Jdi na obsah Jdi na menu
 


AHOJTE, ČESKÉ BDSMÁCTVO, MŮJ PRVNÍ POKUS O NEJÚSTŘEDNĚJŠÍ ČLÁNEK MÉHO (zapůjčeného) WEBU.10.4.2014

 

 

 

Zde jsou nejústřednější odstavce mého nejústřednějšího článku:

 

 

Reálná emancipace, BDSMáctva je něco úplně jinného.Probíhala mezi léty 1830 po Kristu a 1999 po Kristu.Reálná emancipace byla ukončena vítězstvím BDSMáků a v té podobě ukončena, v níž BDSMáci se nemusí od ostatních stěhovat na LUNU,(kosmické těleso).   Ostatní pak nesmí BDSMáky nazývat za  SEXUÁLNĚ(tělesně, manickopsychoticky), ZVRHLÉ-PERVERSNÍ,ODLIŠNÉ-DEVIANTNÍ .Takky ostatní  nesmí vystupovat proti JEJICH-BDSMáckému, působení v lokalitě.(Sklepnímu působení uzavřené do sebe komunity).(V celém článku píši jen o konsensuálním sadomasochismu, já za to nemůžu, že Česko mezi léty xy-to nevím, až 1989 po Kristu udávalo v tisku SADOMASOCHISMUS, jako věc násilníků a věc idiotů prohnilého kapitalisticko imperialistického světa, kteří těmto násilníkům fandí, já za to nemůžu že Česko,-i slovy sadomasochistů,- i slovy sexuologů,- i slovy žurnalistů, mezi roky 1989 po Kristu a 2000 po Kristu udávalo,-konzensuální-, SADOMASOCHISMUS, jako sadomasochismus neidiotů, svobodné komunity emancipující se, ale komunity SEXUÁLNĚ PERVERSNĚ DEVIANTNÍCH LIDÍ, já za to nemůžu, že Česko,-i slovy BDSMáků, -i slovy žurnalistů, -i slovy sexuologů, udávalo KONZENSUÁLNÍ BDSM, jako věc KONSENSUÁLNÍHO BDSM, mezi léty 1997 po Kristu a 2007 po Kristu, jako věc SEXUÁLNĚ PERVERSNÍCH, JENŽ TÉMĚŘ NEJSOU SEXUÁLNĚ PERVERSNÍ).

 

Něco jiného je MÁ IDEE-NEIIDEE.

 

Vychází z tísíci procentní jistoty(tedy né České věci, ale věcí na Západ od Šumavy jsoucích),(konzensuálního sadomasochismu, alias konsensuálního BDSM),že REÁLNĚ DO TOTÁLNÍHO FINÁLE DOTAŽENÁ EMANCIPACE BDSMáctví se nazývá před lidmy, soudci, publikem,bohy, i satanem, i prezidenty států, i doktory nemocnic, i dozorci věznic, i televiznímy reportéry, i direktory bank, i učitelkami z mateřských škol, i posledním zedníkem,

jako věc těch, jenž zvítězily a nazývají se za JINAK DUŠEVNĚ PORUŠENÉ, ale jinak SEXUÁLNĚ ZDRAVÉ A NEODLIŠENÉ SVOU SEXUALITOU a za zcela normální po patologické, psychopatické a maniacké stránce.

 

 

 

 

 

JINÁ DUŠEVNÍ PORUCHA, hierarchicky vypsáno je uvedena v Intern.class. Diseases, alias v Mezin, Klasif.Nemocí, alias v ICD, alias MKN, alias v takové nemocniční knize, jenž je vydávána WORLD HEALTH ORGANIZATIONS, alias WHO, alias SVĚTOVOU ZDRAVOTNICKOU ORGANIZACÍ, alias SZO, jsoucí při UN-organizaci spojených národů.

 

Vypsána je pod označením F65.0-KONZENSUÁLNÍ FETIŠISMUS

                                             F 65.5.KONZENSUÁLNÍ SADOMASOCHISMUS.

 

 

POINTA LEŽÍ V SEGREGACI, V DE SEGREGACI A V SUPER DE SEGREGACI.

 

Dokud nebyla moderní doba, konsensuální BDSMáctví, nazývané trestáním těla a duše mělo emancipaci BĚŽNOU JAKO V ROCE 1940 PO KRISTU( a to se psal rok 1700 po Kristu), protože názory na SM, byli o zdravém flagelantství výchovně sebezapíravém.

Taktéž v té době konsensuální BDSM mohlo skončit(ale již za pomoci řádných soudů), NA HRANICI.(upalovací).(ve středověku na to ani ty řádné soudy být nemuseli ).

 

Po pádu BASTILY,(rok 1789 po Kristu), BDSMáctví(píši o konsensuálním BDSMáctví), mohlo začít svou emancipaci jen tehdy, když si MODERNÍ DOBA SAMA MOHLA ZAČÍT DĚLAT JASNO KDO JE V NÍ KDO.

(To jsou ty věci emancipace odborů vůči kapitalistům, to jsou ty věci emancipace kapitalistů, těch čestnějších, platících daně, emancipace kapitalistů vůči post polo diktátorům, vůči aristokracii, to jsou ty věci obrany civilizace vůči kapitalistům monopolistům a kapitalistům TUNELÁŘŮM A TO JSOU TY VĚCI ZAVÁDĚNÍ ANTICKO LOGICKÉ, OSVÍCENECKO,-ENCYKLPEDICKO, PŘÍRODOVĚDNÉ A PŘÍRODOPISNÉ, A MODERNÍ KANTOVSKO-HEGELOVSKO,DETERMINISTICKO,NEWTONOVSKO,DIALEKTICKO,DARWINISTICKO,EVOLUČNÍ,MATERIALISTICKÉ VÝUKY STÁTEM CHRÁNĚNÉ).

 

TO JSOU TY VĚCI KDY CIVILIZACE PŘEDALA ODPOVĚDNOST ZA EXISTENCI SADOMASOCHISMU A GAYSTVÍ A LESBISMU MODERNÍM PROFESIONÁLŮM, ČILI PSYCHOLOGŮM A SEXUOLOGŮM.

 

Na daných moderních profesionálech poté záleželo, aby NEDOCHÁZELO KE KASTRACI KONSENSUÁLNÍCH ÚCHYLŮ(BYTˇ KASTRACI PO ŘÁDNÉM SOUDU)( vždytˇ se reklamovala VĚC SVOBOD,OBČANSKÝCH SVOBOD,PRÁVNÍHO STÁTU,REPUBLIKY,DEMOKRACIE,LIBERALISMU ),A ABY SE POSTUPNĚ ROZLUŠTILA HÁDANKA ZDA SMÍ BÝT Z FIRMY A MĚSTA DANÝ KONSENSUÁLNÍ ÚCHYL VYHOŠTĚN(LOGICKY PO ŘÁDNÉM SOUDU V PRÁVNÍM STÁTĚ) , ČI NESMÍ BÝT TAKTO SEGREGOVÁN-VYHOŠTĚN.

 

Toto do roku 1950 po Kristu dopadlo (ve spolupráci s profesionály) REÁLNÝM VÍTĚZSTVÍM ÚCHYLŮ.(Logicky v normálním, čili kapitalisticko,demokratickém právního státu světě).

 

 

 

 

 

 

 

Od roku 1950 (1963 ) po Kristu ve svobodném světě, se KONSENSUÁLNÍ ÚCHYLKOVÉ , sami UCHÝLILI, ke spolupráci s NEŮCHYLÁKY, S NESEXISTY, S PROFESIONÁLY,-JIMIŽ BYLI SEXUOLOGOVÉ, PSYCHOLOGOVÉ, PRÁVNÍCI, A LOBBISTÉ BLÍZCÍ POLITICKÉ SCENÉRII.

TAK VZNIKLY EROTICKÉ ORGANIZACE.

Jejich PRVNÍ ÚKOL BYL ZNIČIT TLAK LOBY A ZÁKONŮ JSOUCÍCH POD TLAKEM

FEMINISTEK MORALISTŮ,-NÁBOŽENSKÝCH FUNDAMENTALISTŮ.

 

Takový feministický nebezpečný nátlak, mohl zničit v zájmu SUPER EMANCIPACE A SUPER ODEJMUTÍ BŘEMEN ŽEN (BŘEMEN ZVANÝCH VÁZANOST NA CHLAPY),zničit porno.

(Naštěstí do vedení FEMINISMU ZASEDLY LESBY-které se samy potřebovaly sexuálně emancipovat)

(Kdyby tomu tak nebylo,

 NAŠE ZÁPADNÍ EUROAMERICKÁ CIVILIZACE BY VYPADALA JINAK).

 

Proto NEJMOCNĚJŠÍMY EROTICKÝMY ORGANIZACEMI NA PLANETĚ LIDÍ jsou

 

FSC a AFAA.

(neplíst si to z organizací aerobicu)

 

FREE SPEECH COALITIONS –ORGANIZACE ZA SVOBODU SLOVA

(I TOHO PORNOGRAFICKÉHO,PROVÁZEJÍCÍHO PORNO FOTOGRAFICKÉ)

 

ADULT FILM AMERICA ASOCIETÉ.

(nemusím ani překládat)

 

 

Pamatujete si Vážení Čeští BDSMáci na NEI?

Pod ní byla na území Čech druhá BDSMácká skupina.

Znal jsem lidi co jí pomáhali zakládat v roce 1989.

 

Sama skupina zanikla v roce 1991.

Kvůli Mütelnenerovi.

Aha vy jste jiný , mladší ročník, Vy nevíte kdo to byl?

(No bývalý STBák , to si nemusíme skrývat).

No nevadí nadávat Vám za to, že Vám teče mlíko po bradě dnes nebudu.

 

A promintˇte mi za minulých dní láteření.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK NEZÁVISLÁ EROTICKÁ INICIATIVA byla PRVNÍ A PŘEDPOSLEDNÍ NA ČESKÉM ÚZEMÍ SLUŠNÁ EROTICKÁ ORGANIZACE.

JIŽ 22 LET NENÍ NEI EROTICKOU ORGANIZACÍ.

 

Máme ještě jednu EROTICKOU ORGANIZACI.¨

Je ostudou Českého BDSMáctva, že JÍ TRPÍ.

Je to humusáckého porna FEMDOM organizace OWK.

OWK, je napojena na lobisty korupčníky,PROFESIONÁLY POLITICKÉ SCENÉRIE , proto je řazena za EROTICKOU ORGANIZACI.

 

Je to NEJHUMUSÁČTĚJŠÍ BDSM PORNO PLANETY LIDÍ -A NEJDRAŽŠÍ.

 

 

NEJMOCNĚJŠÍ NA PLANETĚ LIDÍ BDSMÁCKOU EROTICKOU ORGANIZACÍ JE

 

 

FOLSOM STREET FAIR.

 

 FSF-převzaté fotografie z jejích parade (open public party), JSOU UVEDENY NA MÉM WEBU.

 

Existují ještě neslušné erotické organizace OWK,TEREZA ORLOVSKY ,PLAYBOY, A PODOBNÉ BRAKY A HNUSY MAJÍCÍ KONEKCE NA PROFESIONÁLY POLITIKY ,LOBBISTY).

 

 

DANÉ ŮCHYLŮ EROTICKÉ ORGANIZACE DOSÁHLY DO ROKU 2000 PO KRISTU REÁLNÝCH VÍTĚZSTVÍ .

 

TO VÍTĚZSTVÍ BYLO ZA FINÁLNÍ DE SEGREGACI,-JEJÍ REALITU A ÚSPĚCH.

 

V této de segregaci ŽÁDNÝ MORALISTA NESMĚL ŽÁDAT, JINO DUŠEVNĚ PORUŠENÉ OSOBY, ČILI BDSMáky, ABY SVÁ POVOLENÁ SHROMAŽDOVÁNÍ,

SVÁ TAJNÁ SKLEPNÍ SEXISTICKÁ, AKČNĚ VÝPRASKOVÁ A LOGICKY POŘÁD KONSENSUÁLNÍ A NEVEŘEJNÁ A NEZNÁMÁ VANILKÁM SHROMAŽDOVÁNÍ SE, BYLA KONANÁ, ZA ODMĚNU NIKDY NESEXISTICKY VYSTOUPIT VEŘEJNĚ, ANEBO ZA ODMĚNU PODLEHNOT DOPORUČOVANÝM LOKALITÁM VÝSTAVB JEJICH BDSMáků KLUBŮ, DOPORUČOVANÝCH NEBEDEESEMÁKY.

 

ŽE TO ZAVÁNÍ NÁVRATEM SEGREGACE SI ZÁPAD VŠIML HNED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V současnosti je tedy HLAVNÍM BOJEM ZÁPADˇÁCKÝCH EROTICKÝCH BDSMáckých , ORGANIZACÍ BOJ ZA SUPER DE SEGREGACI.

 

Boj ZA TO ABY, SE NEPŘIPOMÍNALO TOHO, ŽE NĚKDY, KDY , KDE, JAK, A PROČ

BOJ ZA DE SEGREGACI PROBĚHL.

 

Jakýkoliv ÚSPĚCH DE SEGREGACE , může trvat chvíli .

Za chvíli se vždy ovšem OBJEVUJÍ SICE SMÍŘČÍ A MÍROVÍ, ALE POŘÁD UBLÍŽENEČKOVÉ Z PROHRANÉ, MORALISTICKÉ STRANY A TITO SI RŮZNĚ ZTĚŽUJÍ, JSOU SCHOPNI NA POUKAZOVÁNÍ NA SEXISTY DO HRY I V TÁHNOUT

-SUPERPOTRAVINY-ZELENÉ OBILÍ, I LOPATKU NA VÝKALY PREZIDENTOVA PSA.

 

Tak již to z UBLÍŽENEČKY CHODÍ PO VŠECHNY VĚKŮV VĚKY .

 

Že to jsou PRKOTINY VÍ KAŽDÝ , ale v PRÁVNÍM STÁTĚ MAJÍ I TYTO PRKOTINY PRÁVO BÝT U SOUDU PŘETŘÁSÁNY.

 

Tak se do těch  prkotin DOSTALO ZDRAVÍ O TĚLO , PĚSTĚNÉ POSTMODERNĚ A DIETNĚ A BŮH JEN VÍ JAK VE STYLU 21 STOLETÍ, TO JE TEN BRITSKÝ ZÁKON O TRESTNOSTI VÍC JAK 20 TI MINUTOVÉ STOPY TRESTU NA ANGLICKÉ SUBINCE .

 

 

TO JE TEN ZÁKON O ABSOLUTNÍ OCHRANĚ BDSMáckého PORNA PŘED DĚTMI.

(NA TOM ZÁKONĚ BYL ZNIČEN NEJLEPŠÍ BDSMácký PORN SERVER SVĚTA, JEHOŽ ZBYTKY ZACHRANˇUJI A JENŽ BYL NEJLEPŠÍ PROTO, ŽE NEPODLÉHAL MUŽSKÉ STUPIDITĚ PORNˇÁCKÉ,( TAHAJÍCÍ DO PORNA SEX MODELKY S IQ CIKOŠEK Z POMOCNÉ ŠKOLY A PODOBNĚ). KDE DANÝ NEJLEPŠÍ BDSMácký PORN SERVER BYL KRÁSNÝ V TOM, ŽE JEJ VEDLY ŽENY DOMINY A ŽENY SUBINKY A ŽE VYJADŘOVAL TO BĚŽNÉ CO ZNÁME, DOMÁCNOST, SOUSEDOVIc ZAHRÁDKU, VESELOST,RODINU,NAŠI UČITELKU,NAŠI SESTRU ,NAŠEHO VYSOKOŠKOLSKÉHO KAMARÁDA, A ŽE NEVYJADŘOVAL TO CO NEMÁME MY ČEŠI RÁDI(MAFII, CIKOŠE ,DROGY , ZFETOVANÉ A S IQ ZERRO DEROUCÍ SE DO PORNA, COŽ MUŽI CELÉHO SVĚTA A CELÉHO 20 TÉHO STOLETÍ NEPOCHOPILY ,

ANI DO SOUČASNÝCH VTEŘIN.JEN SE PODÍVEJTE NA VANILKOVÉ NEJŮSPĚŠNĚJŠÍ ČESKÉ PORNO –RYCHLÝ PRACHY. TAKOVÉ SESTRY S TAKOVÝMY KSICHTY BY JSTE CHTĚLY MÍT_? JESTLI VY JO JÁ NÉ.TY KSICHTY JSOU TAK ŽEN, JENŽ NEDOKONČILY 1 ROČNÍK STŘEDNÍ ŠKOLY A JESTLI, TAK FETOVALY A JESTLI NEFETOVALY TAK 10 LET PROLÉZALY STRIP BÁRY A JINÉ ŠPELUNˇKY, KTERÉ JSOU TOLIK ODLIŠNÉ OD NÁS , VZDĚLANĚJŠÍCH ,NESPOJITÝCH S MAFIÁNY A CIKÁNY BĚŽNÝCH ČECHŮ.

 

 

 

 

 

 

 

 

BOJ ZA SUPER DE SEGREGACI JE NADSTANDART.

 

A BYL VÍTĚZNÝ JEN VE SKANDINÁVII.

Vítězný tím že tamní BDSMák, NENÍ JINO DUŠEVNĚ PORUŠENÝ.

 

TO JE TA REVIZE F 65.

 

 

MÁ NEIIDE JE NEIDEÍ PROTO, ŽE SI NESTOJÍ ZA IDEII REVIZE F 65.

Mohu stát za FSC.

Téže je to idee.

Chtít mít V ČESKU KVALITNÍ ART EROTIC BDSM .

 

Téže je  to  společné S EROTICKOU ORGANIZACÍ.

 

PROTO MÁ IDEE JE IDEÍ.

 

Proto na MÉM (zapůjčeném ) WEBU, JE UKÁZKA HARD PORNA BDSM vedle rozumbraděcích  článků.

 

 

MÁ IDEE JE IDEÍ PROTO, ŽE NESTOJÍ ZA ART ČESKOU EROTIC BDSMÁCKOU VĚCÍ.

 

Mohu STÁT ZA REVIZI F 65.

 

Téže je to HNUS .

 

Žádná podpora, OD ČECHÁČKŮ, jen VÝZVY, ABYCH DODAL OKNO NA ZÁPAD, Z KTERÉHO SI ČEHŮNEK BUDE VYBÍRAT JAKO V KINOAUTOMATĚ, NA CO SE KOUKAT A CO OPOMENOUT.

 

HNUS DIPLOMACIE.

 

JÁ JI RÁD PRO ČESKO UDĚLÁM.

 

RÁD TOTO OKNO NA ZÁPAD FILANTROPICKY ZADOTUJI.

 

ALE JIŽ TO POTÉ NENÍ HNUS, ALE ROZUMBRADNÍ VĚC PŮSOBENÍ DIPLOMATICKÉHO OKNA , PRO DIPLOMATŮV ÚKOL , PRO JEHO PŘESVĚDČENÍ,ČILI IDEJI.

 

A tedˇ to Vážené České BDSMáctvo obratˇte vzhůru nohama JAKO ANAGRAM.

Vždytˇ takto jsem začínal.

( Má idee není ideeí .–Jen tam byla slova o REVISI F 65.

MÁ NEIDEA REVISE F 65 JE IDEÍ EROTICKÉ ORGANIZACE FSC.)

 

 

 

 

 

 

 A pořád dokola, kol kola, dokola, kol kola, dokolečka.

 

 

Atˇ to převracíte jak CHCETE A ZAČÍNÁTE ČÍM CHCETE,hnusem,fsc, revisí f 65, pornem, ideí,diplomacií, neideí, POŘÁD SKONČÍTE TAM KDE JSTE ZAČALI.

 

Říká se tomu MULTIFUNKČNOST.

 

 

Můj web tak nikdy nebude, i po přepracování SPÁT.

Vždy půjde za SVÝM CÍLEM ,atˇ bude uvádět PORNO NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ-TO JEDINÉ ŽÁDNÉ JINNÉ, NEBO BUDE ŽVATLAT ROZUMBRADNĚ , NEBO BUDE UKAZOVAT REPORTÁŽ Z CEST NA ZÁPAD,PÁR MNOU FILANTROPICKY DOTOVANÝCH ČESKÝCH BDSMÁKŮ.REPORTÁŽ ZDARMA DODANOU NA NET PRVNÍMU, POSLEDNÍMU ČESKÉMU BDSMÁKOVI.)(POKUD ON BUDE CHTÍT).

 

 

Proč si JÁ (A NÉ VY, ČI NĚKDO JINÝ Z ČESKÉHO BDSM) MOHU DOVOLIT TUTO MULTIFUNKČNOST?

 

Není to PÝCHA, ALE STATISTICKÉ KONSTATOVÁNÍ,-PROTOŽE JSEM BYL PRVNÍ KDO SE PUSTIL OTEVŘENĚ A VEŘEJNĚ NEČESKÝMY ALE ZÁPADˇÁCKÝMY , BDSMáCKÝMY PROSTŘEDKY DO BOJE PROTI ČESKÉ AVERZNOSTI V ČESKÉM BDSMÁCTVÍ SKLEPNÍM, DO BOJE Z VDDOČKY.

 

 

TO TOTIŽ TA SUPER DE SEGREGACE BYLA (A VE SVĚTĚ NA TO NEEXISTUJE U BDSMÁKŮ ZÁPADNÍCH OBDOBA) V ČESKU DOVEDENA DO NÁBOŽENSTVÍ.

 

VE STARÉM ŘÍMĚ DIOVĚ BYLI JINNO NÁBOŽENŠTÍ, ČILI KŘESTˇANÉ TÉŽE POD ZEMÍ, V KATAKOMBÁCH.

 

ANO ČESKÉ NÁBOŽENSKÉ BDSMÁCKÉ SUPER DE SEGREGAČNÍ PŘESVĚDČENÍ VELÍ –NIKDY SI NENECHÁVAT PŘIPOMÍNAT. ŽE SE BOJOVALO ZA DE SEGREGACI. ŽE SE HLEDAL VHODNÝ SKLEP BDSMÁCKÝ, TAK ABY VYHOVOVAL ČESKÝM BDSMÁKŮM A TAK HLEDAL V TICHOSTI, ABY ANI OKEM VANILKY A MORALISTÉ PROTI TOMUTO SKLEPU NIC NEMĚLI.ABY JEJ MORALISTÉ NECHTĚLI STĚHOVAT.NÉ ZAKÁZAT ,-ALE ABY JEJ NECHTĚLI STĚHOVAT.-TŘEBA DO DUCHCOVA MEZI CIKOŠE,-DO GHETA TAKTÉŽ JINÝCH , NÉ SICE DUŠEVNĚ ČI SEXUÁLNĚ JINÝCH, ALE BAREVNĚ JINÝCH.

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO ČESKÉ BDSMÁCKÉ NÁBOŽENSTVÍ (MÁ VÝHODY , JEHOŽ MÉ OKNO NA ZÁPAD NEBUDE NIČIT A BUDE RESPEKTOVAT).

VE TMĚ KATAKOMB SE TOTIŽ KDEJAKÝ VÝCHOVNÝ POHLAVEK NESLUŠNÝM V ČESKÉM BDSM ZTRATÍ, ANIŽ BY Z TOHO BYL KLASICKÝ OTEVŘENÝ ZÁPADˇÁCKÝ OPEN PUBLIC PRÁVNÍ SPOR A HUMBUK KOLEM TAKOVÉHO SPORU.

 

ČESKÉ BDSMÁCKÉ SUPER DE SEGREGAČNÍ NÁBOŽENSTVÍ , JE U SVÝCH MODLITEB, VE SVÝCH CELÁCH MNIŠSKÝCH. A ANI JEJ NENAPADNE, ŽE BY NĚKDO Z ČESKÉHO BDSMÁCTVÍ MĚL JÍT VEN DO ANTICKÉHO PUBLIC, RES PUBLIC, VĚCI VEŘEJNÉ, REPUBLIKOVÉHO , PROSLUNĚNÉHO OPEN PUBLIC FORA ,LOGICKY BEZ SEXISMŮ, ALE O BDSM STÁLE DISKUTUJÍC.

 

ČESKÉ BDSMÁCKÉ SUPER DE SEGREGAČNÍ NÁBOŽENSTVÍ, TEDY NEJEN NEMÁ POTÍŽE Z PŘESTĚHOVÁVÁNÍM SE (PLYNOUCÍ Z VŮLE VANILEK) , ALE DOKONCE ZAKAZUJE STĚHOVÁNÍ Z VŮLE BDSMÁKŮ.

( TÝKÁ SE JEN STĚHOVÁNÍ NA PROSLUNĚNÝ POVRCH)

 

 

Já jsem neměl NA VYBRANOU.

Náboženství NELZE PORAZIT. JEN JINÝM BOHEM. NEBO KONZUMEM.

 

Filantropií.

Najděte si to na Googlu či Wikipedii  prosím Vás.(To co znamená FILANTROPIE)

Chválil jí již i Český velikán, hudební skladatel ANTONÍN DVOŘÁK.

(Asi těmito slovy: Ten mladý americký národ NOVÉHO SVĚTA, má zajímavé průmyslníky.

                               Jeden z nich, CARNEGIE –OCELÁŘ, VE SVÉ MĚSTU NOVÉMU    

                                JORKU VYSTAVĚNÉ HALE KONCERTNÍ ,POJMENOVANÉ PO

                                NĚM, CARNEGIE HALL, DODÁVÁ VSTUPNÉ BĚŽNÉ, DOSTUPNÉ 

                                JAK DROŽKAŘI, TAK MAJITELI KREJČOVSKÉHO SALONU,

                                DODÁVÁ DO LOŽÍ VSTUPNÉ DRAHÉ, PRO SMETÁNKU MĚSTA

                                NOVÉHO JORKU, ALE PRO CHUDINU DODÁVÁ VSTUPNÉ,

                                MAJÍCÍ ČÍSLOVKU ZERRO,..A TO PRO TO JEN, ŽE VE SVÉM

                                SMÝŠLENÍ FILANTROPICKÉM, ČILI SPONZORSKÉM, MÁ I IDEE

                                 O VŠÍ KULTURNOSTI MĚSTA NOVÉHO JORKU, TEDY I

                                I KULTURNOSTI CHUDINY MĚSTA NOVÉHO JORKU).

 

 

-nevýhody Českého, Bdsmáckého, sklepního, katakombního prostředí, –ohromně větší, než v zemích na Západ od Šumavy jsoucích, MOŽNOST RŮSTU V DANÉ TMĚ KATAKOMB, POMLUV , AVERZÍ JEDNOHO ČESKÉHO BDSMÁKA VŮČI DRUHÉMU ČESKÉMU BDSMÁKOVI A MOŽNOST RŮSTŮ,PLÍSNÍ,NEMOCÍ MLHY.TMY A VAKUA, JENŽ JSOU ZASE ŽIVNOU PŮDOU PRO RŮST VDDOČEK,-TY NAPADAJ SLABŠÍ , VE VAKUU V NEJISTOTĚ A V NEMOCI TMY  JSOUCÍ JEDINCE ČESKÉHO BDSMÁCTVÍ.

 

 

 

AhojTe , Vážené České BDSMáctvo.