Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co konkrétního lze čekat ode mne.PŘÍSPĚVEK ze dne 11.4.2014.AhojTe, Vážené České BDSMáctvo.

AhojTe, Vážené České BDSMáctvo.

 

ad1:Ani já nedodržuji vše pintlich.Hudrám, následné příspěvky se omlouvám za hudrání

       a zase hudrám a tak pořád dokola.

        České BDSMáctvo, nemá co hudrat.V mnohých jeho článcích je vidět nadšení a jiná

        pozitiva.Ani ono to nemá lehké a tak taky někdy laskavě výchovně hudrá.

        Vám českému BDSMáctvu se lze jen klanět za to, že bez Západˇáckého humbuku

         kolem OPEN PUBLIC, řešení sporů s moralisty a vanilkami, jste dosáhly v mnohých

         věcech té nejkultivovanější kvality, jaká je i u Západˇáckých akcí s označením

         nejkultivovanější kvalita akcí.

Nebudu to dál rozvádět.

 

ad2:Tento můj přípěvek je svým způsobem i jakési POST SKRIPTUM, pro PŘÍSPĚVEK

        PRVNÍ POKUS O NEJÚSTŘEDNĚJŠÍ ČLÁNEK MÉHO (ZAPŮJČENÉHO ) WEBU.

        I v mém přípěvku(první pukus o nejústřednější čánek mého webu) jsem selhal.

        Sliboval jsem si komunikaci s Vámi s Českým BDSMáctvem v přísném hlídání si

         přechodu z mého nesnesitelného pro České uši Čechoanglického slohu na Český sloh.

         Příspěvek ( nejústřednější článek mého webu) jsem napsal v jakési extázi a ani nevím

         jakým slohem.

        Už jej nechám být jaký je. 

         V slohu Českém si přísněji hlídám jen tento dnešní příspěvek.

Nebudu to dál rozvádět.

 

ad3: Takto by měla vypadat reportáž.

        ( nebude ani za dvě hodiny, ani za deset dní a ani za tři měsíce, leda tak od léta, jara

          roku 2015 po Kristu)

         Zahájí se mnou filantropicky zadotovanou cestou pro pár Českých BDSMáků.

         Na cestě se natočí( i kdyby jenom do kecafonu), (nebo kamerou), bez  sexistických

         symbolů, názory na České BDSMáctví.

         Cesta vyvrcholí návštěvou nějaké té Západˇácké redakce, pořádající nějakou tu

         Západˇáckou akci.(atˇ open public, sklepní, či diskuzní).

         Tam může skupinka Českých BDSMáků volit své sexistické BDSMácké způsoby dle

          libosti.

          Avíza na otevření vrat tamních Západˇáckých redakcí si zaplatím SÁM.

          Reportáž logicky bude uvedena tak, aby vyhovovala sklepnímu, katakombnímu

          Českému BDSMáctví.( Tedy mimo open public areu, mimo vanilky).

          Reportáž se bude snažit vysát,( přímo na Západě), ( a v komentářích netů

         BDSMáckých, Českých),pozitiva a negativa Západˇáckého BDSMáctví viděného

          očima Českého BDSMáctví.

         O výhodách, jenž by mohli být aplikovány do Českého BDSMáctví, budou rozhodovat,

          jen VŮDCOVÉ ČESKÉHO BDSMáctví. ( já je nazývám CELEBRITKY ČESKÉHO

          BDSMáctví).

 

 

 

 

 

 

       Vůbec se nebojte Vážení Čeští BDSMáci, obyčejně průměrní.

        Znepříjemním to TĚM VŮDCŮM SMEČEK JAK JEN TO PŮJDE.

       ZA PRVÉ- Doporučenky na akce, v mé skupině budou vedeny na způsob zhlédnutí,

       VÁS doma v zašlé restauraci Vašeho maloměsta, kde poté  VY ZAJÍCI, sami

       rozhodnete jestli jiného nováčka přibrat.Po Vašem rozhodnutí, žádná z CELEBRITEK,

       Českého BDSMáctví nebude mít PRÁVO NIČIT VÁM VSTUP NA MÉ, ČI ČESKÉHO

       BDSMÁCTVA I TY NEJUTAJOVANĚJŠÍ AKCE.

       Čerstvá KREV , NEAVERSNÍ KREV.Jakékoliv námitky Českého BDSMáctva   celebritek,

       by znamenaly přiznání toho, ŽE ONY CHTĚJÍ AVERZI V ČESKÉM BDSMáctví.

       Už tímto by se počal ničit, DIKTÁTORSKO NAMYŠLENÝ ZPŮSOB ČESKÝCH    VŮDCŮ BDSM, V ROZHODOVÁNÍ O UŽITÍ VÝHOD ZJIŠTĚNÝCH NA ZÁPADĚ.

Já SÁM O UŽITÍ VÝHOD ZJIŠTĚNÝCH NA ZÁPADĚ NESMÍM ROZHODOVAT.

Půjde stále O NEPORUŠENÍ ČESKÉ VERZE,KATAKOMBNĚ,SKLEPNÍ, BDSMÁCTVÍ A TAK JÁ, ABY NEDOŠLO K OVLIVNˇOVÁNÍ ROZHODOVAT O NIČEM NEBUDU.

JÁ JSEM TEN TOTIŽ ZÁPADˇÁCKÝ BDSMÁCKÝ ELEMENT V ČESKÉM BDSMÁCTVÍ.

         Další znepříjemnění, VŮDCE ČESKÉHO BDSMÁCTVÍ, čeká v mé NOVINCE-

-ZA DRUHÉ-ZVANÉ ZA- REFERENDA.

Půjde o odbornost.

Nic víc a nic mínˇ.

Odbornost určí i intuice VÁS LAIKŮ.

Kdo bude nazván odborníkem, i kdyby byl SUPER ZAJÍC, NESMÍ BÝT NAPADNUT ČESKOU BDSMÁCKOU CELEBRITOU.

A ODBORNOST SE URČÍ HLASOVÁNÍM VŠELIDOVÉHO ČESKÉHO BDSMÁCTVA

 V REFERENDU KDE HLAS CELEBRITKY BUDE STEJNÝ, JAKO I HLAS NAIVNÍHO SUPERZAJÍCE.

Odborníci poté budou mít GIGA VÁŽNOST, VEDLE NÍŽ CELEBRITKY BUDOU ZA NIC-ZERRA-NULY.

Ale hold POSLEDNÍ SLOVA BUDOU MÍT LOGICKY CELEBRITKY.

 

 

ad4: A PŮJDE O HODNĚ NOVÝCH A KRÁSNÝCH VĚCÍ.

        (Pokud má FILANTROPIE BUDE MÍT KAPITÁL, JAKO ŽE NA 100% MÍT BUDE),

        POTÉ SE MŮŽEME SPOLEČNĚ DOČKAT VĚCÍ PŘENOSU, -3D,-ANAGLYPH,-

        STEREOSKOPIE,-HOLOGRAFIE, V ČESKÉ ART EROTIC BDSM PRODUKCE,

        (NEPUBLIC LOGICKY),MŮŽEME SE DOČKAT VĚCÍ PŘENOSŮ NEPUBLIC,

        BDSMÁCKÝCH ČESKÝCH NETOVÝCH FOTOGRAFIÍ ART EROTIC BDSM FOTOGRAFIE V PAPÍROVÉ BDSMÁCKÉ ART EROTIC ČESKÉ BDSMÁCKÉ ALBUMY.Z ALBUMŮ SI POTÉ MŮŽE KAŽDÁ POSLEDNÍ SKLEPNÍ SKUPINA

BDSMÁCKÁ ČESKÁ,POSLEDNÍHO ČESKÉHO MALOMĚSTA SKLÁDAT OBLOŽENÍ SVÝCH SKLEPŮ,KATAKOMBNÍCH.( logicky stále půjde O ANTIPUBLIC,ANTIOPEN VĚCI)

Jen ČÁST Z TOHO BUDE UVEDENA V KNIŽNÍCH DOMECH PŘI PŘEDKŘTECH,

V OPEN PUBIC NESEXISTICKÝCH ČESKÝCH BDSMÁCKÝCH AKCÍ .

 

 

 

 

 

( tak to funguje na Západˇě a upevnˇuje se tím PEVNOST,KAMARÁDSTVÍ,ANTI VDDočkost a ANTIAVERZNOST.)

Vlastní KŘTY –TAKOVÝCH NĚKTERÝCH ALB, JIŽ NENÍ MOJE ZÁLEŽITOST,

ALE JE ZÁLEŽITOST KLASIKY ČESKÉHO(ANTI OPEN, ANTI PUBLIC) SEXISTICKÉHO, SKLEPNÍHO, KATAKOMBNÍHO BDSMÁCTVÍ).

 

VEŘEJNĚ PŘÍSAHÁM, ŽE KROM ROZLIČNÝCH ART EROTIC BDSMÁCKÝCH ČESKÝCH,ZAHRANIČNÍCH A FETISH ART FOTOGRAFIÍ MOJE WEBY NEBUDOU OBSAHOVAT ŽÁDNÝ JINNÝ MATERIÁL BDSMÁCKÝ PORNˇÁCKÝ KROM MATERIÁLU ZANIKLÉHO, NEJLEPŠÍHO NA SVĚTĚ BDSMÁCKÉHO PORNOSERVERU, VEDENÉHO DÁMAMY DOMINAMY A SUBINAMY.

 

 

Půjde o HODNĚ.

V budoucnu si ode mne zdarma těch v budoucnu někde mnou zachráněných 200 videí,

2000 fotografií tohoto NEJLEPŠÍHO BDSMÁCKÉHO PORNA SVĚTA BUDETE MOCI STAHOVAT VY VŠICHNI –TAK KE KONCI ROKU 2014?

 

(UŽ NEDĚLÁM INTERPUNKCE)

 

A STÁLE OPAKUJI –PŮJDE O HODNĚ VĚCÍ.

Budou spíš fotogenické, estetické, prezentační-PŮJDE TŘEBA O TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ.

Vystavět PRVNÍ ČESKÝ BDSMÁCKÝ ART EROTIC WEB.

 

Vy jste si toho nevšimly?

Není ART EROTIC ČESKÁ BDSMÁCKÁ FOTOGRAFIE NA ČESKÉM BDSMÁCKÉM SERVERU ČI WEBU.

Hell ?

Pardon, NESLYŠÍM PŘES TEN HLUK GOTIC MUZIKY.

To je KRUCIFIXHIMLHERGOT BDSMÁCKÝ SERVER?

Rozčílil jsem se.

Tak je NEBO NENÍ?

TO JE OČIVIDNĚ GOTˇÁCKÝ SERVER, NEBO HELLÁKŮM CHCETE VY SAMI BEZE MNE DO OČÍ TVRDIT, ŽE JSOU SADOMASOCHISTÉ?

 

Prominˇte ALE OČIVIDNĚ NEJVÍC BDSMÁCKÉHO ČESKÉHO ART EROTIC FOTOGRAFOVÁNÍ JE UVÁDĚNO NA NEČESKÉM NEBDSMÁCKÉM SERVERU ČESKÉM GOTˇÁCKÉM V SOUČASNÝCH VTEŘINÁCH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PODOBĚ A FUNKČNOSTI TAKOVÉHO BDSMÁCKÉHO ART EROTIC FOTOGRAFICKÉHO ČESKÉHO SERVERU SE ROZHODNE NA VÝŠE URČENÝ ZPŮSOB.

Já JEN BUDU FILANTROPEM.

Nesmím ROZHODOVAT(UŽ ROZČÍLENÍM PÍŠI ČECHOANGLIČTINOU),NEBOŤˇ JSEM PRO ČESKOU BDSMÁCKOU SCENÉRII, SKLEPNÍ RUŠIVÝ ZÁPADˇÁCKÝ ELEMENT.

O PODOBĚ SE ROZHODNE V REFERENDU ZA POMOCI VÁMI ZVOLENÝCH V REFERENDU ODBORNÍKŮ Z ČESKÉHO BDSMÁCTVÍ A ZA POMOCI POSLEDNÍHO VETA SLOVA ČESKÝCH CELEBRITNÍCH VŮDCŮ ČESKÉHO BDSMÁCTVÍ.

 

 

A POSTUPNĚ SE NAJDOU MNOHÉ JINÉ VĚCI.

 

ZATÍM KONČÍM.

 

AhojTe, Vážené České BDSMáctvo a prominˇte mi to rozčilení.

 

(ALE UVAŽTE SAMI, JE HELLÁCKÝ SERVER GOTIC NEBO BDSMÁCKÝ?)

 

 

POST SCRIPTUM.

ABY NEDOŠLO K POMÝLENÍ: FOTOGRAFŮM FILANTROPICKY ZAPLATÍM ZA ALBA JAKO BY JSTE JE VYKUPOVALY VY.

                                            VY SI Z ALB ZDARMA POTÉ OBLEPÍTE SKLEPNÍ PROSTORY.

                                             SERVER BDSMÁCKÝ FOTOGRAFICKÝ FILANTROPICKY ZADOTUJI JÁ.  ROZHODOVAT O NĚM BUDOU VÁMI ZVOLENÍ ODBORNÍCI.

         PROPADY TAKZVANÉHO NEVÝDĚLKU TAKOVÉHO SERVERU, NEB PRO VÁS VÁŽENÉ ČESKÉ BDSMÁCTVO Z NĚJ BUDE VŠE ZDARMA ,FILANTROPICKY ZADOTUJÁ , JAKOBY Z NĚJ FOTA BYLA KUPOVÁNA ZHUSTA A V KVANTECH.

 

MNE UŽ FAKT NEBAVÍ TO VĚČNÉ ČESKÝCH CELEBRITEK,KNˇOURÁNÍ A LASKAVÉ VÝCHOVNÉ HUBOVÁNÍ, ŽE TO NEJDE PROTOŽE JINÝ VLIVNÝ BDSMÁK ČESKÝ PODRAZIL NOHY V KLASICKÉ ČESKÉ BDSMÁCKÉ AVERZNOSTI.

 

HUBUJÍCÍ NEJSOU VINI.OMLOUVÁM SE JIM .MYSLÍ TO DOBŘE, JEDNAJ SPRÁVNĚ A VŮBEC SE GIGANTICKY SNAŽÍ A JÁ SE JIM MÁM JEN KLANĚT ZA JEJICH PÍLI.

NICMÉNĚ ZAJISTÉ VŽDY TÁMHLE A ONEHDE PŘITÁHNOU ŠROUBY.

ABY SE VYROVNAL FINANČNÍ ČI JINÝ PROPAD VZNIKLÝ PODRAZEM JINÉHO ČESKÉHO BDSMÁKA .A PŘITÁHNUTÍ ŠROUBŮ,ČILI VZNIK RŮZNÝCH ČESKÉHO BDSMÁCTVÍ DIKTATUR, JE ZATÍMNĚ TŘEBA -Z TÍM BEZVÝHRADNĚ SOUHLASÍM.

LOGICKY SOUHLASÍM I Z TÍM KDYŽ CELEBRITKY PŘI UTAHOVÁNÍ ŠROUBŮ HUDRAJ A HUDRAJ A HUDRAJ A HUBUJOU A HUBUJOU A HUBUJOU.

VONO TO NEJDE JINAK ,TO BY SE ČLOVĚK MOHL  Z TÉ ČESKÉ BDSMÁCKÉ SCENÉRIE PLNÉ AVERZNÍCH PODPÁSOVEK I OCITNOUT V RŮZNÝCH ÚSTAVECH-OD ŠTEMBERKA A OPAVY PŘES KOSMONOSY AŽ PO BOHNICE JSOUCÍCH.

 

(NA INTERPUNKCI ,NA ČESKÝ SLOH JSEM NYNÍ ZCELA REZIGNOVAL)-PROMINˇte.

 

 

AHOJTE.