Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mikroskopický posun v jednání s Českým BDSMáctvem.6.4.2014

 AhojTe České BDSMáctvo.

 
V předjednání s Českým BDSMáctvem, mi bylo laskavě vytýkáno Čechoanglického slohu 
a dlouhost a překomplikovanost článků.
V předjednání s Českým BDSMáctvem jsem se pod touto výše uvedenou laskavou výtkou
začal snažit (a to ve výuce Českému slohu)vyjádřit jednovětně MOU IDEII REVIZE F 65.
 
Tady je :
Oni mají povinost se Vás BDSMáctva ptát jak vás zařazovat.
 
Mírné rozvedení jednovětného vyjádření REVIZE F 65.
Po všech emancipacích jíž sex.menšiny dosáhly mezi léty 1830 po Kristu a 1999 po Kristu,
zbývá jen jedinný bod.
Ten bod se nazývá REVIZE F 65, (TÉŽE BOD O NÁSLEDCÍCH VÝPRASKŮ).
 
Jelikož již nechci psát koplikované epilogy a úvody k REVIZI F 65, rozhodl jsem se vypsat 
mikroskopicky a ve snaze psát Českým slohem BOD REVIZE F 65 v pojmech emancipačních
a pojmech sexuologicko právnických.
 
1830 po Kristu: Jistý psycholog jehož jméno jsem nyní zapoměl, udal nápravu dřívějších mínění 
o sexuálním flagelantství v pojmu PERVERSNÍ SEX-ZVRÁCENÝ SEX.
Od té doby SMsex nebyl spojován s prokrvením, s povznesením duše sebezapřením 
flagelantského typu.
Naštěstí daný psycholog publikoval v předrevoluční Francii před bouří republikánů, bouří vzedmutou 
vůči POLODIKTÁTU (ordonance ze saint-cloud)krále KARLA X.
Naštěstí daný psycholog byl blízký kruhům pozdějšího premiéra II. republiky, premiéra Thierse.
Naštěstí daný psycholog byl blízký homosexuálním kruhům, dokonce těm jenž stáli za dodávkou 
mužů, modelů prvnímu PORNOGRAFICKÉMU FOTOGRAFOVI PLANETY LIDÍ-jeho fota z netu ztažené 
někde na nějaké flešce mám, jeho jméno jsem zapoměl.
Od prvních krůčků tedy PERVERSNÍ SEX, byl spojován s revolučně, demokraticko, právnicko, 
republikánskýmy emancipacemi a s pojmy komunit sexuálních menšin a pojmy emancipace 
VZNIKÁNÍ PRÁVNÍHO -NEDIKTÁTORSKÉHO STÁTU.
 
 1886 po Kristu.
Německy píšící KRAFFT -EBING, psycholog a první planety lidí moderní předsexuolg udal tomuto 
PERVERSNÍMU SESU NÁZEV SADO MASOCHISMUS.
I tento předsexuolog mimo své hlavní dílo PSYCHOPATIA SEXUALIS, začal pochybovat o svém razantním 
postoji.
BDSMácký sex byl trestán a znevažován, ale pořád byl v 18 -tém století po Kristu.
(připomenˇme jen FANNY HILL z ROKU 1774, de SADEHO braky -později v 19 století 
Leopolda Sacher von MASOCHY-braky )
Byl pořád v pornografii kreslené, byl a byl a byl a někdy i byl zvhýhodněn výlevy ,,mozků,, výlevy 
o tom, že jde o zdravou ozdravnou flagelanci jenž je trochu vázána na ukázku ženského těla.
V 19 století po Kristu šlo poté o to, tyto falešné představy o flagelantství PŘEVÉST VKUSNĚ VE JMÉNU
NOVÝCH LIBERÁLNÍCH SVOBOD A NOVÝCH ŘÁDŮ ,,POCTIVÝCH PODNIKATELŮ SVOBODNÝCH,,
,,DANĚ PLATÍCÍCH,,DO SVĚTA RATIA-RACIA-ROZUMU, MODERNÍ LIDSKÉ VĚDY -PSYCHOLOGIE.
Zase jsem zapoměl jméno pro PLANETU LIDÍ PRVNÍHO MODERNÍHO SKUTEČNÉHO SEXUOLOGA.
Sdělím jen, že byl 15 let před SIGI FREUDEM.
A co nejdůležitější na něm bylo?
To že ve svých studiích byl stále za razancí a mimo ně veřejně proti razanci.
Poprvé odborně a přec amatérsky a přec medicínsky a moderně sexuologicky a prvně na světě takto
proti razanci.
Dokonce byl blízký homosexuální sexuální menšině!
 
Starodávný kabát ze 17 století po Kristu ( o kastraci sexuálních menšin a hyperemancipování těchto 
JENOM NEŠKODNÝCH flagelantů )takto  k době SIGIHO FREUDA, k době kolem 
PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY, dostal definitivní a lékařsko moderní podobu O SICE PRO PRÁVNÍ STÁT 
NAOKO VEŘEJNÉM VĚTŠINOVÉM ODSOUZENÍ TĚCHTO -HUMUSNĚ ODLIŠNÝCH, ČILI ÚCHYLNÝCH, 
ČILI DEVIANTŮ, ČILI SADOMASOCHISTŮ, -ODSOUZENÍ ALESPOŇ V NÁZVU -NÁZVU DANÉM ODBORNÍKY,
ALE JINAK DOSTAL PODOBU DALŠÍHO SVOBODNÉHO AMATÉRSKÉHO A PŘEC ODBORNÉHO,
A POKROKÁŘSKÉHO, ČILI PŘEDEMANCIPAČNÍHO STUDIA TĚCHTO OSLOVOVÁNÍ ÚCHYLŮ.
 
 
Základ nerazantnosti byl dán ZÁNIKEM DIKTATURNÍHO, OSVÍCENECKÉHO, ABSOLUTISTICKÉHO 
REŽIMU ZÁPADNÍ CIVILIZACE MEZI LÉTY 1789 po Kristu a 1848 po Kristu.
 
SÁM RAZANTNÍ PŘÍSTUP BYL VLASTNĚ V PRÁVNÍM STÁTĚ VÍCEMÉNĚ NEEMANCIPAČNĚ 
NERAZANTNÍ -COŽ ZNAMENALO ŽE POSTIŽENÁ ÚCHYLNÁ OSOBA, ZLÁ I DOBRÁ, POKUD 
BYLA DOSVĚDČENA DETEKTIVY BYLA PO ŘÁDNÉM SOUDU A PO DŮKAZU O ZLOČINU 
BEZ MILOSTI A PŘIPOMÍNEK LÉKAŘŮ KASTROVÁNA, A POKUD NEMĚLA NIC SPOLEČNÉHO 
SE ZLOČINEM A BYLA DOBRÁ, A BYLO NA NI UVEDENO DISKRIMINACE, POTÉ SE SMĚLA 
ZA POMOCI REVOLUCÍ-TEDY VZNIKU PRÁVNÍHO STÁTU, ČILI ZA POMOCI ADVOKACIE 
NĚKDE SKRÝT MIMO SVŮJ DOMOV A SVOU OFICIÁLNÍ KARIÉRU A MOHLA SVOBODNĚ POMÁHAT 
PSYCHOLOGŮM,-TEDY TAK TOMU BYLO DO ROKU 1900 po Kristu.
 
Již tedy v 19 století šlo o ten název jen.
(ZNOVU OPAKUJI, V PODSTATĚ OD POLOVINY 19 STOLETÍ RAZANTNÍ PŘÍSTUP BYL VE SVÉ 
NEJOBECNĚJŠÍ NEJZÁKLADNĚJŠÍ PODOBĚ V PRÁVNÍM STÁTĚ NERAZANTNÍ-ČILI PŘIPOMÍNAJÍCÍ 
17 STOLETÍ HYPAREMANCIPAČNÍ VÝROKY O NEŠKODNOSTI FLAGELANTSKÉ OZDRAVNÉ
BDSMÁCKÉHO SEXU)
 
Jen ten název rozhodoval.
 
Do roku 1935 po Kristu,díky SIGI FREUDOVI, díky Magnus HIRSHFELD(ově)
 INSTITUT für SEXUALWISSENSHAFT, bylo jasné že ten zlý sadomasochista má mít název
PATOLOGICKÝ, a ten dobrý sadomasochista má mít název NEPATOLOGICKÝ.
(později se přidalo názvu pro onoho dobrého sadomasochistu -názvu-konzensuální) 
 
Vzhledem k logice tedy nešlo již o konec kastrací. Kastrace pro,,nepatologické,,
 nepřipadaly v demokratickém, právním státě v potaz, nebotˇ zájem ,,nepatologů,,
bylo zalézt někam do sklepa ve svých prvních komunitách a nikoliv zájem konat násilý, 
později řešena soudně.
 
Údobí EBINGA -KRAFFTA-údobí třeba ZLATÉ HOREČKY KLONDIKU, samo navrhlo
v onom nejmenovaném, prvním, ryzím, pravém, moderním sexuologovi, i v pochybách
KRAFFTA-EBINGA, nerazantnosti v obecné nerazantnosti, -čili nerazantnosti již pro názvy
úchylů.
 
A údobí VÝMARSKÉ NĚMECKÉ REPUBLIKY HIRSHFELDOVA SEXUÁLNÍHO INSTITUTU
(PRVNÍHO NA PLANETĚ LIDÍ),ZASE DEFINITIVNĚ ROZHODLO O TOM, ŽE POINTY A MERITY 
JSOU V NÁZVECH ÚCHYLŮ.
 
Pokud se úchylové budou nazývat nehanlivě odborníky, poté ti nepatologičtí úchylové se mohou soudně 
správně hájit.
 
Vážené České BDSMáctvo uznejte sami stupidnost této obhajoby u soudu v roce 1955 po Kristu:
(já nejsem zlý sadomasochista pane soudce)
 
Již EBING-KRAFFT tedy ve své amatérsko odborném  mimo vědecké práce jsoucím komentování 
sdělil, že nezlý sadomasochista má možná právo na nerazanci, čili na název SEXUÁLNÍ 
NEPSYCHOLOGICKO-NESPYCHIATRICKO-NEMANIACKO -NEPSYCHOPATIKÝ PERVERSITA 
DEVIANTNÍ.
(a to se psal rok 1899 po Kristu)
 
Po píli HIRSHFELDA,(logicky po ubití tyrana HITLERA), SE JIŽ UKOTVIL NÁZEV PRO SADOMASOCHISTY
-NÁZEV SEXUÁLNÍ DEVIACE A SEXUÁLNÍ PERVERSE.
(pro konzensuální sadomasochisty logicky)
 
V reálu v demokratickém, právním státě tedy stíhaný pomluvami a diskriminací konzensuální sadomasochista
se směl odbornýmy názvy hájit soudně u soudu a prát se za DE-DISKRIMINACI.)
(za DEMONTAGE DISKRIMINACE).(Jenž ta diskriminace v sobě zahrnovala SEGREGACI -oddělení 
konzensuálního sadomasochisty od veřejných funkcí, od vůdčích firemních funkcí a podobně).
 
A 60 týmy léty 20-tého století po Kristu, přišel nový boj konzensuálních sadomasochistů vůči této
,,takzvané razanci,,.
 
Tento emancipační boj(završený na Západ od Šumavy v Západní civilizaci a Japonsku a ve svobodné 
Číně, čili na TAIWANU)(završený do roku 2000 po Kristu),poté přinesl NÁZEV PRO KONZENSUÁLNÍ
SADOMASOCHISTY-NÁZEV DUŠEVNÍ PORUCHA -PARAFÍLIE-NIKOLIV SEXUOLOGICKÁ ...
COKOLIV-DEVIACE-ODCHYLKA-PERVERSE-ZVRHLOST-ODVRÁCENOST OD NORMÁLU. 
 
Pro reál to znamenalo, že ŽÁDNÝ MORALISTA(V USA TŘEBA NÁBOŽENSKÝ FANATIK Z ŘAD 
PURITÁNŮ-ZÁKONODÁRCŮ-PROTESTANTŮ-MORMONŮ) nemá JAKÉKOLIV-SOUDNÍ-JUSTIČNÍ,
POLICEJNÍ-DETEKTIVNÍ-EXEKUČNÍ,POLITICKÉ-EXEKUČNÍ-VÝKONÉ, LEGISLATIVNÍ-
ZÁKONODÁRSKÉ-DOHROMADY JURIS-DIKČNÍ OPRÁVNĚNÍ, ŽÁDAT STÁT, LID, VLÁDU,
FBI, SOUDNÍ POROTCE Z LIDU, LOKÁLNÍ SHERIFFY, BANKOVNÍ RADY, FIREMNÍ DIREKTORIA,
OBČANSKÉ SPOLKY, SENÁT, KONGRES,ÚSTAVNÍ SOUD,O VYTVOŘENÍ SEGREGACE
PRO NORMÁLNÍ NEDEVIANTNÍ OSOBY .(KDYŽ JIŽ BYLA ZNIČENA SEGREGACE PRO ÚCHYLÁKY).
 
Vážené České BDSMáctvo(polopaticky hezky Česky: Počátky nejreálnější moderní emancipace 
sahají k roku 1899,k pochybám EBINGA-KRAFFTA. Tehdy nejreálnější moderní emancipace byla 
za u dobrého sadomasochisty VYLOUČENÍ Z FIRMY A VYLOUČENÍ Z RODINY A ČASTO BEZ MOŽNOSTI
SE HÁJIT ZA POMOCI ADVOKÁTA.Počátky BOJE O VZNIK SLOVA PARAFÍLIE poté sahají ke konci
činosti HIRSHFELDOVA NĚMECKÉHO, SEXUOLOGICKÉHO INSTITUTU, k době nástupu ku moci DIKTÁTORA 
HITLERA, kdy nejreálnější tehdejší emancipace MĚLA PODOBU JIŽ MOŽNOSTI A NEMOŽNOSTI HÁJIT SVOU
DE SEGREGACI U SOUDU ODOBORNÝM NÁZVEM -SEXUÁLNÍ ÚCHYLKA NEMANIACKÁ, NEPATOLOGICKÁ,
NEAGRESIVNÍ,NEPSYCHOPATICKÁ,NETĚLESNÁ,NEDUŠEVNÍ.Počátky konečného vítězství nejreálnějších 
podob emancipací poté spadají do POLOVINY 60-TÝCH LET 20-TÉHO STOLETÍ,-kde NEJREÁLNĚJŠÍ PODOBY
TEHDEJŠÍ EMANCIPACE, JIŽ BYLI ZA SOUDNÍ MOŽNOST ÚCHYLÁKŮ SE BRÁNIT VYLOUČENÍ Z FIREM,
A TO SLOVY -SEXUOLOGICKÁ VĚDA SAMA V SOUČASNOSTI ZVAŽUJE ZDA NEAGRESIVNÍ 
SADOMASOCHISMUS NEPATOLOGICKÝ JE, ČI NENÍ SEXUÁLNÍ DEVIACÍ.HEZKY ČESKY POLOPATICKY-
TEHDY JEŠTĚ MRAVOKÁRCI MOHLI SLOVY ODBORNÍKŮ A SHERIFFŮ A SEXUOLOGŮ ODBORNÍKŮ, 
SDĚLIT LIDEM NEW YORKU, PŘÁNÍ SEGREGOVAT OD SEXUÁLNĚ NORMÁLNÍCH TEN A ONEN GAY, ČI 
SADOMASOCHISTICKÝ SKLEPNÍ KLUB, KDYŽ JIŽ SAMOTNÉ ÚCHYLY,-JEDNOTLIVCE,-SEGREGAČNĚ
NEMOHOU VYSTRNADIT Z NEW YORSKÝCH FIIREM -VYSTRNADIT NA ALJAŠKU.A HEZKY ČESKY
 POLOPATICKY V ROCE 2000 PO KRISTU, POTÉ  NEJKONKRÉTNĚJŠÍ A NEJREÁLNĚJŠÍ EMANCIPACE 
MĚLA PODOBU TOTÁLNÍ NEMOŽNOSTI VYSTRNADIT MORALISTY TYTO DUŠEVNĚ JINNÉ  SADOMASOCHISTY
 KONZENSUÁLNÍ V SKLEPNÍM KLUBU SE SCHÁZEJÍCÍ Z OBLASTI KDE MAJÍ I SÍDLO TITO MORALISTÉ -
TO JE ONO FINÁLNÍ DE SEGREGAČNÍ, DE DISKRIMINUJÍCÍ VÍTĚZSTVÍ EMANCIPACE MODERNÍHO 
KONZENSUÁLNÍHO SADOMASOCHISMU.
 
JELIKOŽ SE OVŠEM JEDNÁ O JINNOU DUŠEVNÍ PORUCHU TAK I TA JE VEDENA 
HIERARCHICKY OD SPODU: JAKO PARAFÍLIE F 65.5. KONZENSUÁLNÍ BDSM, KONZENSUÁLNÍ 
SADOMASOCHISMUS, JAKO PARAFÍLIE F 65.0. KONZENSUÁLNÍ FETIŠISMUS, JAKO PARAFÍLIE, ČILI JINNÁ 
DUŠEVNÍ PORUCHA F 65, JAKO DIAGNOSTIKA PARAFÍLIE V Intern.Clasif.Diseases-v ICD-v MEZIN.KLAS.NEMOC.
-V MKN ,čili v nemocniční knize vydávané WORLD HEALTH ORGANISATION-WHO-SZO-SVĚTOVOU ZDRAVOTNICKOU
ORGANIZACÍ.-JSOUCÍ ORGANIZACÍ PŘI UNITED NATIONS.
 
Doslova a dopísmene a ještě infantilněji od polopatičnosti-JINÝ DUŠEVNÍ PORUŠNÝ ČLOVĚK-FANATIK MORALISTA 
NÁBOŽENSKÝ NEMÁ PRÁVO SEGREGAČNĚ ODSOUVAT KLUB GAYŮ,- ČILI TÉŽE JINĚ DUŠEVNĚ PORUŠENÝCH 
LIDÍ-DOKUD TITO ÚCHYLÁCI BYLI NAZÝVÁNÍ SEXUÁLNĚ ÚCHYLNÍ-BYLO TO CITLIVÉ A DANÝ MORALISTA 
MOHL O SEGREGACI ŽÁDAT( HRUBO POLOPATICKY -VOŠUKÁM  VÁM ŽENU-PROSÍM CÍTÍTE V TĚCHTO 
SLOVECH O SEXU CITLIVÉ TÉMA NA SETKÁNÍ SE SE MNOU A UDÁNÍ MI SATISFAKCE V PODOBĚ FACEK?)
(už si douvám Vážené BDSMáctvo České rozumíme-a logicky Vám ženu nevošukám, to byl jen hrubozrný polopatický
memotechnicko-názorný příklad výkladu slova CITLIVOST)
 
Co se týká samotných konzensuálních sadomasochistů tak i tam se názvy vzhledem k postupu V BOJI O REVIZI F 65,
ZMĚNILY : 80 tá léta 20 tého století- SM jen pro název domíka a subinky.80 tá léta 20 tého století -DS jen pro název domíka
a subinky a žádný název PISTÁCIE  A SPOUSTA NÁZVŮ O FEMDOM A MÁLO NÁZVŮ  BDSM.
 
Nyní -r.2014- SM i pro subíky i subinky i domíky i dominy JEN VÝRAZ PRO FYZIČTĚJŠÍ VYPRÁSKÁNÍ PODMANĚNÉ 
OSOBY.Nyní-r.2014-DS i pro subíky i pro domíky i pro subinky i pro dominy JEN VÝRAZ PRO PSYCHIČTĚJŠÍ 
PONÍŽENÍ PODMANĚNÉ OSOBY, dále spousta JEN PODNÁZVŮ FEMDOM-JSOUCÍCH POD HLAVNÍM NÁZVEM
BDSM, dále spousta JEN POD  NÁZVŮ PISTÁCIE -MALEDOM,( vztahů domíků a subinek) JSOUCÍCH POD NÁZVŮ 
POD HLAVNÍM NÁZVEM -BDSM .
 
Změny názvů   jsou logické  nebotˇ se tím zvýraznˇuje HLAVNÍ SUPERSTŘED EMANCIPACE- SUPERSTŘED 
MOŽNĚ PSEUDONYMNĚ NAZVANÝ ZA -VŽDY SE JEDNÁ O KONZENSUÁLNÍ VĚC  A DOLOŽENÍ O VÍTĚZSTVÍ 
 REÁLNÉ EMANCIPACE(přeloženo-plně reálně emancipovaní se smí fyzicky trápit na určitých místech, čili ve sklepeních
a ta nesmí být dislokována moralisty, ale jen pro případ, že jde o KONZENSUÁLNÍ LIDI,-NEBOLI TĚŽCE SE PÍŠE
KONZENSUÁLNÍ FEMDOM-VLÁDA ŽENY NAD MUŽEM, ALE LEHCE SE PÍŠE KONZENSUÁLNÍ SADOMASOCHISMUS,
KONZENSUÁLNÍ BDSM-KDE V BDSM PRO SOUČASNOST JE I SOUČASNÝ VÝKLAD SLOVA DS I SOUČASNÝ VÝKLAD
SLOVA SM)
 
Nejtotálněji realisticky je poté vyjádřena podoba nejrealističtější finální emancipace BDSM v Česku, kde se od převratu 
tajných z roku 1989, za ta léta píle vzal boj proti NIČITELŮM DE-SEGREGACE ÚCHYLŮ, NEJFANTIČTĚJI NA SVĚTĚ,
takže, nakonec JE LI V ČESKU BDSMÁCKÝ(logicky vždy konzensuální) sklep schůzkový, TAK SE Z NĚJ NEMÁ 
JÍT ANI ZA POMOCI MORALISTŮ ANI ZA POMOCI ÚCHYLŮ.
 
Nesmí se z něj vyjít na světlo pozemské.
To je proti JEDNÁNÍ I SMÝŠLENÍ ČESKÉHO BDSMáctva.
Musíte se poté Vážené České BDSMáctvo DÍVAT NA MÉ OBRÁZKY Z DEMONSTRACÍ BDSMáků ZÁPADNÍCH,
JAKO KDYBYCH PŘINÁŠEL FOTODOKUMENTACI UFO.
 
PLNĚ VAŠE POCITY CHÁPU.
 
Nyní chvíli skočím DO VOD KONCŮ MÉHO JEDNÁNÍ Z ČESKÝM BDSMáctvem.
Takto jsme se domluvily.
Vzhledem k specifičnosti SUPER SKLEPNÍHO POJETÍ ČESKÉHO BDSMáctví, NEBUDU NIKOHO(
a již vůbec né tou svou Čechoangličtinou ) Z ČESKÉHO BDSMáctva OTRAVOVAT SE SVÝM ZÁPADNÍM BDSMÁCKÝM 
POSTOJEM, POKUD BY TO MĚLO ZNIČIT VÝHODY ČESKÉHO FANATICKÉHO SUPER BOJE PROTI DEMONTÉRŮM-
DESEGREGACE POKUD SAMY TI ČI ONI ČEŠTÍ BDSMáci mne nepožádají O INSPIRACI V MÉM ZÁPADˇÁCKÉM 
POJETÍ BDSM.
 
JE TO ZVLÁŠTNÍ, ALE VE VÝŠE UVEDENÉM ODSTAVCI JE STŘED-MERIT TOHOTO ČLÁNKU, ČLÁNKU S NÁZVEM
-MIKROSKOPICKÝ POSUN V JEDNÁNÍ S ČESKÝM BDSMÁCTVEM.
 
(KONKRÉTNĚ MÁ INSPIRACE MÁ MÍT PODOBU REFEROVÁNÍ ČESKÉMU BDSMÁCTVU O MÝCH BUDOUCÍCH 
NÁVŠTĚVÁCH DANÝCH EROTICKÝCH ORGANIZACÍ -JEJICH STREET PARTY, JEJICH REDAKCÍ, O JEJICH ÚSKALÍCH,
A VÝHODÁCH A PODOBNĚ)(JEDNÁ SE O REDAKCE POŘÁDAJÍCÍ FOLSOM FLAG STREET PARTY A FETIŠ 
OPEN PARTY A PODOBNĚ)
 
A LOGICKY NEBUDU CHTÍT POŘÁDAT OPEN PUBLIC BDSMácké ČESKÉ DEMONSTRACE.
 
KONEC SKOKU DO FINÁLE.
 
 
Dále malé rozvinutí JEDNOVĚTNÉ DEFINICE MÉ IDEE REVISE F 65.
 
Nejreálnější emancipace BDSMáctva Západu tedy došly do finále, ale zbývá jeden bod a to bod 
REVISE F 65.
 
V reálu kde není vybojováno REVIZE F 65 , na Západě, ONI -MORALISTÉ-SHERIFOVÉ se téže neptaj Vás,
tedy tamních BDSMáků na ZAŘAZENÍ DO ICD.Pořád tam jsou úchylové za JINO DUŠEVNĚ PORUŠNÉ.
MůŽE SE TO NEVYPLATIT V REKLAMĚ.
(PŘECI V SLUŠNÉ SPOLEČNOSTI JINO DUŠEVNÍ NEMAJ NA REKLAMU NÁROK,-ATˇ GAYOVÉ,SADOMASOCHISTÉ,
ČI NÁBOŽENSKO FANATIČTÍ POLOMANIAČTÍ AL KAJDOVCI)
 
V reálu kde není vybojováno REVIZE F 65, na Západě, ONI-MORALISTÉ SE PRO AVÍZOVANÉ SKLEPNÍM PROSTŘEDÍ 
AKCE VŽDY SMILUJÍ A ONI MORALISTÉ  MAJÍ POTÉ PRÁVNÍ  POVINOST SE VÁS, čili tamních BDSMáků ptát 
zda VÁS VÁS MAJÍ NAZÝVAT ZA DUŠEVNĚ PORUCHOVÉ -většinou dojde k dohodě ve které všichni získávají:
ÚCHYLÁCI-ČILI DUŠEVNĚ PORUŠNÍ MOHOU BEZ SEXISTICKÝCH PROVOKACÍ UKÁZAT OPEN PUBLIC ,
SVOU REKLAMU-NOVOU KNIHU, VEŘEJNĚ A PODOBNĚ-JEŠTĚ DÍK REKLAMĚ VYDĚLAJ-VLASTNÍ AKCI OSLAV 
SE VŠEMI OKOVY A KŘTY VYKONAJ JIŽ VE SKLEPECH,MIMO OPEN PUBLIC AREU, MORALISTÉ MAJÍ
ZADOSTIUČINĚNÍ V TOM, ŽE PŘIMĚLI SEXISTY NA CHVÍLI JEDNAT BEZ SEXISTICKÝCH SYMBOLŮ, 
A MĚSTO POVOLUJÍ TOTO VŠE ZÍSKÁVÁ TAKTÉŽE ( V PROPOJENÍ S PRÁVNÍKY) NEBOTˇ PŘI TAKOVÝCH AKCÍCH 
SE VŽDY SEMELE PRŮSER A NĚKDO VŽDY NĚCO VYPROVOKUJE A PRÁVNÍ UKLÍZECÍ FIRMY VŽDY INKASUJÍ
 ZA ÚKLID POMLUV ŽE BYL ČI NEBYL UŽIT SEXISMUS ČI MORÁLNĚ FANATICKO NÁBOŽENSKO AL KAJDOVSKÝ
 MEČ OD TÉ ČI ONÉ STRANY , Z ČEHOŽ ZISKU PRÁVNICKÉ ÚKLIDOVÉ FIRMY JDE DANˇ MĚSTU ...PROSTĚ 
VŠICHNI SE VLCI SE NAŽEROU A KOZA ZŮSTÁVÁ CELÁ.
 
NENÍ TO SCI FI.
Chlapy ho neznaj, ale všechny dámy světa ano -NEJKRÁSNĚJŠÍ PO  BREDU PITTOVI, MUŽ HOLLYWOODU-
GEORG CLONEY-A FILM S GEORGEM CLONEYEM-MICHAEL CLAYTON .
MICHAEL CLAYTON, - FILM SPECIFICKÝ V TOM, ŽE SAMI HERCI V NĚM JSOU V REÁLU ZA JEDNY 
Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FILMOVÝCH REŽISÉRŮ HOLLYWOODU.FILM DOSTAVŠÍ OSCARA .
FILM PRÁVĚ ŽE O ÚKLIDOVÉ PRÁVNICKÉ FIRMĚ.
 
RÉTORIKA ÚKLIDOVÝCH PRÁVNICKÝCH FIREM JE RÉTORIKOU BEHAVIORALISMU, ČILI I RÉTORIKOU
BOJE EMANCIPAČNÍCH SKUPIN.
 
JAKO DIVTE SE JAK CHCETE, ALE TÍM NIC NEZMĚNÍTE NA SÍLE MATEMATIKY von NEUMANA -otce kompjůtrů,
OTCE BEHAVIORÁLNÍ MATEMATIKY, JENŽ VLEZLA VŠUDE -DO VAŠICH COMPŮ, I DO RÉTORIKY PRÁVNÍCH
FIREM, TO SE DIVTE MALOSTÍ ČESKÉHO  ČLOVÍČKA ,ALE MALOST ČESKÉHO ČLOVÍČKA NEMŮŽE TÉTO OBŘÍ 
MATEMATICE BRÁNIT VLÉZAT DO LIDSKÝCH VĚCÍ ČI VĚCÍ TECHNIKY.
 
 
Ve Scandinávii kde REVIZE F 65 SLAVILA ÚSPĚCH, POTÉ JE PŘÍMO PROTI ÚSTAVNÍ NESEGREGOVAT
PŘI AKCÍCH ÚCHYLŮ, BOJOVNÍKY PROTI DE SEGREGACI ÚCHYLŮ.
 
VYCHÁZÍ TO Z LOGIKY -JINODUŠEVNĚ PORUŠNÍ-BDSMáci VE SKANDINÁVII NEEXISTUJÍ-JSOU REVISÍ 
F 65, MIMO JINO DUŠEVNÍ PORUŠNOST-JAKÝKOLIV BOJ JINODUŠEVNĚ PORUŠNÍCH -POLOMANIAKŮ,
FANATICKO NÁBOŽENSKÝCH MORALISTŮ, PROTI BÝVALE JINO DUŠEVNĚ PORUŠNÍM JE TAM BRÁN
JEN JAKO ZÁVIST ZA VÍTĚZSTVÍ DE SEGREGACE U JEDNĚCH, U NEVÍTĚZNÝCH V DE SEGREGACI 
U DRUHÝCH-ČILI U AL KAJDOVCŮ.
 
NEPREVENTOVÁNÍ VÝLEVŮ TÉTO ZÁVISTI, JE ÚSTAVNÍ VĚC ZLOČINU NEPREVENTOVÁNÍ SE VŮČI 
TERORISMU-TROCHU NADNÁŠÍM, ALE DÁ SE TO I TAKTO VYPSAT.
 
ŽE JE TO UJETÝ, A ŽE BOJ ZA ÚCHYLY PŘECHÁZÍ V ÚSTAVNÍ POVINOSTI BOJE PROTI TERORISMU,
TAK TO V DOHODĚ MÉ Z ČESKÝM BDSMÁCTVEM JSME SPOLEČNĚ NAZVALY NEVÝHODOU 
ZÁPADˇÁCKÉHO NAIVISMU(který je schopen v bránění vašeho zdraví psát na šálky čaje-POZOR 
V NĚKTERÁ ÚDOBÍ TENTO HRNEC PONESE HORKOVODNÝ MATERIÁL ČAJOVÉHO OBSAHU 
ŠKODÍCÍ SVOU HORKOSTÍ VAŠÍ KŮŽI)
 
Proto i já vidím VÝHODY PŘÍMÉHO-(BEZ NAPOJEMÍ NA BOJ PROTI TERORISMU) FANATICKÉHO 
ČESKÉHO SUPER DE SEGREGAČNÍHO BOJE BDSMÁKŮ ČESKÝCH SKLEPNÍCH MAJÍCÍ 
-NEJVYŠŠÍ ZÁKON-ZÁPADˇÁCKÉ OPEN PUBLIC MANÝRY-V ZEMI ČESKÉ NIKDY, A ZE SKLEPA 
TÉŽE NIKDY NEVYLÉZAT.
 
DOHODA Z ČESKÝM BDSMÁCTVEM POTÉ TÉŽE TOMU DODALA NÁZVY-
MŮJ STYL JE ZÁPADˇÁCKÝ-ČESKÝ STYL JE SKLEPNÍ.
 
Při dohodě s Českým BDSMáctvem JSME DOKONCE SPOLEČNÝMY SILAMI DOŠLI NA NEVÝHODY OBOU.
SKLEPNÍ SPOLEČNOST JE PLNÁ TMY-OBVYKLÝCH ČESKÝCH ZÁŠTÍ JEDNOTLIVÝCH BDSMáků vůči 
jiným ČESKÝM BDSMákům.MŮJ OPEN PUBLIK ZÁPADˇÁCKÝ STYL MÁ NEVÝHODY V ZNEUŽITÍ 
DEMONSTRACE VYCHCÁNKY Z ČESKÉHO BDSMáctví.
 
SPÍŠ JSEM NAVRHL POTÉ V MÝCH VĚCECH V MÉM STYLU -NÉ DEMONSTRACE-ALE NĚJAKÉ NESEXISTICKÉ,
VÝDĚLEČNÉ REKLAMNÍ PREZENTACE, PAPÍROVÝCH PODOB KNIH NAŠICH FETIŠ FOTOGRAFŮ.
 
MÁ DOHODA Z ČESKÝM BDSMáctvem VZNIKLA NA ELEFERNU.CZ
pod mým nickem KANOID-ČLÁNKEM DEUS EX MACHINA.
 
AHOJTE.