Jdi na obsah Jdi na menu
 


Složka A3:Herdek, toto mělo být před Úvodem vele úvodním.

 

DEUS EX MACHINA.

 

Hm, hmm, AhojTe, Vy všichni ve Spolek.

 

Dejme tomu, je to jen můj návrh Vám, že nevím co by kde by, jestli si můžu dovolit to, či už vůbec si nemohu dovoliti támhleto vůči Vám.Z takové nejisté pozice tedy mohu být pokládán za kápa i za cucáka.

A dejme tomu, že já si raději zvolím pozici jinou.Pozici volajícího proroka osamoceného, volajícího na poušti.

Na jednom se ovšem domluvíme.Já jsem já a Vy jste Bdsm lidé ČR.

 

JÁ: Slyšeli jste tu zprávu, že již nejsme ouchylové ?

VY : Nic.

JÁ :No dobrá tedy spíte, omyju se zde na poušti v ranní rose, a začnu volati, snad můj ranní hlahol k snídani Vaší bude pěkně zníti.

 

 

JÁ: Doslechl jsem se z dopoledního vysílání HLAS AMÍKŮ, že za nás svět BDSM, vybojoval NE ÚCHYLÁCTVÍ.Dobrá, dobrá, již se        zaměřujete zajisté na preciznosti dopolední práce tedy i já volám racionálněji:Nejsme sexuálně zvrhlí, my Čeští konsensuální sadomasochisté, zkráceně-nejsme ani za sexuálně úchylné, zkráceně internacionálně se to píše, nejsme za sexuálně deviantní a nejsme za sexuálně perversní.

 

     Jelikož Vás stále neslyším pokračuji: Tady nejde o to zda jsme sexuálně , či nejsme sexuálně, tady jde o to že svět za Nás České sadomasochisty konsensuální i pro sebe-svět-, i za Nás vybojoval právo nepoužívat slov SEXUÁLNĚ, DEVIACE, ÚCHYLNOST, PERVERSE, ZVRÁCENOST.

Odpočívám. Je vedro zde na poušti.Odpočívám v stiné škvíře skalní a odpočinek je namířen na nasbírání sil na obědvání a na pozdně odpolení mé výlevy.

 

VY: Nic.

JÁ: Hm, že by všichni na poledne a odpoledne šli ven z vesnice? Na městské tržiště , že by všichni šli?No, nic volám dál.

     Ani negerskocikánskožidovská lesba nemá právo slyšet něco o tom že je nějak, sexuálně, či tělně, či srdcem oddělitelná.

     Ta negerská čůza, nemá právo být od slušných dělena segregačně, dle těla, dle své barvy kůže.

     Ta  cikánská čůza, nemá právo být od normálních s normálním duševním vývojem dělena, dle srdce, dle své srdeční přípravy k recitování cikánké poetiky.

      Ta židovská čůza, nemá právo být od normálních lidí podlehlých normativně normativním normám, dělena, segregována, segregačně dělena, dle rozumu, dle své racionality, dle své idee, dle svého rozumového přesvědčení o všemoudrosti židů boha.

      Ta lesbická čůza, nemá právo být od normálních slušných lidí dělena, dle své sexuality lesbické.

    Nemá právo(prezident státu, policejní prezident, předsedkyně soudního senátu, advokát, policejní důstojník operační, sexuolog, senátor, či městský strážník, či firemní šéfík,) nemá právo po NÍ, lesbě chtít vyzvědět, pro znovuzavedení novosegregačních, represivních, diskriminujících, osočujících, režimů, zda ONA-LESBA, je PŘI  OPRAVOVÁNÍ JEJÍ JINNÉ DUŠE, JINNÁ DLE SEXU, DLE BARVY KŮŽE, DLE IDEE, DLE ROZUMU.

 

 

 

TO SI ANI NIKDO NESMÍ DOVOLIT DOKONCE, TAKTO STYLIZOVAT VĚTU TÁZACÍ .

Jednak opravování duše, tento smířčí neosočující, osočující, nediskriminující, diskriminující, ale vždy segregující význam PARAFÍLIE, není zase tak škodlivý,( jen opravuje duši zbloudilou),(neopravuje přeci humusáckou perversačku), tudíž tázání může být s uvědoměním si konání přestupku urážení druhé osoby, a jednak není co oslovovat, význam PARAFÍLIE, jako věci JINNÁ DUŠEVNÍ PORUCHA, opravování jinné zlomené duše, zaniká při pohledu na LESBU a jednak téže, není koho oslovovat, hned dostáváme přeci přes čumák při takovémto tázání se na to, jestli již přivezli dráty na ty hranice toho ghetha pro segregované,-jinné,- s jinnou duší,-jinné,-s jinou barvou pleti a dostáváme přes čumák tak že čumák na tázání neotevíráme a dostáváme přes čumák tak že nám čiumák natíká a dostáváme přes čumák od prvního, či posledního milence té cikošky

 

 

 

JEDNÁ SE OVŠEM O ČR A O CIKOŠKY A LESBY A JEDNÁ SE OVŠEM O BDSM LIDI, ALE SKANDINÁVIE, I DÍKY REVISI F 65.

Jinné to je, když se nejedná o ČR a jedná se o SVĚT a v něm(,ve světě,) jsoucí BDSM lidi

Tam se již může tato osočovací taktika, osočovacích otázek typu.. a pane Vy nejste vdova? a pane Vy jste duševně jinný? a pane jak cítíte tu svou jinnou, zlomenou duši? a pane myslíte si, že by Vám na Vaši zlomenou duši pomohly lázně, či činny odchodu ze společenské, firemní, scenérie? a pane myslíte si, že by Vám na léčbu Vaší zlomené duše jinné pomohly ustanovení soudu o indispozici Vaší a další neschopnosti státi dál tato soudní stání-což by znamenalo Vaší nevýhru, neprohru u soudu?..tam se tato osočující taktika, označování BDSM ČLOVĚKA PARAFILIÍ  F 65 MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ, JIŽ I MŮŽE VYPLATIT PRO OBHÁJCE VAŠÍ PROTISTRANY, PROTISTRANY JSOUCÍ U SOUDNÍHO VAŠEHO STÁNÍ.

 

 

Hm.

 

Ona již je předvečerní siesta a ve vesnici je klid.Že by si panovník všechny z vesnice povolal do svého paláce?

JÁ: Hola, hola, holá, je tam dole pod pouští někdo?

VY : Nic.

Nuž nevadí omyje se v stínu průrvy skalní k večerní modlidbě, k večeři samotné a pak se uvidí.

 

 

Já povečeřený.

JÁ:Volám k Vám Čeští bdsm konsensuální sadomasochisté jsoucí dole ve vesnici dál:Dobrá jak chcete. Neodpovídej Te mi.

Necháme to na DEUS EX MACHINE, rozhodnutí, rozseknutí problému, ale rozhodnutí dané tááám odněkud shůůry, tam odněkud dané, tam odněkud kde sídlí bohové.

Třeba bohové Vás nikdy nepotrápí státím u soudu.

Třeba bohové Vám nadělily dar- VŽDY VYHRÁVAT VŠECHNA VAŠE SOUDNÍ STÁNÍ .

A třeba máte karmu tak nakřáplou, že si říkáte:Má karma mi nadělí, vždy prohraná má soudní stání, takže mne kanoide do své hry nezatahuj.

 

 

Já jsem již omytý na ulehnutí si ke spánku.

Tak to byl jeden den můj, z dnů čiností, VOLAJÍCÍHO OSAMOCENÉHO PROROKA NA POUŠTI.

A přeci zkouším ještě jednou volati.

 

 

JÁ: Nechcete mi tvrdit Vy Čeští sadomasochisté konsensuální, Vy z té vesnice -obce- jsoucí pod pouštní planinou, že by jste u soudního stání dokonce strpěli toho, aby ohájce Vaší protistrany vyrukoval se slovy alá: ale on je Vážený a Ona je Vážený soudní senáte za SADOMASOCHISTU ÚCHYLNÉHO ZVRHLÍKA TEDY, ona je Vážený soudní senáte za SADOMASOCHISTKU PERVERSNÍ DEVIANTKU TEDY?

 

VY : Nic.

 

 

Já slyším šelest v písku.Jsou to kroky. To tmou a dobrým nočním chládkem, se ku mne někdo blíží.

A je to posel, kurýr pěší, dálkový.

Jen mne míjí, sotva zdraví, oddechu nevítá, vždytˇ je za to placen, za tu trvanlivou pochodovou noční tůru.

Ale přec.Na chvíli se zastaví váhá, váhá a dívá se mi do očí v světle úplnˇku měsíce, měříc si mne, zda mě má věřit ,či nikoliv.

Nakonec se rozhodne pro to poslední a rychle důvěrně mi sděluje.

Celý svět, čeká na tvůj hlas PROROKU.

Proroku, v Anglii to přímo vře, (chrrpflust, odplivl si kurýr), prý tam Angláni nesou velmi VERY, velmi, těžce trestnost 20 ti minutové a déle trvající stopy po šlehání metlou.Však víš. Šlehání domíky subinek.

Víc nemohu vyzrazovat .Však víš .

Poštovní tajemství.

 

Rozbíhá se zase.Ale hned se ještě jednou zastavuje a jen tak, jakoby jen tak přes rameno prohazuje poslední slova svá:

 

 

Dole ve vesnici STÁLE SPÍ NARKOTIZOVANÝM SPÁNKEM, až se probudí, tebou provolávaná DEUS EX MACHINE, zařídí, že se ztrapní sami,-budou běhat po svém kraji a ptát se zda se mají nazývat za PERVERSNÍ spisovně, či PERVERZNÍ spisovněji...HA,HAHA,HA..ha,ha..h...

 

Zdáli jsem ještě zaslechl poté, při jeho již nezvratném odchodu, poslední stopy smíchu jenž ze sebe vydával...