Jdi na obsah Jdi na menu

Úvodně k REVISE F 65.PROLOG a paradoxně daný ihned i EPILOG.

 PROLOG alias: ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ některých EROTICKÝCH ORGANIZACÍ ,ZÁKLADNÍ JEJICH POPISKA .

 
 
Nad střešní ,čili NEEROTICKÉ ORGANIZACE .
 
UN.
United Nations .
Organizace Spojených Národů .
OSN .
United Nations Organisations .
UNO.
 
Není třeba co dodávat .
Zná ji každý soudný člověk .
 
 
Zastřešující organizace,čili NEEROTICKÉ ORGANIZACE .
 
WHO.
World Health Organisations .
SZO.
Světová zdravotnická organizace.
 
Jejím cílem je vypomáhat lidem ,pomáhajícím lidem  jsoucím v bezprostřední blízkosti epidemií-kupříkladu .
Jejím cílem je pomáhání organizacím ,pomáhání lidem v WHO a lidem jsoucím mimo WHO,organizacím a lidem 
budujícím mapování epidemií ,budujícím samotné REVISE ICD ,kde daná věc ICD (,Mezin.klasif.nemoc.)zase zpětně pomáhá definovat epidemiologické nákazy -kupříkladu .
 
UN.je především (,nejsprávněji,)organizací diplomacie ,ale může se brát jako organizace politiků(,nebrat doslova ,).
WHO je především nepolitická organizace .
 
 
 
U fenoménu Skandinávie(,čtyř zemí,Dánska ,Norska,Švédska ,Finska,) v určitém údobí nastala obou polaritní,bipolární
komunikace mezi ,lidmy ve WHO,lidmy podporovanýmy WHO,u pracovní činnosti REVISÍ ICD,na jednom polu a lidmy 
neerotických právnických klubů Skandinávie ,lidmy neerotických ,sexuologických ,lékařsko stavovských organizací Skandinávie a lidmy ORGANIZACE REVISE F 65 ,lidmy tedy erotické organizace na polu druhém ,vše pod záštitou zastřešující organizace a pod záštitou práce zastřešující organizace ,čili pod záštitou WHO,pod tedy záštitou práce na REVISI ICD ,pod záštitou práce samotné  WHO.
 
Tato spolupráce se týkala názvoslovně těchto diagnoz v ICD -10 jsoucích :
F 65.0 FETIŠISMUS(,oba poly se shodli na tom ,že se jedná o konsensuální fetišismus ,)
F 65.5 SADOMASOCHISMUS ( ,oba poly se shodli na tom ,že se jedná o konsensuální sadomasochismus ,)
(,F 65.0,F 65.5,je myšleno a je tak i nazváno této diagnozy ,JAKO JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY ,člověka logicky né opice,).
Myšleno tak, jak je to vypsáno v ICD, jako JINNÁ DUŠEVNÍ PORUCHA OSOBNOSTI.
 
Fenomén Skandinávie, je prostě a jednoduše vypsáno FENOMÉN v oblasti BDSM, velmi pozitivní fenomén.
Těžko lze úplně přesně dohledati, jak přesně ve Fenoménu Skandinávie ona Bi polarita působila. To zda Bi polarita ve Fenoménu Skandinávie působila třeba jinak, třeba tak , že na jednom  polu stál právnický a sexuologický a zákonodárný, profesionální stav Skandinávských zemí spolu s lidmy s WHO a erotická organizace REVISE F 65 na druhém polu, tak tyto detaily Vám Vážené čtenářstvo, vážně již nedokáži popsat.
 
Nicméně Fenomén nastal okamžikem, jenž rozpohyboval dějiny vztahů vanilek a bdsm pozitivních lidí, okamžikem rozpohybovacím, jenž daný rozpohybovací okamžik se v latině nazývá, spíše než, dynamis, než momentum, tak VEHEMENTIA,  kde poté takové, VEHEMENTIA-VEHEMENTNÍ, jednání je jako smrštˇ, SMRŠTˇ , jenž urovná vše dříve na planině převyšující do podoby plochého povrchu, do podoby harmonicky plochého povrchu, do podoby harmonie, v níž OBA POLY DISKUTUJÍCÍ SI PŘESTALY PŘEKÁŽET, PRÁVĚ ŽE, VEHEMENTIA-VEHEMENTNÍM, PŘIJETÍM ZÁKONŮ SKANDINÁVSKÝCH ZEMÍ, PŘIJETÍM ZÁKONŮ ZÁKONODÁRCI, PŘIJETÍM ZÁKONŮ MAZACÍCH, V NICHŽ SE MAZALA PARAFILIE BDSM Z ICD (,z International clasification of diseases, z mkn, z mezinárodní klasifikace nemocí.)
Úplně konkrétněji, nejkonkrétněji nevím jak, ale šlo zřejmě o nějaký ten super speciální dodatek, v jehož struktuře ČERT ABY SE VYZNAL, nebotˇ, jednak ICD se nemění a pokud se mění tak REVISEMI ICD, revisemi jenž smí dělat jen lidé z WHO, navíc jsoucí lidé jak za nejlepší z medicíny z různých zemí, tak jsoucí lidé přímo v organizaci  UN,v sekci UN sekci zvané za WHO a taktéže poté i nebotˇ ,(ČERT ABY SE V TOM VYZNAL), )nebotˇ, ICD se i po revisi( v současnosti čísel 9, 10, 11, 12,)se i po revisi, například revisi ICD-10, může v jisté mikročásti  (třeba diagnozy f 65 ) (dál dodatkově revidovati a v tom aby se opravdu čert jen vyznal, navíc tedy revidovati jen pro jen určité oblasti a určité poly harmonizované) (, Například super polopaticky vypsáno  revise ICD XY5555, je dokončena předpokládajíc kmeny baktérií pro nemoc smějících se lidí celého světa, v deseti kategoriích a pro země obecné, nejlépe země všechny co jsou na zemi, z tím že právě že ten ČERTOVSKÝ super dodatek, se poté týká výzkumu nového kmene baktérií a navíc nového kmene ze země PŮLNOČNÍHO KRÁLOVSTVÍ, MIDNIGHT KINDOM, kde je přísně zakázáno zpívat a zpola zakázáno se smát, což by měl poté řešit právě že, super dodatek jsoucí za jen pro zemi půlnočního království, navíc super dodatek revisní jenž předpokládá i harmonické poly, shody sporných stran, tak aby kvůli revisi nemusela zasedat RADA BEZPEČNOSTI UN ).
 
Mimochodně opravdu to píši UVÁDĚJÍCÍM STYLEM, nechtějte poté ani věděti, jak by to vypadalo v NEÚVODNÍM STYLU. V  tom neúvodním stylu, bych musel vypisovati toho, jak jeden čas jedni, stáli za udáváním i pro diskuze s druhýmy výrazivo DIAGNOZA F 65, jak druzí stáli za neudáváním i pro dizkuze výrazivo DIAGNOZA, jak první stáli za udáváním i pro diskuze s druhýmy výraziv NEAGRESIVNÍ SADOMASOCHISMUS, NEPATOLOGICKÉ PROJEVY SADOMASOCHISMU, KONSENSUÁLNÍ PROJEVY SADOMASOCHISMU A FETIŠISMU a jak druzí stáli za udáváním i pro diskuze, diskuze s prvnímy výraziv KONSENSUÁLNÍ BDSM PLUS, KONSENUÁLNÍ BDSM POZITIV, KONSENSUÁLNÍ BDSM, KONSENSUÁLNÍ SADOMASOCHISMUS jsoucí zcela, ale úplně zcela jinde, v jiném vesmíru odlišném od výraziv AGRESIVNÍ, PATOLOGICKÝ a SADOMASOCHISMUSTICKÝ vypsaný bez příkras,příkras  jsoucích za slova alá:AGRESIVNÍ,KONSENSUÁLNÍ,PATOLOGICKÝ,DIAGNOSTIKOVANÝ, NEDIAGNOSTIKOVANÝ,PARAFILNÍ,NEPARAFILNÍ,PERVERSNÍ,DEVIANTNÍ,ZVRHLÝ,
ÚCHYLNÝ,SUBKULTURNÍ,
TRESTNĚ ZLOČINNÝ.



EROTICKÉ ORGANIZACE.(hierarchické dělení)

FSC.(organizace z USA)
(nepolitická, lobbistická, )

Je nejdůležitější erotickou organizací planety lidí.
Její vliv je tou pravou protiváhou vůči  loby fanatických feministek, vyžadujících totální s mužem nic nemající společného, emancipovanou super ženu, super ženu jenž je povznesena dalece vysoko nad něco tak nízkého jako je sex a nutnost pro sex se domlouvati s muži.
 FSC je tou pravou protiváhou vůči loby fanaticko, nábožensko, puritánských lobistů.
 
FREE SPEECH COALITIONS-alias koalice pro svobodu slova- to je FSC.
 
FSC zastřešuje další organizaci erotickou s názvem AFAA a téže zastřešuje dosti i další organizaci erotickou s názvem 
NSCF a dokonce z mála i zastřešuje i další organizaci erotickou s názvem SFC.
 
FSC je organizací jenž nemá hnutí FSC.
 
FSC je organizací, jenž se umí právnicky bít, za netrestání autorů jenž si dovolily do svých článků přidat slova jako sex a erotično.
 
FSC je jedinou na planetě lidí erotickou organizací, jenž má možnost přes právníky opírat se přímo O ZÁKLADNÍ LISTINU PRÁV A SVOBOD ČLOVĚKA , BIL OF RIGHTS právě v soudních stáních-přích právě při přích O PUBLIKOVÁNÍ SLOV SEX A EROTICA. 
 
Právě FSC zastřešuje základní publicistické, právnické osoby-firmy,( jenž jsou ale veliké firmy vydavatelské,když se to vezme z jiného úhlu pohledu), firmy publikující BDSM literaturu,literaturu konsensuálního BDSM, firmy o jejichž erotičnosti, či neerotičnosti nebudu pojednávati, firmy VIRGIN BOOKS, DAEDALUS PUBLISHING, GREENERY PRESS, OLYMPIA PRESS, TREVOR JACQUES.
 
Právě FSC zastřešuje, další a další mnohé projekty ( ,projekty obří STANICE HBO,projekty stanice HBO kabelové tv, projekty HBO dokumentární, dokumentů o sexualitě lidské,kde Česko zná projekt HBO a ALTAIRA, projekt o BDSM Českém konsensuálním,projekt NEBE PEKLO, DALŠÍ TEDY A DALŠÍ PROJEKTY FSC tedy podporuje a zastřešuje).
 
 
V podstatě FSC zastřešuje i existencionality a legálnosti a užívání základních BDSM SYMBOLŮ, EMBLÉMŮ, VLAJEK, uvedených v mé fotogalerii na mé webové stránce .
 
 
LGBT.
 
 
Moc o ní nevím, nicméně, za prvé, je to internacionální i téže organizace, za druhé je to erotická organizace, za třetí je to erotická organizace zastřešující hnutí LGBT, je to za čtvrté organizace zastřešená řádně FSC, je to za páté JEDNA NA PLANETĚ LIDÍ Z NEJVLIVNĚJŠÍCH EROTICKÝCH ORGANIZACÍ, JE TO ZA ŠESTÉ NA PLANETĚ LIDÍ V HIERARCHII OD SHORA TŘETÍ -Z CELÉ PLANETY LIDÍ- NEJDŮLEŽITĚJŠÍ EROTICKÁ ORGANIZACE GAYŮ,LESEB A BISEXUÁLŮ a je to erotická organizace přibližně té síly jakou mají  erotické organizace SFC a NCSF .
 
Tady je třeba abych hierarchicky dodal ZCELA JINÉ VĚCI, jiné od konsensuálního BDSM. 
 
Vláda ČR .
Nemusím představovati.
 
Pod vládou ČR působí PPOV- pracovně poradní orgány.
PPOV-má zase pod sebou RADU VLÁDY PRO LIDSKÁ PRÁVA.
Zmocněnec, či ZMOCNĚNÍ RADY PRO LIDSKÁ PRÁVA zase má v ČR, VÝBORY .
Zmocněnec, či zmocnění RADY PRO LIDSKÁ PRÁVA se opírají zase o mezinárodní pakt o lidských právech a občanských a politických svobodách -TO JE TA MÁ ZMÍNKA O UKOTVENÍ ZÁKLADNÍ LISTINY PRÁV A SVOBOD ČLOVĚKA od roku 1946 po Kristu U UN.
 
Výbory zmocnˇování rady pro lidská práva mají zase v ČR, Výbor pro sexuální menšiny.
 
Vůbec tyto organizace BELATORES( latinský výraz pro PÁNY , ŠLECHTU,ARISTOCRACII,PANSTVO) neberte vážně , jednat se s nimi asi někdy v budoucnu bude muset ve věci REVISE F 65 ,nicméně k emancipaci Českého konsensuálního BDSM ,mají asi tak daleko jako aljašský eskymácký inuit k rovníkově africkému negříkovi a k výrazivu erotická organizace mají ještě větší vzdálenost asi tak podobnou jako obydlí mravence v Pražské Divoké Šárce k povrchu měsíce( což je vzdálenost jedné sekundy světelné časo rychlostně prostorově vzdálenostní míry rovnající se toku světla v prostoru za jednu sekundu , což je 300 000 kilometrů zhruba).
 
ILGA .
 
Název je obdobně odvozen jako název LGBT.
ILGA je opravdu ,ale opravdu hned po FSC, NA PLANETĚ LIDÍ ZA DRUHOU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ EROTICKOU ORGANIZACI .
ILGA sdružuje gaye, lesby transvestity.
ILGA je i internacionální.
ILGA  JE NA PLANETĚ LIDÍ ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TOTÁLNĚ RYZÍ EROTICKOU ORGANIZACI.
 
Někdy je i  to mínění že ILGA SE ROVNÁ SÍLE FSC.
 
ILGA nezastřešuje žádnou ryzí erotickou organizaci konsensuálního sadomasochismu.
 
O ILGA již teprve nic nevím.
 
ILGA ale dokonale zastřešuje LGBT a nepřímo zastřešuje i LGBTI ,tudíž všechny eroticko neryzí formy organizační činnosti erotické konsensuálního sadomasochismu přesto vše se nedá o ní říci že je na planetě lidí nejvrcholnějším BDSM ORGÁNEM.
 
LGBT je organizace se sídlem v USA, je ryzí erotická organizace a jak jsem psal, jako ryzí erotická organizace je NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA PLANETĚ LIDÍ HOMOSEXUÁLNÍ ORGANIZACÍ a jako erotická organizace JE TŘETÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA PLANETĚ LIDÍ ORGANIZACÍ HOMOSEXUÁLŮ.
 
LGBT má svůj název ze slov Lesbian Gay Bisexual Transgender ( transsexualita).
 
ILGA je sama erotická organizace , ILGA není za erotické hnutí , ILGA sama zastřešuje pod sebe spousty erotických organizací a erotických hnutí , kde NEerotické hnutí jenž se vzdalo v ČR názvu erotické je za GI nejvyšší struktura Českých gayů a leseb ,kde GI dokonce se ani nedefinuje za organizaci natož za erotickou organizaci , leda tak erotické hnutí a i o tom je pochyb,kde téže Česko již po roce 1989 po pádu komunistické diktatury , mělo svou PRVNÍ EROTICKOU ORGANIZACI POLITICKOU , známou jako NEZÁVISLÁ EROTICKÁ INICIATIVA, NEI, kde NEI se postupně vzdala titulů, politická, erotická , organizace , KDE V SOUČASNOSTI SVĚT Z ČESKA ZNÁ JEDINOU EROTICKOU ORGANIZACI (owk) ,KDE MNE JE HUMUSNO JEN CO MUSÍM V TOM VÝČTU TO SLOVO (owk) VYSLOVITI ,neb nehoráznější profi bdsm konsensuální, profi femdom , ABY ČLOVĚK POHLEDAL OD (owk) DÁLEJI NEŽ NA KONTINENTĚ EVROPSKÉM, a myslím to smrtelně vážně ,neb podobné a daleko slušnější a menší lze nalézti budˇ až v USA nebo v Angli ,kde je třeba dodati toho že v celém světě  a v konsensuálním bdsm zárovenˇ  je vůči většině profi bdsm konsensuálního nevraživost za špatné zahrátí bdsm situace nadvlády a podřízení , i když existují i vyjímky včetně Česka ( doktorka medicíny literátka profi domina ARÁDIE-TEMEROVÁ ) i když existují i vyjímky jenž paradoxně umí takzvaně táhnout v před mnoho procent veškerých bdsm konsensuálních lidí ,kde já tento stav Česka bez eroticko slušných organizací a s nejhumusáčtější erotickou organizací Evropy KOMENTUJI SLOVY-BDSM KONSENSUÁLNÍ ČEŠI STYDˇTE SE -to ovšem nic nemění na tom že humusácká erotická organizace (owk), je vůči světu za JEDNU Z NEJPROFITOVĚJŠÍCH BDSM PROFI FIREM PLANETY LIDÍ ,-taky tam pobývání 12 hodinové stojí 4000 euro,4000 eur .
 
LGBT poté zastřešuje erotické hnutí LGBT.
 
LGBT je dále rozšířena v LGBTI , čili v Lesbian , Gay , Bisexual,Transgender a Intersexual .
 
LGBTI tímto rozšířením se málem stala z erotických organizací za NEJVRCHOLNĚJŠÍ LIDSKOU A PLANETY LIDÍ NEJVRCHOLNĚJŠÍ ORGANIZOVANOU STRUKTUROU KONSENSUÁLNÍHO BDSM.
Jednak ale konsensuální bdsm této nadvlády nepřijala a jednak intersexualita jako věc zahrnující i homosexuály i konsensuální sadomasochisty je jen okrajová v LGBTI a LGBT a jednak ILGA nebránící se rozšíření LGBT v LGBTI taktéže nepřijala zastřešování nad prvním či posledním konsensuálním sadomasochistou.
 
LGBTI je prostě takzvaně nepodařenou soukromou akcí LGBT nepříjmutou akcí konsensuálnímy sadomasochisty ani organizací ILGA .
 
 
Konec dodatku .
 
 
AFAA.(organizace z USA)
AFAA je erotickou organizací formy neryzí erotická organizace.
Adult film America asociete JE ZA AFAA a není to za onu organizaci afaa co je za aerobické ženské sdružení.
AFAA erotické je ostatně vlivnější organizace od afaa  jsoucí za lid u aerobicu.
 
AFAA profesionálně,lobbistická organizace která udílí (bulvárem hojně citované) PORNOOSCARY, která zastřešuje na planetě lidí nejlepší pornoherce a nejlepší pornoherečky, která lobbuje za nezaniknutí filmů pro dospělé( odtud její název).
 
Vliv a síla AFAA je roven dle některých síle NCSF a SFC, dle jiných jen REVISI F 65.
 
AFAA je zastřešena FSC.
AFAA je za erotickou organizaci nemající žádné zastřešování žádné podskupiny ,hnutí AFAA.
AFAA je Z CELÉ PLANETY LIDÍ ZA PROFITOVĚ NEJMOCNĚJŠÍ SLUŠNOU EROTICKOU ORGANIZACI .
AFAA má obří konekce u fenomenality zvané za OBŘÍ STUDIA FENOMÉNU ZVANÉHO ZA HOLLYWOOD.
 
AFAA  STOJÍ ZA VŠEMI FILMOVÝMY A DISTRIBUČNÍMY PRODUKCEMI VŠECH ZEMÍ, ZA VŠEMI PRODUKCEMI OVŠEM PRODUKCEMI TĚCH NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH Z PLANETY LIDÍ BDSM FILMŮ ,BDSM KONSENSUÁLNÍHO .
 
( Klasická díla BDSM ,starší úspěšná díla BDSM konsensuálního ,jsou známá v Česku u Českých konsensuálních sadomasochistů ,nicméně v tomto závorkovém novém dodatku mém uvádím novější neznámá Čechům, nejúspěšnější ve světě, BDSM díla .Preaching to the Perverted ,My Normal, SM -Rechter, Venus im furt ovšem korean produkce .
Tato díla u Českých konsensuálních sadomasochistů  nejsou vůbec ale  vůbec citována ,jakoby oni Čeští konsensuální sadomasochisté stále spali znarkotizovaným spánkem .Tato díla  získala v celém světě ohlasu velice pozitivního dle toho že v nich né že hráli špatně bdsm lidé mimo bdsm ale že naopak hráli dobře bdsm konsensuální lidé právěže z prostředí konsensuálního bdsm, z prostředí NYcity a London city bdsm klubů .Tato díla získala v celém světě ohlasu velice pozitivního dle toho že se v nich ukázala celá duševní škála hrdinek hrdinů přestupujících celou škálou reálného konsensuálního bdsm , škála profi přestupující v neprofi,škála neprofi přestupující v bdsm trvalé konsensuální vztahy, škála duševní bdsm trvalých vztahů soukromých přestupujících v škálu duševní -duševních pochodů ovšem za to nesoukromých srazových clubových škál duševních bdsm konsensuální lidské bytosti .Tato díla filmová získala v celém světě ohlasu velice pozitivního dle toho že udála nejzávažnějších přečinů vanilek vůči konsensuálním sadomasochistům že udála vážnost hodnou uměleckého dramatu neerotického v tyto filmy bdsm ,že udála  na planetě lidí nejvěrnější obraz díla Leopolda Sacher von Masocha .Dokonce existuje i důkaz o mém tvrzení o těchto dílech důkaz ten že jediný na planetě lidí bdsm soubor teatrální-jinak je jich vícero- je inspirován právě že filmem ,právě že jedním z filmů  jenž uvádím,žádný jinný na planetě lidí bdsm teatrální soubor není poté kopií filmu bdsm ,kde film  jenž inspiroval teatrální soubor je za HON NA ZVRÁCENÉ -Preaching to the Perverted . Film dotýkající se dramaticky ,tragicky dramaticky až neeroticky PRÁVĚ ŽE  TÉMATU REVISE F 65 SE NAZÝVÁ ZA SM-RECHTER... konec mého  dalšího nového druhého protentokrát závorkového dodatku).
 
NCSF.( je organizací z USA)
NCSF je za erotickou organizaci formy ryzí erotická organizace.
NCSF je i z části za internacionální organizaci .
National Coalition for Sexual  Freedoom je za NCSF ,čili  je za NÁRODNÍ KOALICI PRO SEXUÁLNÍ SVOBODU.
NCSF je zastřešena FSC.
NCSF je za erotickou organizaci zastřešující erotické hnutí NCSF.
NCSF je přibližně té síly jako REVISE F 65.
NCSF je za politickou ,neziskovou, nátlakovou ,nelobbistickou ,organizaci erotickou .
 
NCSF( bytˇ jí zde v hierarchii uvádím až zde takzvaně dolejc , ) náleží MEZI TY SLABŠÍ Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NA PLANETĚ LIDÍ EROTICKÝCH ORGANIZACÍ .

NCSF zastřešuje neerotickou organizaci za to JEDNU Z NEJMOCNĚJŠÍCH BDSM ORGANIZACÍ USA ORGANIZACI SDRUŽENÝCH KONSENSUÁLNÍHO BDSM A KONSENSUÁLNÍHO FETISHE ,SDRUŽENÝCH BDSM CLUBŮ  NEW YORK CITY  ORGANIZACI EULENSPIEGEL SOCIETY.

SFC.(je organizací z UK)
SFC je částečně i internacionální organizací .
SFC  je erotická organizace formy ryzí erotická organizace.
SFC je částečně ale přec jen zastřešena FSC.
SFC je erotická organizace zastřešující erotické hnutí SFC.
SFC je přibližně té síly jako REVISE F 65.
Sexual Freedom Coalition je za FSC .
FSC je za neziskovou, nelobbistickou,politickou ,nátlakovou erotickou organizaci.
FSC zastřešuje v Evropě NEJSILNĚJŠÍ BDSM KONSENSUÁLNÍHO BDSM NEEROTICKOU ORGANIZACI SDRUŽENÍ BDSM KLUBŮ LONDON CITY ,ORGANIZACI PEDESTALCLUB,CLUBPEDESTAL.
 
Z ryzích erotických organizací jsou NCSF a SFC za ,dle některých , NEJMOCNĚJŠÍ EROTICKÉ ORGANIZACE NA PLANETĚ LIDÍ .( TEDY AŽ ZA LGBT ).
 
POD OCHRANU SFC se neštítí ani jíti HLAVNÍ NĚMCŮ  EROTICKÁ BDSM ORGANIZACE DAFENSHLAG ČI REVISE F 65 ČI HLAVNÍ ANGLIE BDSM EROTICKÁ ORGANIZACE SPANERTRUST .
 
 
 
Jenomže, to že utíkala  REVISE F65 pod ochranu SFC z SFC neudělalo hlavní EROTICKOU BDSM STRANU.

 

 

 

 
NA PLANETĚ LIDÍ EXISTUJE JEN JEDNA HLAVNÍ EROTICKÁ FORMY NERYZÍ I RYZÍ SLUŠNÁ ORGANIZACE KONSENSUÁLNÍHO BDSM A TO ORGANIZACE :

 
FSF .

 
Ajaj. Vypadá to že neexistují žádné recenze, které by odpovídaly tedbou zadaným kritériím.Pardon.
 
 
Tak tato věta mně kanoidovi mluví z duše o stavu Českého konsensuálního BDSM .
Přitom to není má věta.
Ale přesně tak funguje Český konsensuální sadomasochismus.Nevyvratitelně přesně ,nenajde se proti tomuto mému tvrzení žádný protiargument  na to vsázím vše i existenci těchto mých blogových web stránek.
 
To totiž na nejlegendárnější BDSM organizaci planety lidí , zareagoval nějaký yx ,xy občan a řádně tak jak Český národ je řádný v učivu,ve vědách, v technice, v literatuře, tak jak České BDSM konsensuální je řádné ve výchově začátečníků zajíčků , v publikování Českých Českého konsensuálního bdsm povídek bdsm českýc, kde dotyčný občan xy zareagoval řádně Česky , hezky utvořil krásné webovky své ,či co to tvořil ,pár i obrázků s FSF dal tam a v odpovědˇ mu přišla redakce toho a onoho serveru na kterém hostoval odpovědˇ : pardon zruš to nikdo neodpovídá kladné hodnocení ,nikdo ti neodpovídá v recenzích, ajaj .
 
Když na Českém hlavním serveru po google nejhlavnějším, na seznamu, napíšete FOLSOM STREET FAIR ,tak za prvé neobjeví se ani jediná gayská Česká stránka, tak za druhé už vůbec se neobjeví jedinná Česká bdsm stránka komentující FSF , jediná Česká poznámka jediného posledního Českého sadomasochisty komentujícího FSF .
Dokonce jeden výlet nejpřednějších Českých celebritovaných konsensuálních sadomasochistů na BERLIN FETISH PARADE -WEEK , ZCELA BYL V JEJICH KOMENTÁŘÍCH Z CESTY MIMO JAKÉKOLIV OBEZNÁMENÍ ČESKÝM KONSENSUÁLNÍM SADOMASOCHISTŮM TOHO ŽE VLASTNĚ TEN FETISH BERLIN FETISH WEEK JE VLASTNĚ PODRUŽNOSTÍ NAD NÍŽ ČNÍ VELITEL A NAD VELITELEM DALŠÍ VELITEL A ŽE SE TEN DALŠÍ VELITEL  JMENUJE:
 
FOLSOM STREET FAIR .
 
 
Dokonce když udáte FSF na po google nejdůležitějším Českém serveru seznamu.cz poté dokonce za třetí se jak neobjeví žádná poznámka Českých homosexuálů tak neobjeví žádná poznámky Českých konsensuálních sadomasochistů tak se dokonce ale i objeví i téže nějaké ty webové  stránky kdovíjaké,hřmí Česky, nějak fanaticky,asi protipedofilně ,to je v pořádku,téže i protigaysky ...hm ,to je již co říci ,hm ,jen dodávám že za čtvrté se leda tak poté objeví jen nějaká Česká cestovní kancelář ostýchavě bez obrázků FSF akcí ovšem řádně kulturně Česky jak je to v České nátuře v pořádku poukazující na letennky do San Franciska ,na festival FSF,že je kůže a gayů, poukazující na teploty v San Francisku v době festivalu na to a to potřebné pro miminka a to a to potřebné pro babičky České jenž by se tedy rozhodly s dospělýmy vitálnímy do toho Fríscou letěti .
 
 
ANO.
 
FOLSOM STREET FAIR .(organizace z USA)
FOLSOM STREET FAIR( neryzí ,ale především i ryzí erotická organizace)
FOLSOM STREET FAIR (právě fotografie z jejích akcí-PARADE,letí celým netem světem i do cestovek se dostávají a dokonce i na googlu pod obrázky je toho plno ,plno těch fotografií,vyřčeno jinak,veleplno tak plno a férově zpříma že člověk se cítí úplně paf když zjištˇuje že pornografie je zlá ale zato nejlegendárnější na planetě lidí SERVER GOOGLE CO SE TÝČE FOLSOM STREET FAIR JAKO BY ZAPOMĚL ŽE STÁTY VLÁDY A JINNÍ ( soudci policisté ) BOJUJÍ PROTI TAK OKATÉMU ŠÍŘENÍ PORNOGRAFIE TAK OKATÉMU ŠÍŘENÍ OBRÁZKŮ NA NETU ,OBRÁZKŮ NAHÝCH MUŽŮ A NAHÝCH ŽEN.
 
Logicky České BDSM konsensuální opět dole ve vesnici pod pouštní planinou spí dál znarkotizovaným spánkem a VŮBEC ALE PŘÍSAHÁM VÁM VŮBEC NIC O TOM NEVÍ .
 
 
Vztyčený prst ,ten do prde.. či podaný prst gaye do prde.. či podaná pomocná ruka TAK VOLNĚ BY SE DALO PŘELOŽIT STREET FAIR .
 
 
 
FOLSOM STREET FAIR.( je i internacionální nadnárodní organizací mající super ústředí v FOLSOM ulici v SAN FRANCISKU-STÁT KALIFORNIE ZEMĚ USA)
 
 
 
FOLSOM STREET FAIR .
JE NEJLEGENDÁRNĚJŠÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA PLANETĚ LIDÍ (KONSENSUÁLNÍHO SADOMASOCHISMU) BDSM EROTICKOU SLUŠNOU ORGANIZACÍ .
JEJÍ SÍLA ( dle jen některých) DOKONCE PŘEDČÍ I LGBTI ČI I PŘEDČÍ I TŘEBA SFC NÉ JIŽ NCSF NÉ JIŽ LGBT .
 
FOLSOM STREET FAIR
(není třeba ani dodávat že je zastřešena NCSF a FSC ale i částečně některýmy jen mikrookraji ILGA a LGBTI  a LGBT)
 
 
NAD FOSLOM STREET FAIR NA PLANETĚ LIDÍ Z KONSENSUÁLNÍHO SADOMASOCHISMU JIŽ NIC NEEXISTUJE .
 
 
VŠE CO SE DĚJE Z KONSENSUÁLNÍHO SADOMASOCHISMU NA PLANETĚ LIDÍ TAK BUDˇ TOM FSF NEVÍ NEBO JE TO POD FSF A NIKDY NÉ NAOPAK ŽE BY TO BYLO NAD FSF.
 
FSF JE NA PLANETĚ LIDÍ (vypisuji opakovaně ) Z BDSM NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BDSM ORGANIZACÍ A NEJVRCHOLOVĚJŠÍ A NEJMOCNĚJŠÍ A NEJHLAVNĚJŠÍ A NEJLEGENDÁRNĚJŠÍ A VŮBEC NEJVŮDCOVŠTĚJŠÍ .
 
 
FOLSOM STREET FAIR je z homosexuálních erotických organizací na planetě lidí za spodní z nejdůležitějších homosexuálních organizací planety lidí .
 
 
FOLSOM STREET FAIR je co se týká AKCÍ (ČÁSTI HOMOSEXUÁLNÍ ) ZA TŘETÍ ,ČI DRUHOU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA PLANETĚ LIDÍ ORGANIZACI -ALE JEN CO SE TÝKÁ ORGANIZOVÁNÍ STREET AKCÍ .
 
FOLSOM STREET FAIR je co se týká akcí ( ČÁSTI BDSM ) za NA PLANETĚ LIDÍ OPĚT NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ORGANIZACI.
 
 
FOLSOM STREET FAIR je co se týká SUB/DOM HOMOSEXUÁLNÍHO BDSM GAYSKÉHO LESBICKÉHO BI ZA SUPERNEJDŮLEŽITĚJŠÍ ORGANIZACI NA PLANETĚ LIDÍ .
 
 
FOLSOM STREET FAIR je i mezi VANILKAMI (logicky i mezi homosexuály a mezi bdsm plus lidmy )LEGENDÁRNÍ DÍKY POŘÁDÁNÍ OPEN FESTIVALU,OTEVŘENÉHO PUBLIKU A FOTOGRAFŮM FESTIVALU DÍKY POŘÁDÁNÍ NA ULICI STREET FESTIVALU JSOUCÍHO ,DÍKY POŘÁDÁNÍ FESTIVALU V SAN FRANCISKU (i v Berlíně )DÍKY POŘÁDÁNÍ FESTIVALU PUBLIKU VEŘEJNOSTI OTEVŘENÉMU DÍKY POŘÁDÁNÍ FESTIVALU S MNOHA NÁZVY:
FOLSOM STREET FIAR ,LEATHER PRIDE FLAG,
 
 
Mezi Českýmy konsensuálnímy sadomasochisty vychází již léta do popředí VŽDY JEN GOTIKOVÉ .
Tito až téměř Čeští nesadomasochisté JSOU JEDINOU HYBNOU SILOU UTVÁŘET VĚTŠÍ POOTEVŘENĚJŠÍ UZAVŘENÉ NIC MOC FETIŠ SPÍŠE BONDAGE A SHIBARI AKČNĚ FOTOGRAFOVANÉ PUBLIKOVANÉ VEŘEJNĚ AKCE SRAZOVÉ .
 
 
Čeští konsensuální sadomasochisté sami nevytváří OTEVŘENĚJŠÍ BDSM KONSENSUÁLNÍ ČI FETISH FOTOGRAFII.
Čeští konsensuální sadomasochisté v tomto nejsou pozadu evidentně proto se neuplatní v Česku moc tlačit na PREZENTACE FOTOGRAFICKÉ BDSM .
Čeští konsensuální sadomasochisté sami vytváří UZAVŘENÉ FETIŠ BDSM PREZENTACE A BÁLY, UZAVŘENÉ NATOLIK ŽE SE ZDÁ ŽE ŠESKÝ BDSM KONSENSUÁLNÍ ŽIVOT JE BEZ FOTOGRAFIÍ(JSOU V NĚM LOGIICKY TAK JAKO I JINDE VE SVĚTĚ PROFI FOTOGRAFIE PŘÍSTUPNÉ,OVŠEM PROFI DOMIN,TEDY FOTOGRAFIE NEMAJÍCÍ ŽÁDNOU UMĚLECKOU HODNOTU -AŽ NA VYJÍMKY,KDE CELÝ SVĚT KONSENSUÁLNÍHO SADOMASOCHISMU PROTĚ TY JEJICH ,PROFIDOMIN ,REKLAMAČNÍ FOTOGRAFIE PROSTĚ A JEDNODUŠE IGNORUJE A ZAŘAZUJE JE I S VANILKAMY MEZI RYZÍ HUMUSÁCKÉ PORNO )
Češká prezentace konsensuálního sadomasochismu existuje tedy jen uzavřeně na nejrůznějších formách netového mailového přihlášení a poprosení o vylustrování Vás prosících ,kde teprve poté můžete fotografie sdílet,po lustraci.
Česká snaha konsensuálního sadomasochismu UKRÝVATI SE JE MANIACKY  NEMOCNÁ DUŠEVNĚ NICMÉNĚ TO NESMÍTE ČESKÉMU KONSENSUÁLNÍMU SADOMASOCHISMU PŘIPOMÍNAT NEB SE ZLOU SE POTÁŽETE A TO JAK Z TÍM ŽE VÁS OSOČÍ JESTLI MÁTE LÉKAŘSKÝ VÝZKUM A OPRÁVNĚNÍ ŘÍKAT ŽE JSOU ONI NEMOCNÍ MANIACKY ,,NÁSLEDNĚ VÁS OSOČÍ TÍM ŽE NIC Z TOHO CO TVRDÍTE NENÍ PRAVDOU ,ŽE ONI ČEŠTÍ KONSENSUÁLNÍ SADOMASOCHISTÉ PŘECI FOTÍ SIC PRO UZAVŘENOST ALE FOTÍ ,A NÁSLEDNĚ VÁS ČEŠTÍ KONSENSUÁLNÍ SADOMASOCHISTÉ U JINÝCH POMLUVÍ TAK ŽE JINNÍ SE OD VÁS ODVRÁTÍ A ZŮSTÁVÁTE SÁM S VÝSMĚCHEM TÍM ŽE KAŽDÝ Z ČESKÝCH KONSENSUÁLNÍCH SADOMASOCHISTŮ SI JEŠTĚ SDĚLÍ O VÁS TOHO ŽE NEJJENŽE URÁŽÍTE ČESKÉ KONSENSUÁLNÍ SADOMASOCHISTY ALE I DOKONCE JSTE BLB NEBOTˇ NEBOTˇ NEVIDÍTE ŽE I NĚCO MÁLO Z KONSENSUÁLNÍHO ČESKÉHO FETIŠ A BDSM JE I OTEVŘENĚJI PUBLIKOVÁNO ,PREZENTOVÁNO FOTOGRAFICKY .
 
A NEDÁ SE NA TO NAJÍT PROTIARGUMENTACE ,NEBOTˇ KAŽDÝ MUSÍ UZNAT TOHO ŽE TO ČEŠTÍ KULTURNĚ ŘÁDNĚ A HEZKY SMÝŠLEJÍCÍ KONSENSUÁLNÍ SADOMASOCHISTÉ MAJÍ ŘÁDNĚ VYMYŠLENO V CHRÁNĚNÍ SE PŘED NEŽÁDOUCÍMY VLIVY NARUŠUJÍCÍMI VNITŘNÍ KLID PŘÁTELSKY SDRUŽENÝCH PARAFILIKŮ .
 
OVŠEM KDYBY JSTE NETLAČILY VŮBEC ZASE TAK BY NEBYLO VIDĚT TOHOTO DEFICITU.
 
NIKDE NA SEVĚTĚ NEEXISTUJE BDSM KONSENSUÁLNÍ  PREZENTACE FOTOGRAFICKÁ VEDENÁ TÉMĚŘ NESADOMASOCHISTY -LEDA TAK V ČR A TO DÍKY TOMU ŽE V ČR VEDOU OTEVŘENĚJŠÍ PREZENTACI FOTOGRAFICKOU I ZA BDSM KONSENSUÁLNÍ ČECHY I ZA SEBE GOTIKOVÉ .
 
FOLSOM STREET FAIR JE PRÁVĚŽE PŘESNĚ ALE ÚPLNĚ PŘESNĚ OPAČNĚ O 180STUPNˇŮ PŘEVRÁCENÁ OD ČESKÝCH BDSM LIDÍ SCENÉRIE .
 
PRÁVĚŽE FOLSOM STREET FAIR BY MOHLA ZŮSTÁVAT VE SVÉ EROTICKÉ ORGANIZACI ČINOSTI ROZUMNÉ A U GAYŮ A LESEB NEBO JEN U NESADOMASOCHISTICKÝCH NEGAYSKÝCH MOTORKÁŘŮ ,MOTORKÁŘŮ V KŮŽI,IN LEATHER ,ALE ONA TAKOVÁ NENÍ, I PREZENTUJE VEŘEJNĚ NEGAYSKÉ MOTORKÁŘE SADOMASOCHISTICKÉ, I PREZENTUJE VEŘEJNĚ NESADOMASOCHISTICKÉ GAYSKÉ GOTIKY A MOTORKÁŘE ALE PŘEDEVŠÍM PREZENTUJE SE OBŘÍM ZPŮSOBEM NA ZPŮSOB POŘÁDÁNÍ OBŘÍCH FESTIVALŮ, A TÉŽE PREZENTUJE SE PŘEDEVŠÍM OBŘÍM ZPŮSOBEM NA ZPŮSOB UMOŽNOVÁNÍ CO NEJVEŘEJNĚJŠÍHO POŘÁDÁNÍ TĚCHTO PARADE POCHODŮ -FESTIVALŮ Z TÍM ŽE FOLSOM STREET FAIR TÍM DÁVÁ I TAKTO VEŘEJNĚ PREZENTOVAT ČISTÉ I HETERO BDSM KONSENSUÁLNÍ NEHOMOSEXUÁLNÍ SKUPINĚ LIDÍ .
 
 
FOLSOM STREET FAIR .
Přímo pod FSF je třeba SOF -EROTICKÁ ORGANIZACE USA , JENŽ JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BDSM HETERO EROTICKOU ORGANIZACÍ USA A PRO PLANETU LIDÍ JEDNOU Z NEJVLIVNĚJŠÍCH BDSM HETERO BDSM POZITIV EROTICKÝCH ORGANIZACÍ SLUŠNÝCH A RYZÍCH .(kde Society of Janus čili SOF je stejné asi tak síly REVISE F 65 )
 
FSF .
Přímo pod FSF je FE( FOLSOM EUROPE )
Přímo pod FSF je LEATHER PRIDE FLAG sdružení neeroticky laděných nositelů fetiše zlehka komunikujících s lidmy s erotickýmy záležitostmi ,stále ovšem pod věcí sdružování se do EROTICKÉ ORGANIZACE -FOLSOM STREET FAIR .
 
 
A PRÁVĚ PŘÍMO POD FOLSOM EUROPE V EU, ČILI V EVROPĚ, V NĚMECKU , V BERLÍNĚ PŘEDEVŠÍM MŮŽE
EXISTOVAT BLF A JEHO ODNOŽ BLF  BDSM BERLIN.
 
BERLIN LEDER UND FETISH SKUPINA SDRUŽUJE GAYE NESADOMASOCHISTICKÉ , HETERO  BDSM LIDI I BDSM HOMOSEXUÁLY PŘEDEVŠÍM .
 
PRÁVĚŽE ZDE KONČÍ JIŽ EXISTENCIONALITA EROTICKÉ ORGANIZACE .
 
 
PRÁVĚ ŽE BERLIN LEDER UND FETISH JE JAK NA EVROPSKÉM KONTINENTĚ ZA JEDNU  NEJSILNĚJŠÍ BDSM A GAYSKÝCH A BDSM HETERO A GAYSKÝCH BDSM A NEEROTICKÝCH GOTIK A NEEROTICKÝCH MOTORKÁŘŮ  ,EROTICKOU SLUŠNOU NERYZÍ I RYZÍ ORGANIZACI I ZÁROVENˇ NA KONTINENTĚ EVROPSKÉM ZA NEJSILNĚJŠÍ BDSM KONSENSUÁLNÍHO BDSM HETERO EROTICKOU ORGANIZACI TÉŽE ZA NEJSILNĚJŠÍ FETISH EROTICKOU ORGANIZACI A ZA JEDNU Z NEJVÍC PŮSOBIVĚJŠÍ DÍKY OPĚT VE STYLU FOLSOM STREET FAIR POŘÁDÁNÍ OPEN PARADE POCHODŮ FESTIVALŮ POULIČNÍCH ,TEDY KDE JE I NA DRUHOU STRANU BERLIN LEDER UND FETISH ZÁROVENˇ ZA POSLEDNÍ NA EVROPSKÉM KONTINENTĚ EROTICKOU BDSM SE DOTÝKAJÍCÍ ORGANIZACI .(dál přímo pod ní jsoucí ORGANIZAČNÍ skupina BERLIN LEATHER UND FETISH BDSM ,BVSM, není za erotickou organizaci)
 
Má zmínka o jízdě nejpřednějších z Českého konsensuálního  bdsm (moun-teb)(oni se poznaj nebojte se že se v tom nepoznaj)NA BERLIN FETISH PARTY právě že se týkala akce FOLSOM EUROPE , erotické tedy organizace o síle SOF či REVISE F 65 ,akce jen zastřešující tedy a právě že se dále tedy týkala AKCE BLF ,tedy akce erotické organizace ,v podstatě nejmocnější erotické organizace v CENTRÁLNÍ EVROPĚ ,akce PŘÍMÉ NEJEN ZASTŘEŠUJÍCÍ ,a  právě že se týkala AKCE neerotické organizace ORGANIZACE EROTOMANŮ ALE NEJSOUCÍCH SDRUŽENÝCH V EROTICKÉ ORGANIZACI AKCE BERLIN LEDER UND FETISH BDSM,BvSM,AKCE PRACOVNÍ VYPOMÁHAČSKÉ PŘÍMÉ ,ale vše z tím že se to dělo v jednom chumlu i s velmi malou erotickou organizací němců bdsm s BvSM i s DAFENSHLAG jenž je za hlavní organizaci BDSM NĚMCŮ ale je malé velikosti či středně veliké velikosti , kde celý ten chumel doplnˇovala organizační skupina nejsoucí za erotickou organizaci aale jsoucí za skupinu BDSM NĚMCŮ skupina pořádající FETISH WEEK .
 
 
Možná to někomu toto udávání erotických organizací  od nejdůležitějších po méně důležité nepřijde příjemné ,nicméně TOHO BYLO NUTNOSTÍ pro zemi ,(ČESKO) kde vše spí znarkotizovaným spánkem, kde po odklikání na netu pro vyhledání o nejhlavnějších erotických organizací vyjedou odkazy na aerobic a na prudiče prudící do řad homosexuálů a na jedinou cestovku co nesměle bez fotografií udává něco co se týká FESTIVALU JENŽ CELÉMU SVĚTU PRÁVĚŽE JE ZNÁMÝ TÍM ŽE LIDÉ CELÉHO SVĚTA MOHOU SVOBODNĚ BEZ ZÁBRAN POPRVÉ A ZHUSTA A VEŘEJNĚ FOTOGRAFOVAT AKČNÍ  PROJEVOVÁNÍ SE SADOMASOCHISTŮ KONSENSUÁLNÍCH ,AKČNĚ EROTICKÉ DOMINANTNÍ ČI SUBMISIVNÍ JEDNÁNÍ ,.
 
 
 
Dafenshlag (,již jsem se o této erotické organizaci zmínil u SFC,)je o menší síle než REVISE F 65 ,nicméně je za veliký vliv již proto že JE EROTICKOU ORGANIZACÍ tudíž je svým způsobem ,i kdyby nechtěl, PŘED BERLIN LEDER UND FETISH BDSM ,BvSM .
 
 
BvSM  je naopak za sic malou a Němců stále leč přeci jen bdsm hetero erotickou organizaci -tedy jestli již ale nezanikla .
 
 
LZE TO I VYPSATI JINAK A TO TAK ŽE LIDSKÝ ROD V SOUČASNÝCH DESETILETÍCH  Z PLANETY LIDÍ ZA VÝZNAMNÉ POULIČNÍ-FESTIVALY,PARADE POCHODY,MAŠKARÁDY ,O SÍLE DESÍTEK PRO JEDEN ROK NAHLÁŠENÝCH Z TÍM ŽE KDYŽ SE ODPOČTOU TY OBŘÍ,,OPRAVDU ALE OPRAVDU GIGANTICKÉ, (z Rio de Janera a Latinské Ameriky SAMBA FESTIVALY )( z ASIE -tradicionalistické festivaly ),že když se odpočtou ty příliš zpolitizované či příliš zkomercionalizované festivaly či příliš intelektuálně nudné festivaly ( z USA na státní nární svátky jsoucí festivaly , z Brazílie samba komerční festivaly ,z Glasgow a Benátek dramaturgů  vysokoškolských studentů ,studentů vysokých uměleckých škol festivaly )pak SVĚT ZNÁ JEN TROJÍCH FESTIVALŮ -MAŠKARNĚ BENÁTKSÉHO NEINTELEKTUÁLNÍHO NEZŘÍZENÉHO NEKORIGOVANÉHO, JE LEGENDÁRNÍ TÉŽE,FESTIVALŮ CO POŘÁDÁ ILGA A LGBT,TAKTÉŽE JSOU VYHLEDÁVÁNY TYTO FESTIVALY FOTOGRAFY ,BULVÁRNÍMY REDAKTORY INFORMAČNÍCH BULVÁRNÍCH MÉDIÍ ,(JSOU TÉŽE VYHLEDÁVÁNY LIDMY ,TURISTY )A FESTIVALU V SAN FRANCISKU FESTIVALU FOLSOM STREET FAIR , Z TÍM DODATKEM ŽE FESTIVALY V BERLÍNĚ POŘÁDANÉ FOLSOM EUROPE A BLF JSOU PO SAN FRANCISKÝCH A ILGA A LGBT FESTIVALECH MEZI Z CELÉHO SVĚTA JSOUCÍMI GAY A LESBAMY A GOTIKY A MOTORKÁŘI A KONSENSUÁLNÍMY SADOMASOCHISTY JSOU NEJEN NÉ NEZNÁMÉ ALE I OČEKÁVANÉ ,NÉ ZASE PŘÍLIŠ ALE PŘECI JEN OČEKÁVANÉ , Z TÍM ŽE LZE ŘÍCI ŽE FESTIVALY FOLSOM EUROPE V BERLINĚ A BENÁTKSKÉ FESTIVALY INTELEKTUÁLNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL UMĚLECKO SOCHAŘSKÝCH MALÍŘSKÝCH DRAMATICKÝCH FILMOVÝCH ZAPADAJÍ V PŘECI LOGICKOU ZKUTEČNOST ŽE NADE VŠE VYSTUPUJÍ PŘECI VÍC JUNIORŮ FESTIVALY A TO FESTIVALY MUSIKÁLNÍ ,FESTIVALY ROCKOVÉ,TECHNO ,HEAVY METALOVÉ,KDE LZE DOPSATI I TOHO ,ŽE ANI PROTENTOKRÁTERO BERLIN NEZASPAL A UDÁL POVOLENÍ POŘÁDÁNÍ V BERLÍNĚ NA PLANETĚ LIDÍ JEDNOHO Z VŮBEC NEJLIDNATĚJŠÍCH  FESTIVALŮ ,FESTIVALU MILIONŮ HLAV ,FESTIVALU TECHNO MUSIC ,FESTIVALU S NÁZVEM LOVE PARADE, Z TÍM ŽE BERLIN PO DOBRÝCH ZKUŠENOSTECH Z HYPERGIGATERA POČETNOSTI LOVE PARADE , BYL V NĚMECKÝCH KONSENSUÁLNÍCH BDSM ORGANIZÁTORECH SCHOPEN V BERLÍNĚ VYTVOŘIT SILNÝ CHLUMEC ,SLEPENEC AKCÍ ,AKCÍ RŮZNÝCH ORGANIZACÍ, AKCÍ FOLSOM EUROPE , BFL, AKCÍ ZÁROVENˇ FEETIŠISTŮ JINDE ORGANIZOVANÝCH SLEPENEC NESOUCÍ NÁZEV BERLIN FETISH WEEK , KDE JEDNAK CELÝ TEN SLEPENEC BERLIN FETISH WEEK, BYL ZA SLEPENEC(ROZHODNĚ O 80 % VĚTŠÍ AKCI NEŽ JSOU NEJVĚTŠÍ BDSM AKCE ČESKA )SLEPENEC JENŽ BYL ONĚMI MNOU UVEDENÝMY A NEJMENOVANÝMY ČESKÝMY BDSM CELEBRITAMY AVÍZOOVÁN ZA CHAOTICKÝ NEDOLEPENÝA OPRÁVNĚNĚ KRITIZOVÁN A JENŽ BYL A DO BUDOUCNA STÁLE I BUDE V EURO UNII ZA STÁLE
 NEJVĚTŠÍ EROTIZUJÍCÍ AKCE NAKLONĚNÉ KONSENSUÁLNÍMU EURO UNNIE BDSM ,AKCE ROVNY AKCÍM PEDESTALU, AKCÍM EULENSPIEGEL SOCIETY , AKCÍM FETISH NIGHT JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ EU ,
 JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ JSOUCÍM  AKCÍ FETISH NIGHT .
 
 
 
 
CO LZE DODAT?
 
Jen to nejnutnější a pozapomenuté ,jen to opravdu nejnutnější .
 
 
FOLSOM STREET FAIR ,je erotická organizace nepolitická, nátlaková, lobbistická.
 
REVISE F 65 je erotická organizace politická ,nátlaková ,lobbistická,nezisková.
 
 
REVISE F65 je hlavní  erotickou bdsm organizací pro konsensuální sadomasochisty všech ČTYŘ SKANDINÁVSKÝCH ZEMÍ .
 
 
REVISE F 65 má stejný vliv a stejnou sílu jako BERLIN LEDER und FETISH či jako SOCIETY OF JANUS .
 
 
A opět by mohli Čeští nejpřednější konsensuální sadomasochisté, celebritky , útočit na můj tex a to argumenty ON TO BYL SLEPENEC TEN BERLIN FETISH WEEK ,tak jak jsme měli a hlavně proč bychom to jen dělali proboha , tedy tak jak jsme měli v tom chumlu sslepenci hledat ústřední ústředí .( ,KDO NEVÍ CO HLEDAT NIKDY NIC NENAJDE , by se dalo jim odpovědět ale to nesmíte oni by se příšerně urazily a mohli by jste dostati nějaké vyhazovy z bdsm komunity České dle toho že ony oni jsou za CELEBRITY ČESKÉHO BDSM )
 
Jak vidno z fotografií v  mém webu jsoucích KONSENSUÁLNÍ SADOMASOCHISMUS MÁ SVŮJ EMBLÉM V TRISKELIONU a svou vlajku V LEATHER PRIDE FLAG .
 
 
Jak vidno z textu stav Českého konsensuálního sadomasochismu není ZLÝ či KATASTROFÁLNÍ ale je naopak kulturně dobrý ,organizování testosteronů je v Česku na dobré úrovni pomáhání si domíků mezi sebou v budování nejrůznějších sklepních cluboven ,organizování estrogenů je téže dobré ,dámy subinky dominy jsou schopny na netu tvořit diskuzní skupiny jen pro sebe JEN ujištˇujíce se že Čeští bdsm muži jsou PRASATA A HADRY NA PODLAHU ,LHÁŘI PROLHANÍ ,(JE TO DÁNO NEBÝVALÝM NEOSOBNÍM NÁPOREM SUBÍKŮ A DOMÍKŮ PŘES NETOVÉ PROSTŘEDÍ Z AUTOMATIZOVANÝM NÁPOREM AUTOMATIZOVANÝCH KROKŮ NETOVÝCH FUNKCÍ UMOŽNˇUJÍCÍCH LOGICKY A JAK JINAK PŘEDVÁDĚT SE V TOM LEPŠÍM FOTOGRAFICKY RETUŠOVANÉM SVĚTLE ) ( je to dáno doslova a do písmene zkurveností zkurvysynovstvím a zmrdovstvím ČESKÉHO NÁRODA U NETU -TO SI ANI NEDOKÁŽE SVĚT PŘEDSTAVIT JAKÝ JE ČESKÝ ČLOVĚK ZMRD U NETU V DISKUZÍCH KOMENTÁŘÍCH V ŽÁDOSTECH ,V POLITICKÝCH KOMENTÁŘÍCH JE ČESKÝ ČLOVĚK SCHOPEN NÁRODNÍ MUČEDNÍKYY ZNOVU  ZASÍLAT NA POPRAVIŠTĚ-TO NENÍ NIKDE JINDE VE SVĚTĚ VÍDÁNO, V EROTICKÝCH SEZNAMKÁCH JE ČESKÝ ČLOVĚK SCHOPEN ŽÁDAT HNED PO MILENCI-VANILCE ČI BDSM , PRONÁJEMNÍ POKOJ DŘÍV NEŽ SE VŮBEC POPRVÉ SETKAJÍ TI DVA MILENCI -TO NENÍ NIKDE VE SVĚTĚ VÍDÁNO )(to vše Český konsensuální sadomasochismus dokáže neo pseudo kvazi semi nahrazovat vnímáním kritikou nicneděláním ještě větší kritikou a opět nicneděláním vůči těmto nešvarům)(tovše Český konsensuální sadomasochismus dokáže nahrazovat právě umožněním tvorby vlastních diskuzních netových cluboven právě zhrzených dam konsensuálního Českého bdsm aniž by logicky bylo umožněno tyto poslední svatyně,útočiště žen nějak nabourávati testosteronem)( úplně konkrétně v Českém bdsm jsou poté díky těmto retuším výše mnou uvedeným zcela automaticky novovychováni domíci jenž automaticky jsou superarogantní vůbec se nedvoří dámám otrokyním-SVĚT TOTO NEZNÁ ,DÁMA JE PŘECI JEDNOU DÁMOU A JE SE JÍ TŘEBA DVOŘITI ,TAKTÉŽE DÍKY NEEXISTENCI FOTOGRAFIE ČESKÉ BDSM UMĚLECKÉ A DÍKY JEN EXISTENCI ČESKÉ FEMDOM FOTOGRAFIE PROFI ,VLASTNĚ TAKTO NOVOVYCHOVANÍ ČEŠTÍ SUBÍCI VLASTNĚ ÚPLNĚ ZTRATILY POJEM CO JE TO REÁLNÁ ŽENA JAKÁKOLIV-VANILKOVÁ BDSM DOMINA SUBINA A JEJICH ČESKÝCH SUBÍKŮ POTÉ OSLOVOVÁNÍ DAM JE JEN O OSLOVOVÁNÍ NĚKOHO KDO POŘÁDÁ HONY NA HADRY LEJNA BEZCENÁ ,SVĚT TOHOTO NEZNÁ PŘECI VŮDČÍ OSOBNOSTÍ EROTICKÝCH KONTAKTŮ A VÝZEV A KRÁS JE ŽENA  ZATO MUŽI TO DOROVNÁVAJÍ ZASE HLOUPĚJŠÍM LEČ NÉ BEZNADĚJNĚ KOLABSNÍM ZPŮSOBEM EXHIBICIONISTICKÝCH SILOVÝCH SOUTĚŽÍ KLÁNÍ O TO KDO JE POŘÁDNÝ A ČESTNÝ A MACATÝ CHLAP,COŽ ČEŠTÍ SUBÍCI PŘÍSAHÁM NA KOLENOU OPRAVDU ALE OPRAVDU TOTÁLNĚ VŮČI ČESKÝM NEPROFI I PROFI DOMINÁM ZAPOMĚLI -ONI SE PŘEDVÁDĚJÍ IHNED PO ÚVODNÍM DOBRÝ DEN ZA NULY HOVNA A HADRY NA PODLAHU-SVĚT TOHOTO NEZNÁ A KDYBY TO VĚDĚL BYL BY V ŠOKU )( KDE  ČESKÉ KONSENSUÁLNÍ  BDSM TOHO NAHRAZUJE TÍM ŽE MÁ V EURO UNII V KONSENSUÁLNÍM SADOMASOCHISMU SAMOTNÉM ZA JEDNU Z NETOVÝCH NEJHUSTČÍCH BIBLIOTÉK NETOVÝCH KLUBOVEN NETOVÝCH BMUZEÍ,NETOVÝCH ARCHÍVŮ,NETOVÝCH KNIHOVEN SVÝCH VLASTNÍCH ,ČESKÝCH KONSENSUÁLNÍCH SADOMASOCHISTŮ POVÍDEK )( KDE JAK VIDNO Z MÉHO TEXTU ČESKÉ KONSENSUÁLNÍ BDSM NA TOM VŮBEC ALE VŮBEC NENÍ ZLE ,RŮZNÉ CHYBY JSOU TEDY V BDSM  ČESKÉM ALE V KTERÉ ZEMI NEJSOU PTAL BYCH SE ZASE JÁ TAKOVÉ DROBNÉ CHYBY HLAVNĚ ŽE ČEŠTÍ BDSM LIDÍ NA CHYBY PŘICHÁZEJÍ NIC S NIMI NEDĚLEJÍ NELIKVIDUJÍ NJE ALE UVĚDOMUJÍ SI JE ,KOMENTUJÍ JE , NEBO JE IGNORUJÍ , A HLAVNĚ ŽE ČESKÉ KONSKENSUÁLNÍ BDSM DOKÁŽE DOPROTIVÁHY VŽDY NĚCO POSTAVITI ,OBVYKLE DALŠÍ NĚJAKÝ CHRÁM ZHRZENÝCH JENŽ SI ZASE ALE HEZKY ČESKY PO ČESKU TUDÍŽ ŘÁDNĚ KULTURNĚ -NA TO JSOU PŘÍSNÍ ČEŠI -NA KULTURUNA JEJÍ NESMRTELNOST  A EXISTENCI V ČESKÉM NÁRODĚ -TUDÍŽ KDE SI POTÉ V NOVĚ VYBUDOVANÉM NETOVÉM CHRÁMĚ SMÍ TITO ČEŠTÍ ZHRZENÍ SADOMASOCHISTÉ KONSENSUÁLNÍ KULTURNĚ POSTĚŽOVATI BEZ PŘILOŽENÍ RUKY K DÍLU NA TO ABY CHYBA ZANIKLA )(kde jak vidět České bdsm konsensuální je v prd...ale jak i je vidět NESMÍ SE TO PŘIZNÁVAT HLAVNĚ KDYŽ JSTE V ČESKÉM PROSTORU A KDE JAK I VIDÍTE NA SOBĚ KDYŽ TAKTO SOBĚ I ZAČNETE LHÁT ŽE VŠE NENÍ V PR... POTÉ I VIDÍTE- REALITU?-VIRTUALITU?-KAŽDÝ ATˇ SI VYBERE SÁM, TOHO POTÉ VIDÍTE ŽE V ČESKÉM BDSM KONSENSUÁLNÍM JE HODNĚ CHYB ALE I OBLASTÍ KTERÉ JDOU DO PROTIVÁHY VŮČI CHYBÁM A TO KULTURNĚ JDOU TEDY TAK ABY JEN ČESKÝ KONSENSUÁLNÍ SADOMASOCHISMUS KVALITNĚL A UDÁVAL SE DÁL A DÁL A DÁL A DÁL TAK JAK DÁL URČITĚ S NÁPRAVAMI JDOU I JINÍ NĚMEČTÍ ITALŠTÍ DÁNŠTÍ KONSENSUÁLNÍ SADOMASOCHISTÉ,,TAK ABY SE ČESKÝ KONSENSUÁLNÍ SADOMASOCHISMUS HÝBAL DÁL A DÁL A DÁL TAK NĚJAK NORMÁLNĚ SROVNATELNĚ SE STEJNÝMY KROKY CHŮZE DÁL DÁNSKÝCH ITALSKÝCH ČI NĚMECKÝCH KONSENSUÁLNÍCH SADOMASOCHISTŮ ,TAK NĚJAK ABY SE ČESKÝ KONSENSUÁLNÍ SADOMASOCHISMUS VYDÁVAL DÁL A DÁLA A DÁL AŽ NA TO ŽE ITALŠTÍ NĚMEČTÍ ČI DÁNŠTÍÁ ČI KTEŘÍKOLIV JINÍ KONSENSUÁLNÍ SADOMASOCHISTÉ PO URČUJÍCÍM PŘIZNÁNÍ CHYB VÍ KAM A KDE NA SEVER ČI NA JIH DÁL MAJÍ JÍT KDEŽTO ČEŠTÍ KONSENSUÁLNÍ SADOMASOCHISTÉ TOHO KAM DÁLA KDE  ZDA NA SEVER ČI NA JIH NEVÍ KAM DÁLE JÍTI ALE TO NEVADÍ HLAVNĚ ŽE DÁLE JDOU JDOU A JDOU HELOU HOJDA JDOU A JDOU HOLA HELOU JDOU )
 
 
Tak i tímto článkem jsem dokázal vypsati i věci ty (nepřímo)ty co mají být za odpovědi na základní otázky ,otázkyy na činnost konsensuálních sadomasochistů( vždytˇ v tomto článku jsem dosti vypisoval věcí o nejrůznějších seznamkách -čeští sadomasochisté a jejich chyby , o nejrůznějších clubech -sítˇ eulenspiegelsociety ,o nejrůznějších diskuzích a nejrůznějších akčnějších srazech )
 
V různých zemích poté jsou různé takzvané BDSM SERVERY NETOVÉ .
 

Přímo pod FSC, Free speech Coalition, poté působí netové prostředí DUNGEON , zvláště v UK( Anglii , v Británii, v Spojeném království, v United Kindom,)jenž umožnˇuje uměleckým a humusáckým fotografiím,audiíma videím, pornografickým , z bdsm konsensuálníhího se prezentovati .

 

DUNGEON není erotickou organizací ale jeho přístup k rozšiřování BDSM KONSENSUÁLNÍHO PORNA JE VE SVĚTĚ NEOPAKOVATELNÝ .(DOSLOVA A DO PÍSMENE VŠECHNY HLAVNÍ VE SVĚTĚ PROFI DOMINY NEVĚDOMKY UŽÍVAJÍ SLUŽEB DUNGEON)

 

Dalo by se vypsat toho že v dané té či oné zemi se počet registrovaných konsensuálních sadomasochistů na hlavních té či oné země bdsm serverech má zdvojnásobit (,dle toulavých dle nespoutatelných neregistrovaných,dle jsoucích u konkurence ,dle samotářů ,) čímž se dostaví celkové číslo počtu konsensuálních sadomasochistů v té či oné dané zemi .

 

V CZECH REPUBLIC , čili v ČR , je  na hlavním bdsm serveru ČR na bdsmlife.cz 15 000 registrovaných konsensuálních Českých sadomasochistů.

 

V Německu je to na hlavním bdsm serveru 80 000 registrovaných.

V Anglii je to 60 000 registrovaných.

 

V Japonsku je to 100 000 registrovaných.

 

V USA je to 150 000 registrovaných.

 

To jsou  ty nejrealističtější a neoptimistické počty sadomasochistů.

Jde z nich těch počtů vidět kdo je za takzvané sadomasochistické velmoci, jd ez nich vidět upřímná snaha konsensuálních sadomasochistů se NEPONIŽOVAT ,ALE TAKÉ SE NENECHÁVAT EXHIBICIONISTICKY VYKŘIČET.

 

PRÁVĚ BULVÁR A JINÍ Z VANILEK ,NEJRŮZNĚJŠÍ PRŮZKŮMNÍCÍ KVANTITATIVNÍHO ŠÍŘENÍ NESMYSLNA , A ZBYTEČNA , DOKÁZAL V MINULÝCH DESETLETÍCH,ANIŽ BY KDY NĚJAK REÁLNĚ NA ŽIVO I VIDĚL JEDINKRÁTERO BDSM KONSENSUÁLNÍ LIDSKOU BYTOST REÁLNOU, DOKÁZAL TEDY V MINULÝCH DESETILETÍCH PO PLANETĚ LIDÍ ROZNÉSTI NEREALISTICKOU FÁMU O TOM ŽE BDSM KONSENSUÁLNÍ JE PŘÍTOMNO U 25 % LIDSKÉ POPULACE JEN SI TO POPULACE NEUMÍ PŘIZNAT(-JE TO TOTÁLNÍ NESMYSL ,LIDSKÁ A ŽENSKÁ SEXUALITA JE TAK SLOŽITÁ ŽE TAKOVTO PRŮZKYMY JSOU JEN TAK LEDA NA HOVNO)  , ŽE PRÝ POTÉ TEDY NA ZKOUŠKU KRÁTKODOBĚ MOŽNOST KONAT BDSM KONSENSUÁLNÍ SEX MÁ NA PLANETĚ LIDÍ CHUTˇ Z 12 %( OPĚT TOTÁLNÍ NESMYSL ,POUZE 20 PROCENT LIDÍ JE SCHOPNO NA PLANETĚ LIDÍ VĚNOVAT SE REKREAČNĚ SEXU, ZBYTEK LIDSKÉHO RODU JE UPNUT NA TO SEHNAT DO VEČERA JÍDLO,A CHÝŠ NA SPANÍ -COŽ SE SEŽENE ALE VYSÍLÍTO)ŽE TEDY POTÉ KONSENSUÁLNÍCH PŘÍMÝCH SADOMASOCHISTŮ JE NA PLANETĚ LIDÍ NA 4% ( OPĚT TOTÁLNÍ NESMYSL , NEEMACIPOVANÝCH ZEMÍCH ARÁBIE AFRIKY A JINDE O KONSENSU NENÍ VŮBEC JAK HOVOŘIT,O NĚJAKÉM REKREAČNÍM SEXUÁLNÍM EXPERIMENTOVÁNÍ S PARAFÍLIÍ TÉŽE NÉ, A JEN V EUROAMERICKÉ ZÁPADNÍ CIVILIZACI PLUS JAPONSKO ,LZE HOVOŘIT VŽDY O MAXIMÁLNĚ ČTVRTINĚ PROCENTA JEDNOHO)( TO BY POTÉ ČÍNA S NÍZKÝM ALE PŘECI JEN EMANCIPAČNÍM PROUDEM MĚLA MÍT NA 50 000 000 KONSENSUÁLNÍCH SADOMASOCHISTŮ DLE BULVÁRU A RŮZNÝCH STATISTIKŮ PŘEPOČÍTAVATELŮ NESMYSLNA A ZBYTEČNA , NENÍ TOMU  TAK ČÍNA MÁ ASI SVÝCH OHROMNÝCH 4 MILIONY KONSENSUÁLNÍCH SADOMASOCHISTŮ ,LEČ DÍKY NÍZKÉMU LEČ PŘECI JEN JSOUCÍMU  EMANCIPAČNÍMU PROUDU JAK SVOBODNÁ TCHAIWAN TAK KAPITALISTICKÁ SVOBODNÁ LEČ KOMUNISTICKY SVÁZANÁ ČÍNA MÁ ZA REGISTROVANÝCH KONSENSUÁLNÍCH SADOMASOCHISTŮ ÚPLNĚ CELKOVĚ NA 600 000 VČETNĚ TĚCH  JSOUCE REGISTROVANÝCH NA NÉ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BDSM SERVERECH ,VČETNĚ TĚCH ČÍNˇANŮ REGISTROVANÝCH V USA A V EURO UNII A V AUSTRÁLII A V JAPONSKU.)

 

KVALITA TOHO ČI ONOHO NÁRODA BDSM , JE DÁNA POČTEM, NĚKDY ALE NEJEN POČTTEM REGISTROVANÝCH , ALE I ZÁLEŽITOSTMI KOLEM ZAJÍČKŮ,JEJICH ZAUČOVÁNÍ,ZÁLEŽITOSTMI KOLEM COMING OUTU ,JEHO VYSVĚTLOVÁNÍ V KOMUNITU JAK A KDY SE MÁ POUŽÍT,ZÁLEŽITOSTMI KOLEM LITERATURY A PUBLIKOVÁNÍ BDSM DĚL KULTURNÍCH,ZÁLEŽITOSTMI NEPODLÉHÁNÍ BDSM PROFI ZONY FENOMÉNŮM ZVANÝM ZA DROGY ,MAFIE,HRY TAJNÝCH SLUŽEB, ZÁLEŽITOSTMI I TÉŽE JSOUCÍMY KOLEM SCHOPNOSTI PUBLIKOVAT I NEJEN BDSM LITERATURU ALE I TŘEBA PREZENTACI  FOTOGRAFICKOU ,ZÁLEŽITOSTMI I TÉŽE JSOUCÍMY KOLEM SCHOPNOSTI ZTVÁŘET( ČI SCHOPNOSTI NE SCHOPNOSTI NESTVÁŘET )ZTVÁŘET PROSTŘEDÍ,KLUBY KAMENÉ,NETOVÉ,PRO DISKUZE SEZNAMOVÁNÍ A AKČNÍ ČI KECACÍ ČI FOTOGRAFOVACÍ ČI JINNÁ ŽIVÁ SRAZOVÁNÍ -I KDYBY TA SRAZOVÁNÍ MĚLA BÝT JEN O PREZENTACI N AŽIVO,PREZENTACI FETIŠ OBLEČKŮ ,PREZENTACI OVŠEM DANOU VNITŘKU KOMUNITY NÉ VNĚJŠÉÍMU SVĚTU-TO POSTAČUJE NA KLADNÉ BODY TÉ ČI ONÉ KVALITY TÉ ČI ONÉ BDSM ORGANIZACE KONSENSUÁLNÍHO SADOMASOCHISMU TÉ ČI ONÉ ZEMĚ )

 

EPILOG.

Za EROTICKOU organizaci smí být považována ta organizace jenž používá erotické záležitosti u organizovaných a jenž je v přímém spojení s lidem organizovaným  tam kde se erotické záležitosti neprezentují, s lidem jenž je organizován do profesionálních stavů,cechů , s lidem jenž slouží hypokratově stavovské přísaze třeba s lidem jenž je v té či oné dané zemi ve stavu LÉKAŘSKÉM, PRÁVNICKÉM, SENÁTORSKÉM, POLICEJNÍM, ČI SEXUOLOGICKÉM, ČI PRÁVNICKO SOUDNÍM JURIS DIKČNĚ JUSTIČNÍM, ČI VE STAVU -CECHU FINNANČNÍM ČI LOBBISTICKÉM,BURZIÁNSKÉM ,AKADEMICKÉM ČI ZÁKONODÁRNÉM JURIS DIKČNĚ EXECUTORSKÉM ČI VE STAVU PRÁVNICKO LEGISLATIVNÍM ČILI JURIS DIKČNĚ PRÁVNICKO ADVOKÁTNÍM ).

 

Konec EPILOGU a tím i ČLÁNKU.