 1995 PO KRISTU, A TYTO VÝSLEDKY
NÁM I SOUČASNÝM ČESKÝM BDSMÁKŮM DAROVALI DĚDICTVÍ TO, ŽE JSME OZNAČOVÁNÍ ZA NIC,
BUĎ ZA SEXUÁLNĚ NEMOCNÉ NEDEVIANTNÍ-NEÚCHYLNÉ,DUŠEVNĚ A MENTÁLNĚ A 
PATOLOGICKY ZCELA ZDRAVÉ A NEODLIŠENÉ , ČILI PARAFILNÍ, NEBO ZA 
ODLIŠNÉ OD NORMÁLNÍCH LIDÍ, SEXUÁLNĚ NENEMOCNÉ,SEXUÁLNĚ ZDRAVÉ, MENTÁLNĚ ZDRAVÉ, 
PATOLOGICKY ZDRAVÉ,NEÚCHYLNÉ-NEDEVIANTNÍ,-NEZVRÁCENÉ-NEPERVERZNÍ, NICMÉNĚ OD 
NORMÁLU ZDRAVĚ ODLIŠENÉ DUŠEVNĚ NEMOCNÉ, SPÍŠ ZDRAVĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÉ, 
SPÍŠ DUŠEVNĚ NEZDRAVÉ, NENEMOCNÉ, SPÍŠ DUŠEVNĚ ODLIŠNÉ JEN, LIDI, ..ČILI JSME OZNAČENI 
ZA PARAFILIKY.
 
-MIMOCHODEM TATO OZNAČENÍ POMOHLA ZCELA BEZESTUDU, I PREZENTOVAT,
TOTÁLNÍHO PRINCE, KDYŽ NÉ KRÁLE BDSMÁCKÉ NEJVYŠŠÍ KULTURY, NETOVÉ PROSTŘEDÍ,
DEVIANTART,A TO OPEN PREZENTOVAT, ČILI NAD 18 LET, OVŠEM I V ART NESEXISTICKÉM,
VE VANILKOVÉM ART PROSTŘEDÍ.-VIZ NETOVÁ ADRESA DEVIANTART.-
 
 
 
 
 

NÁHLÉ POST SCRIPTUM.

 

Debile kanoide.

Ty jseš takový debil kanoide, ty ani neudržíš kontext, koncept, článku.

 

AhojTe, Vážené a drahé České BDSmáctvo.

 

Takže jinak.

Dějiny na Českém území Českého BDSMáctví, je vynikající projekt,ale

hlubokomyslný.

 

Budu jej každým rokem dělat dvakrát.

Zřejmě až po 15 mi dovolí autentické reportáže.

Samozřejmě ti zákeřní Češi.

Oni se velmi neradi ukazují v takovýchto dokumentech.

 

Bude na mne je tyto České, bývalé BDSMáky přesvědčit, aby se odkryly,

slabiny i síly, neboť mohou i očekávat odkrytí slabin i sil svých soupeřů,

 kteří je potopily.

 

( Možná to bude pro ně jediná v životě jejich možnost pochopit, po odkrytí soupeřů

proč jim byla vražena kudla do zad,- a právě proto si myslím, že za 5- 7 let po

 15 pokusu o dějiny Českého BDSMáctví , již 16 pokus bude i o reportážích, audio, 3d, video, literátních, fotografických).

 

 

A jinak.

 

Chtěl jsem různě psát ty dva první pokusy o dějiné ztvárnění Českého BDSMáctva,

nicméně se mi to nezdařilo slohem, je nečeský, čechoanglický, nezdařilo se  mi to vulgárností,

(mou vulgaritou, ta v seriozních dějinách Českého BDSMáctví nesmí být,-to je víc jak logické) a nezdařila se mi propojit všechna tři desetiletí.

 

U propojování všech tří desetiletí je klasický mustr,, antigenders.,,.

 

Například v první části prvního desetiletí, po krachu skupiny u NEIKy, chybí tendere věcičky,

jako poetika a podobně, prostě to co mají ženy rády.

(Roky 1993 až 1997).

 

 

Například v poslední části prvního desetiletí, před,,it,,lidmy, u MAŠKA a tam někde kolem,

(roky 1996 až 2000), chybí opět genders věcičky jinné, -poetika měla být jištěna MAŠKEM  umělci  na papíře to ano, ale chyběly nástroje pro to hlavní, výzvy a výboje žen, i to je jistá

forma genders, neboť genders si hlídá i nezávislost či sílu biologické něžné, mateřské, ale i poloerotické výzvy lidské samice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Například v první části druhého desetiletí(1998 až 2007),při té ,,konjunktuře“ a při tom zbožštění vůdců, opět chybí genders věcičky.

 

V prvním pokusu dějin Českého BDSMáctví jsem nepropojil ty literáty papírové a ty dnešní

compeuterové vůdce Českého BDSMáctví.

 

Nyní dodávám,  v celém světě známý fakt, přidání NETOVÉ FUNKCE KAMKOLIV,

(KE KOMENTÁŘI FOTBALU, ASTRONAUTIKY, BDSMÁCTVÍ, ČI ZAHRÁDKÁŘSTVÍ)SE OKAMŽITĚ ZVYŠUJE OSOBNÍ SVOBODA A AKTIVITA.

 

 

Tato aktivita konečně osvobodila České dámy.

Nemusely chodit k papíru k MAŠKOVY , prostě mohly se aktivizovat, poklábosit o

 svůdných latexových oblečcích , to vše v 90 tých létech 20 tého století absolutně chybělo,

a že to nastalo mimo MAŠKA, to MAŠKA ZNIČILO.

 

Ovšem osvobodila i TYRANII, BOHŮ, LOVCŮ, MUŽŮ .

 

Došlo to tak daleko, že některé sklepy, či fetish bály se konaly jen pro to ABY BOHOVÉ, VŮDCOVÉ, ČESKÉHO, BDSMÁCTVÍ DOSTALI NOVÝCH, ULOVENÝCH, DODÁVEK,

NOVÉHO LIDSKÉHO MASA.

 

To si nedělám prdel.

 

Kdybych lhal tak jejich netově nediktaturní údobí trvá dodnes.Nebylo by důvodů jej rušit.

 

Ale netrvá dodnes.

 

 

Tehdy jsem sprostě zařval.

Těch deset pupkatých tlustých starých dominantů, neschopných ničeho prodejného z fotografie,

sdružených  kolem dámy x.

Byl jsem naturálně poté vyhozen z BÍLÉ HORY.

Domi d, Vsaře se budu omlouvat do konce života.

 

 

 

 

 

I když se tedy osvobodily dámy v plkání o modě, tudíž to byla příjemná pro dámy emancipační, a skoro genders záležitost, tak údery nezpochybnitelných bohů vůdců, lovců,

zase tomuto genders notně přistřihly křídla , takže žádné genders v Českém BDSMáctví nebylo.

 

 

 

Například konec druhého desetiletí v Českém BDSMáctví(1995 až 2002),

byl ve znamení,-(jak jsem uvedl v prvním pokusu o dějiny Českého BDSMáctví,)byl ve znamení , antiaztéčna.

 

Znáte ten efekt, přeci.

Cortéz vypluje z 50 ti tisícihlavého Gádizu, má sebou xy mušket, a šavlí, 10 děl, 20 koní, 30

 psů, a 250 lidí.

 

Vylodí se a následně přijde do 300 000 ci hlavého města TENOCHLITAN(či jak se to sakra píše, a vyslovuje?),a před sebou má 250 000 hlavou armádu, s xy šípy, s xy mačetami,

a s 500 vrhači ohňů s 1000 katapultů, a 10 000 pastmy zákopy, zemljankymy a superpastmy padajících sítí, po zakopnutí o lanka.

 

Z vojenského strategického hlediska životnost Cortéze a jeho armády by se dala úpočítat

V NĚKOLIKA STOVKÁCH MINUT –NÉ VÍC.-TEDY NÉ VÍC JAK 10 HODIN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortéz vzal kopí, zařval , VE JMÉNU JEŽÍŠE PÁNA , a probodl hlavní velení AZTÉCKÉ ARMÁDY, CÍSAŘE MONTENZUMU.

 

Armáda Aztéků se v míru rozešla.

Administrativa Aztéků se v míru rozpadla.

Soudnictví, ministerstva obrany a ministerstva jiná dbající na tvorbu a respektování zákonů, dbající na lesk dvora, dbající na výuky a smysl civilizace, čili dbající na mýthy a náboženství a propojování AZTÉKŮ S BOHY , SE V MÍRU ROZPADLA .

 

 

 

 

 

Nebyl to jediný případ, historie jej zná i ze Starého Egypta, zemřel císař, král , faraon, Montenzuma, Bůh slunce a sluneční životodárné síly, Zemřelo všechno, zemřela síla budovat říši Starého Egypta, AZTÉKŮ , zemřelo téměř i slunce.

 

 

To se přesně stalo v Českém BDSMáctví.

 

Po vražení nožů do zad těmto bohům vůdcům, hrozilo že se zhroutí i České BDSMácké masy.

Psal jsem přeci pro to údobí roku 2004 po Kristu, že všichni chodily spolu, masy i vůdcové,

oběti i pomlouvační vrazi, oběti i lovci, sklepní i netoví, živí ve sklepeních i jen netoví,

netoví i živí na bálech, báloví ni katakombní, diktaturní i svobodomyslnější.

 

Všichni komentovali na netu vše , všichni chodily spolu do sklepů i na bály, ti i oni, ti kterým to sedělo i oněm kterým to nevonělo.

 

 

Dnes tomu Vy mladí nééééééééééééé!!!!!!! a né uvěřit.

 

Ale tehdy tomu tak bylo.

 A žádné město nemělo nic. Jak maloměsta,-Třebíč, Znojmo, Sokolov,Cheb,Uherské Hradiště,

Jablonec,(n.Nisou),Mladá Boleslav,Kroměříž, Zlín, Přerov, Karlovy Vary,České Budějovice,

Tábor, Jihlava, -tak větší města-OLOMOUC, OSTRAVA, PLZEŇ, BRNO, PARDUBICE,

HRADEC KRÁLOVÉ, LIBEREC, TEPLICE, ÚSTÍ n LABEM.

 

Jen PRAHA měla sklepů a bálů a nářadí pro ukojení výzev SUBINEK .

 

 

(Nejprve se do prdele PRAHY trefilo BRNO, s obří aktivitou kolem fotografie BDSMácké,

giganticky kvalitnější od Pražské, s gigantickou aktivitou BÁLOVOU, poté se do prdele PRAHY začly trefovat i ostatní města).

 

Centrum BDSMáctví se jeden čas přeneslo do MÝCH RODNÝCH JESENÍKŮ.

DO SLUNEČNÍ TVRZE.

Pražští bohové vůdcové hynuly jako růst houb po dešti, jeden za druhým, a České BDSMáctvo v smrtelné křeči původu sebezáchovné, zjistilo, ŽE TO JDE I BEZ TĚCH BOHŮ, A ŽE VŮBEC LZE CESTOVAT I ZA HRADBY MĚSTA PRAHY.

 

 

To bylo ono údobí konce druhého desetiletí Českého BDSMáctví.( 2005- 2012).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Někdy šel proud za hradby města prahy,( onen modní, ta spanilá jízda), ( proud masy bez vůdců) a vůdcové v Praze sklepnily, jindy modní trend byl o Pražských a jiných měst sklepích, a bývalí vůdcové jely mimo Prahu na otevřenější BÁLY.

 

 

Tak je tomu i dodnes ovšem z přidanou hodnotou diktátorství na Bdsmáckém netu, a s přidanou hodnotou proměny né názoru xy , ale celé Mohutné IDEE CELÉHO ČESKÉHO BDSMÁCTVÍ V NÁBOŽENSTVÍ KATAKOMB A NÁBOŽENSTVÍ DESATERA (MOJŽÍŠOVÝCH ) PŘÍKAZŮ , NEZOBRAZÍŠ BOHA SVÉHO A NEZOBRAZÍŠ NIC Z BDSM ČESKÉHO.

 

Báloví na to kašlou, ale ti jsou jinde, HLAVNĚ NEPODLÉHAJ DIKTATUŘE NA BDSMLIFE.CZ, HLAVNĚ SE NA VÁS MASY A VAŠE STAROSTI NA BDSMLIFE.CZ,

MOHOU VYSRAT,( MAJÍ SVÉ U BÁLOVÝCH BRŇĚNSKÝCH , U NEKATAKOMBNÍCH, U KAPITALIZOVANÝCH A PROFITOVANÝCH , JENŽ NEJSOU U SADOMASOCHISMU, ALE JSOU U BYZNYSU , PRODEJE FETISH OBLEKŮ U GOTICY , U GOTIKY MUZIKY, GOTIKY OBLEKŮ, GOTIKY PONURÉ KULTURY .

 

Někteří jsou logicky s Vámi, ( sdílejí s Vámi bdsmlife.cz, starosti o katakomby, a podobně, ale věřte z těchto se hlavní FETISH BÁLY BDSMÁCKÉ A GOŤÁCKÉ , Z TĚCHTO LIDÍ NEKONAJ).

 

 

PRO TO ÚDOBÍ KOLEM ROKU 2010 PO KRISTU SE TEDY GENDERS VĚCIČKY UVOLNILY, LOVECKÉ A TÍM DISKRIMINAČNÍ ÚDERY NA DÁMY PŘESTÁVALY,

ČÍM DÁL TÍM VÍC, ALE VZNIKLA DALŠÍ PROTI GENDERSKÁ VĚCIČKA.

 

 

DIKTATURA ČESKÉHO BDSMÁCKÉHO NETU, KATAKOMBNÍ NÁBOŽENSTVÍ,

A BÁLOVÝ KAPITALISMUS, VŠECHNO VĚCI, VHODNÉ PRO UMAŠTĚNÉ FOUSATÉ PROROKY-KATAKOMBY, PRO PRO FOUSATÉ JINÉ PROROKY-MARXE, A JINÉ DIKTÁTORSKY SMÝŠLEJÍCÍ PÁNY, V DIKTÁTORSTVÍ NETU, A SMILNÉ

A VILNÉ BOHÁČE Z BÁLŮ, VŠECHNO TEDY CO ODPORUJE NORMÁLNÍ ČESKÉ GENDERS-FEMINISTICKY EMANCIPOVANÉ DÁMĚ TOUŽÍCÍ PO SLUNCI, MANŽELOVI, VÝPRASKU, DOMĚ, DÍTĚTI, SLUNCI A PLÁŽI, ÚSMĚVU , CHANELU ČÍSLO 5, PROSVĚTLENÉM NÁKUPNÍM STŘEDISKU, A KYTÍCÍM NA VZDUCHU JSOUCÍM A JSOUCÍM MIMO  KATAKOMBY A MIMO NEUSMĚV A MIMO VÁŽNOST VŠECH TĚCH KATAKOMBNÍKŮ A DIKTÁTORŮ A NAMYŠLENÝCH ZKAPITALIZOVANÝCH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSLOVA A DO PÍSMENE SE STALO TO, PROČ JSEM ŘVAL.

 

Tehdy jsem křičel že těch 10 pupkatých oplzlých dědků nemůže být vzorem prodejné České

 reklmní bdsmácké fotografie.

 

Tehdy to  nechápali.

Byli z vlastnoručních workshopů, vše si udělaly sami( biče, pouta, ) každý ten workshop

 v tehdejším údobí bohů, byl satisfakcí jeho muže píle, byl argumentem, toho že chce osobně pomoci( to vše je nepopiratelné), osobně poradit s osobně vyrobeným dárkem, a byl každý ten workshop ukázkou schopnosti lovce.

 

(Do toho vulgárně a s urážkamy přijdu já a zařvu že ty pupky musí zmizet a ta pivíčka téže)

 

Přísahám, že nyní mluvím nic než pravdu, toto přesně byl text jenž mne vyhodil z BÍLÉ HORY

, OPRAVDU NATURÁLNĚ, MOHL JSEM BÝT RÁD, ŽE JSEM PŘÍMO NEDOSTAL FACKY).

 

 

Za deset let je tomu  tak, JAK JSEM ŘVAL.

 

Na území Českém, na území BDSMácké, na území nekatakombním, na území BÁLŮ A BRNA, NÉ PRAHY, NA ÚZEMÍ NÉ PRAHY, NA ÚZEMÍ ART FETISH , TÉ TROCHY JENŽ V ČESKU JE , NA ÚZEMÍ GOTIC A BDSM , SE PREZENTUJÍ MODELOVÉ KRASAVCI, TĚLO PRUŽNÉ A MLADÉ, PLNÉ TESTOSTERONU A SPERMATU A SVALŮ ...JESTLI I INTELIGENCE TO NEVÍM, ALE DOKONCE AJI TÉ, TVÁŘE MAJÍ ODUŠEVNĚLÉ, MOHOU TO BÝT I ABSOLVENTI NĚJAKÝCH UMĚLECKÝCH VYŠŠÍCH ŠKOL ,

VŠE JE I VĚTŠÍM WORKSHOPEM PROFESIONÁLNĚJŠÍM,

V NĚM V TOM PROFESIONÁLNĚJŠÍM WORKSHOPU JSOU VĚCI FETISH KVALITNÍ, OBČAS NĚJAKÁ TA ZAHRANIČNÍ FETISH STARS, OBČAS JINDE NĚJAKÝ TEN CELÝ DOVEZENÝ STÁNEK VŠEHO FETIŠ ŠATSTVA KOMPLETNĚ AŽ OD NÁVRHÁŘKY Z NEW YOURKU, JINDE ZASE JE TO O ZCELA JINÝCH, ZAHRANIČNÍCH V OBCHODĚ, SMĚNĚ, VÝMĚNĚ, BYZNYSU BIZAR , ZÍSKANÝCH

 VIDEÍ, DVDÉČEK, LATEXŮ, MP3JEK, A JÁ NEVÍM ČEHO VŠEHO JAKO NA EROTICKÉM VELETRHU.

 

 

 

Potíž není v tom že jsem byl před deseti léty vyhozen( zasloužil jsem si to svou vulgárností),

 potíž není v tom, že jsem před deseti léty křičel ty amatérské pivní, trampsko bdsmácké pupkaté pepíkovské, věci vyměnit za západní krásu byznysu fotografie, potíž není v tom ŽE NYNÍ JE TO PŘESNĚ UDĚLÁNO VYMĚNĚNO, POTÍŽ JE V TOM, ŽE ZASE ( TEHDY TY ÚDERY LOVCŮ KONALY BOHOVÉ,) POTÍŽ JE V TOM, ŽE ZASE GENDERS EMANCIPACE ČESKÉ BDSMÁČKY JE NIČENA LOVCI CHOVAJÍCÍMY SE NA TĚCH BÁLECH TAK NĚJAK ZÁPADNĚ, BYZNYSMANSKY A NAMYŠLENĚ, TAKŽE V SOUČASNOSTI KŘIČÍM PRÁVĚ OPAKU CO PŘED DESETI LÉTY

 

...NEŠLO BY TAM DÁT TROCHU TÉ ČESKÉ PEPÍKOVSKÉ, PUPKATÉ, PIVNÍ , BDSMÁCKÉ VĚCI ALE NYNÍ V TOM WORKSHOPU BEZ JIŽ LOVCŮ PROTIGENDERSKÝCH JAKÝCHKOLIV?

 

 

Je smutné že jsem to neuměl napsat do Prvního pokusu sepsání  dějin Českého BDSMáctví,

že TEN POKUS NEMĚL KONCEPT, JENŽ TEN KONCEPT JE ZDE VIDĚT....CELÝMY DĚJINAMI ČESKÉHO BDSMÁCTVÍ SE TÁHNE ANTIGENDESTVÍ...VĚC DOBŘE ROZEBÍRATELNÁ PRÁVĚ ONOU POUČKOU O KOMUNIKACI MEZI MUŽEM A ŽENOU, POUČKOU OD GUT –JARCHOVSKÉHO.

 

 

A PRÁVĚ POUŽÍVÁNÍ TÉTO POUČKY O MOŽNOSTI ČI NEMOŽNOSTI TOHO , ČI ONU URÁŽET, O JAKÉSI VĚCI MAPY BIOLOGICKÉ VYZÝVATELNOSTI V SEXU ŽENY, ZASE ODRAZUJE OD HLUBOKOMYSLNĚJŠÍCH DĚJIN ČESKÉHO BDSMÁCTVÍ A UKAZUJE NA MOŽNOST POKUSŮ, TŘEBA DVOU DO ROKA, TŘEBA 20 DO 10 LET VYTVÁŘET MAPY ČESKÉHO BDSMÁCTVÍ, JENŽ BY BYLI TAKÉ HLUBOKOMYSLNÉ( JAKO I DĚJINY BY BYLI BULVÁRNÍ) , ALE JENŽ TY MAPY ČESKÉHO BDSMÁCTVÍ BY BYLI NAPROTI DĚJINÁM ČESKÉHO BDSMÁCTVÍ VÍC BULVÁRNĚJŠÍ, AKTUÁLNĚJŠÍ, AKČNĚJŠÍ.

 

 

 

Takže Vážené České BDSMáctvo zatím se omlouvám, že jsem zase zklouzl na vysvětlování věcí o HIERARCHII FOTOGRAFIE BDSM, EROTICKÝCH ORGANIZACÍ, NÁZVOSLOVÍ BDSMÁCTVA, NA VYSVĚTLOVÁNÍ VĚCÍ REVIZE F 65, A VĚCÍ JINÝCH

 OD MAPY A DĚJIN ČESKÉHO BDSMÁCTVÍ.

 

 

Zatímně nashledanou.

 

 

Post scriptum v post scriptum.

 

Asi si o mne hodně lidí myslí, že jsem šílenec.Rozhodně si asi

i přísahají sami sobě, že se mnou nebudou chtít nic mít, nebo měli li by se mnou něco, zostudily by se před svým okolím.

 

Plně normální nejsem.

 

Třeba je na mne nenormální toho, že když někdo na braných závodech řekne start, tak já myslím na Hamburg.

Tak tomu bylo v 80 tých létech v diktatuře( v poviných tělesných, bolševicko, výchovných, cvičeních) a já po výkřiku start stejně neběžel.

 

 

Třeba je na mne nenormální toho, že když někdo řekne teď jseš nic, nikdo tě nezná, takže pěkně slušně se zaregistruj, poslušně, slušně se představ, pokorně slušně udej BDSMáckou poetiku, a poníženě slušně nám do vedení nekecej a nejponíženěji vykřikni jen ANO UZNÁVÁM VAŠEHO BOHA NEZOBRAZÍŠ V BDSM, A UZNÁVÁM VAŠEHO BOHA JEN ČLÁNKY O BIČÍKÁCH, LATEXU A POEZII BUDU PSÁTI, NIC VÍC ,TŘEBA NĚCO SLOŽITÉHO , JAKO KDO JE VE VEDENÍ BDSMLIFE.CZ, PROČ PADLO DS-LIFE.CZ, DĚJÍ SE NELEGALITY JEŠTĚ V BDSMÁCTVÍ, ČESKÉM, KDO JE TEN JENŽ MNE DOPORUČÍ NA SRAZ, PROČ SE MU MÁM KLANĚT, CO JE SMYSLEM ČESKÉHO BDSM, KAM SMĚŘUJE ČESKÉ BDSM, ODKUD VYŠLO  A CO

BYLO ZA PRVNÍ, SUBKY, NORMÁLNÍ, PRODEJNÉ SUBKY, NORMÁLNÍ DOMINY, CO TO BYLO ZA LIDI, TI PRVNÍ CO TO BYLO, ZA ÚDOBÍ, KDO PRVNÍ Z NORMÁLNÍCH PŘIZNAL ŽE BYL ZA PROFI SUBKOU, V JAKÉ ATMOSFÉŘE VZDORU, ČI NOVÉ IDEE TO MUSEL PŘIZNAT,...TAK POKUD TOTO NA MNE NĚKDO ZAŘVE HNED ZPOČÁTKU SOTVA LI SE PO LÉTECH ZAREGISTRUJI NA BDSMÁCKÝ, ČESKÝ NET,

 

 

NO TAK SE ZACHOVÁM VŽDY NENORMÁLNĚ, ZAŘVU NA NĚJ DIKTÁTORE VYLIŽ SI PRDEL A

JDU SI PO SVÝM JENŽ VSE NAZÝVÁ ....

 

 

SVOBODA JENŽ NIKDY NEBUDE CHTÍT BÝT ZOTROČENA NĚJAKÝM PRVNÍM, ČI POSLEDNÍM ČESKÝM BDSMÁCKÝM VŮDCEM.

 

TAK TO JE NA MNE NENORMÁLNÍ.

 

Že to je o nenormalitě, o neschopnosti zařadit se do kolektivu, že to je má slabina, to přiznám.

 

Ale potud je to slabina pokud vidím úspěchy druhých a

 menší prohřešky druhých, jenž omilostním a pokud já sám mám cíl zlepšit se.

 

 

Pokud ovšem i ti z prohřešky, ti druzí hned od začátku na mně bafnou, drž hubu, my jsme dokonalí protože jsme tu déle, ty jseš hovno a začátečník tak se přizpůsob,

tak to dámy a pánové zkoušejte na CUCÁKY, né na mne jenž sleduje chyby ČESKÉHO bdsmáctví , OD JARA ROKU 1990

 PO KRISTU.

 

Mimochodem nyní v tomto údobí dějepisného vývoje Českého BDSMáctví, tedy na počátku třetího desetiletí vývoje Českého BDSMáctví, ( 2009 až 2016), je v kursu to co nebylo před deseti léty,( DIKTATURA NETU, A POEZIE),tehdy před 12 léty poezie nemohla být neb v tom údobí BOHŮ, každý bchtěl psát emotivní a akční zážitky.( jak všichni chodily na vše, do sklepů, na bály, s vůdci , masy i vůdcové vespolek).

 

 

Zdá se že za týmto údobím si asi budu stát.

Je příjemné (to údobí první části třetího desetiletí bdsmáckého vývoje),lidé se již konečně (bdsmáci-né subíci ovšem), naučily jít pomoci, ( konečně po 20 ti létech vývoje),

aniž by se ptali na kterémže to druhém, jiném, nepřátelském spektru BDSMáctva se ta pomoc potřebuje, a lidé se již odnaučily nejhorší vulgaritě na netu.

 

To se již dá žít v Českém BDSMáctví , poté.

 

Ten zbytek , nedostatek fotografií to již je jen má minimalistická, okrajová cesta, kterou většině Českého BDSMáctva vůbec nevnucuji,

 

A již končím s tímto přípěvkem.

 

Nashledanou.