Jdi na obsah Jdi na menu

Složka A2:PROLOG a ihned paradoxně daný i EPILOG k ÚVODU k BDSM diskuzní kavárničce,alias: ZÁKLADNÍ POJMY Z BDSM.

 PROLOG a ihned paradoxně daný i EPILOG k ÚVODU k BDSM diskuzní kavárničce,alias :ZÁKLADNÍ POJMY Z BDSM .


PROLOG k BDSM diskuzní kavárničce ,alias : ZÁKLADNÍ POJMY Z BDSM .

ZÁKLADNÍ POJMY Z BDSM.
 
 
Základní pojmy z BDSM jsou vždy sporné .
Centrum sporu je vždy ,jiný výklad základních pojmů z BDSM právnicko ,lékařský a zase úplně jiný výklad základních pojmů z BDSM ,výklad podaný samotnýmy členy BDSM PLUS .
 
 
1.SADISMUS . Výraz je sporný .K výrazu lze udát toho jen ,že vanilková veřejnost často takto laicky označuje i lidi z BDSM PLUS .K výrazu lze dodat ,že je uváděn v souvislosti s jinýmy výrazy ,například výrazy patologický sadismus ,výrazy používanýmy nelaiky ,profesionály sexuology .
 
2.MASOCHISMUS .Bez komplikovaného vypisování .Platí vše co bylo napsáno výše .
 
3.SADOMASOCHISMUS .Bez komplikovaného vypisování .Platí vše co bylo napsáno výše .
 
 
 4.Laik .Je to občan dané země jenž není za profesionála sexuologa ,profesionála právníka .Laik je i za konsensuálního sadomasochistu i za vanilku a dokonce může být i za patologického sadistu .Výraz je používán právnicko lékařským stavem .
 
5.VANILKA .Tento občan dané xy země ,není v BDSM PLUS .Výraz není používán právnicko lékařským stavem .Výraz je používán v BDSM .
 
6.BDSM PLUS .Takto různě a za i třeba (,BDSM POZITIV,BDSM, BDSM PEOPLES,BDSM LIDI ,) se vypisuje členství v BDSM ,se vypisují BDSM kluby ,se vypisuje celý celek BDSM ,se vypisují jednotliví lidé jsoucí za konsensuální BDSM ,čili jsoucí za KONSENSUÁLNÍ SADOMASOCHISTY .Výraz není používán právnicko lékařským stavem .Výraz je používán v BDSM .
 
7.NEKONSENSUÁLNÍ SADOMASOCHISMUS .
 První se shodných velikých výrazů .
 Nekonsensuální sadomasochismus je výraz pro lid ,ženy ,muže ,vraždící pro nesexualitu, agresivně se na oběti vyžívající né pro sexualitu, agresivně se na oběti vyívající pro sexualitu ,ale bez dovolení oběti .Výraz používá lékařsko právnický stav .Výraz používá BDSM .Někdy výraz je použit lékařsko právnickým stavem jako výraz PATOLOGICKÝ SADOMASOCHISMUS .Výraz patologický sadomasochismus je téže někdy,(,někdy né ,) použit i v BDSM ,ovšem ve smyslu pojmenovávání lidí mimo BDSM .
Výraz označuje i jedince, jenž mají i bez sexuální motivace uspokojení u vlastního zranˇování .
Nejvíc pro současnost je známá změna pro výraz a to změna ta ,že se nikde neuvádí slovo SEXUÁLNÍ PARAFILIE ,(,nebo že by to byl výraz sexuální deviace,sexuální perverse ?).Zde je největší SPORNÝ BOD mezi LAIKY A PROFESIONÁLY .
 
 
 
8.KONSENSUÁLNÍ SADOMASOCHISMUS .VŠE O NĚM V HESLE BDSM .
 
 
9.BDSM .
 
BDSM je výraz nepoužívaný lékařsko právnickým stavem .BDSM je výraz používaný v BDSM .
BDSM je výraz jenž je lékařsko právnickým stavem budˇ nezminˇován ,anebo zminˇován jako KONSENSUÁLNÍ  SADOMASOCHISMUS ,přičemž BDSM používá všech TŘECH  názvů ,jak názvu BDSM ,tak názvu KONSENSUÁLNÍ BDSM ,jak názvu KONSENSUÁLNÍ SADOMASOCHISMUS .BDSM nepoužívá v poslední době výrazu sadomasochismus, leda tak ve spojení s vrahy a s přípomou patologický ,nebo agresivní sadomasochismus .
 
 
BDSM je pochopitelný jako výraz až po vyhláskování a až po vyhláskování je pochopeno co danný výraz obhajuje .
VYHLÁSKOVÁNÍ .
B -bondage(,svazování ,),(zde se řadí shibari ,jenž je o svázání partnera se souhlasem partnera ,a jenž spolu s další metodou ,kinbaku,je o sexuální aktivitě i o nesexuální aktivitě ,zdůrazněno I O ZCELA NESEXUÁLNÍ AKTIVITĚ ,o TANTRICKÉ SEXUÁLNÍ AKTIVITĚ ,zdůrazněno O NESEXUÁLNÍ TANTRICKÉ AKTIVITĚ ,spojení muže se ženou za pomoci svázání dvou těl ,spojení muže se ženou za cílem vytvoření dokonalého páru ,dokonalé harmonie ,dokonalého spojení ,dokonalého klidu a dokonalého vyrovnání se sebou a s partnerem).
K bondage lze neviditelným písmem připojit i FETISH-FETIŠ ,který v BDSM má téměř stejnou úlohu jaká byla vypsána výše u Bondage ,až na to že u Fetiše nejde o tradicionalismus VÝCHODOASIJSKO, POLONÁBOŽENSKO, MAGICKÝ ,
ALE JDE O MODERNÍ ZÁLEŽITOSTI ,ZÁPADNÍ ,INDUSTRIALIZOVANÉ ,EUROAMERICKÉ, KAPITALISTICKÉ SVOBODNÉ, DEMOKRATICKÉ,PRÁVNICKÝCH STÁTŮ , CIVILIZACE ,VĚDECKY ZALOŽENÉ .
 
 
D-dominance(,ovládnutí ,)(,zde se nepřímo řadí sadismus,ale to slovo sadismus se musí vždy používat v kontextu k něčemu,třeba ku slovu konsensuální ,to slovo konsensuální někdy může být vynecháno a hlavně se nesmí připojovat slova jako deviace -úchylka,perverse-zvrácenost,sexuální deviace-sexuální úchylka,sexuální perverse-sexuální zvrácenost,duševní deviace-duševní úchylka,duševní perverse-duševní zvrácenost ,)dominance je výraz pro ,při souhlasu partnerky ,pro ovládnutí partnera (, časem se výraz mění ,odchází z fyzicko,fyzikální zony ,a odchází ze zony MALEDOM ,ale to již je nejvnitřnější terminologie bdsm ,popsaná jinde zde a nenáležící do základních pojmů .)
 
S-sadismus,submisivita(,jde v prvním případě se souhlasem partnera o fyzické ubližování partnerce a v druhém případě jde se souhlasem partnerky o především udání pokory před partnerkou ,),(schválně je to zde popsáno do kříže ,čtenář si může myslet zprvu ,že jde u sadismu se souhlasem partnera o ublížení partnerovi DOMINOU a ejhle ona je řeč o ublížení partnerce ,čtenář si může myslet zprvu ,že jde u submisivity se souhlasem partnerky o pokárávání partnerky a ejhle ono jde i o udání pokory před DOMINOU ,tudíž je zde zdůrazněno toho nejdůležitějšího ze všeho a to TŘECH VĚCÍ,kde první věcí je: JDE PŘEDEVŠÍM O SVĚT K USPOKOJENÍ SEXUÁLNÍHO CHTÍČE,O SVĚT VYVOLÁVÁNÍ SEXUÁLNÍHO CHTÍČE,ČINĚNÍ A NAPÍNÁNÍ A UVOLNĚNÍ,kde druhou věcí je :KMEN, TUDÍŽ JDE O SVĚT V NĚMŽ JDE O OMEZOVÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY ,JDE O SVĚT V NĚMŽ JDE FYZICKÉ,BODY,TĚLNÍ,FYZIKÁLNÍ UBLIŽOVÁNÍ JINÉ OSOBĚ ,JDE O SVĚT V NĚMŽ JDE O PŘEDEVŠÍM PSYCHICKÉ KÁRÁNÍ A PONIŽOVÁNÍ JINÉ OSOBY  ,kde třetí věcí je :TA VĚC ŽE NA DANOU  VĚC MUSÍ BÝT DVA LIDÉ ,ŽE DVA LIDÉ MOHOU I NEMUSÍ BÝT OD SEBE NAVZÁJEM OPAČNÉHO POHLAVÍ A ŽE HLAVNĚ TITO DVA LIDÉ TO OD SEBE OČEKÁVAJÍ ,DOMLUVÍ SE NA TOM -PŘEDBĚŽNĚ JIŽ ZDE JE VYPSÁNO TOHO ,ŽE DOMLUVĚ SE ŘÍKÁ KONSENSUS. ) 
 
 
M-masochismus(, touha po sexuálním uspokojení ,za pomoci partnera ,či partnerky jenž z tím souhlasí a jenž provede k danému uspokojení úkony povícero fyzického potrápení ,)lze přidat poté i toho, že jsou další a další dělení třeba (,D/S ,D/s, D/s 24/7 ,PROFI ,NEPROFI ,SM ,MALEDOM ,FEMDOM,SUB/DOM,LEZ/DOM ,)  ale jak za prvé tato dělení jsou nestálá a mění se s časem(,například D/s již dnes neznamená jen vztah DOMINATNÍHO MUŽE se SUBMISIVNÍ ŽENOU ,znamená vztah obecně dominantní osoby se submisivní osobou ,)tak za druhé tato dělení nepoužívá lékařsko právnický stav ,tak za třetí tato dělení jsou nestálá ale BDSM VÝRAZ JE STABILIZOVANÝ TAKZVANĚ NA VŠECH FRONTÁCH BDSM ,tak za čtvrté lze vypsat ,že  různá dělení poté podléhají do sekcí specialit uvnitř BDSM jsoucích a nenáleží mezi základní pojmy bdsm ,kde pro superzvědavé lze maximálně vypsat tak dvě ,tři dělení a to tato : PROFI -sadomasochismus konsensuální je udán za úplatu ,bez větší náklonosti ke klientele ,FEMDOM -dominou je žena , MALEDOM -dominantem je muž ,D/s 24/7 -lze si to i zaplatit ,ale povětšinou se jedná o neprofi jednání dvou lidí jenž spolu vytváří jakž, takž jsoucí pokus o vztah nevážný a někdy i vážný vedoucí následně k svatbě a k rozvodu i téže.)
 
10.COMING OUT . Jednoduše a polopaticky vypsáno jde o vyjítí s věcí na povrch ,čili udání v práci ,u rodiny ,rodičům,u rodiny ,manželce,u rodiny, sestře ,kamarádům,kamarádkám , podřízeným,kolegům,nadřízeným,toho,žejsem SUBINKA,MASOCHISTKOU,DOMINANTEM,DOMINANT ,DOMINOU,MASOCHISTOU,OTROKEM,
OTROKYNÍ,SUBÍKEM,ŽE JSEM BDSM .
 
11.SSC.Výraz sensitive ,safe ,consensual ,( bezpečně ve hře s možností stopnout hru ,ve hře se stopkou ,a po dohodě s druhou lidskou  bytostí ,jenž dobrovolně přistupuje na dohodu,jenž očekává dohodu a bez dohody by bdsm nekonala ,a jenž se přímo udává v dohodu v níž je vše o dobrovolnosti ,včetně toho ,že jde o citlivý přístup k tomu všemu ,dohodování a stopování hry ).
 
 
Zbývá jen pateticky připojit slova, jenž nejsou uváděná moc často ,ale jsou myšlena nepsanýmy zákony a jsou za obří výrazivo ukazující na obří skutečnost a to výrazivo a skutečnost alá : v BDSM jde o HRU SI NA OTROKÁŘE a HRU SI NA VLÁDKYNĚ a HRU SI NA OTROKY a HRU SI NA OTROKYNĚ ,k žádnému porušování lidských práv, zkutečnému porušování lidských práv v BDSM nedochází .